Sunteți pe pagina 1din 4

Conducător stiintific Tema lucrarii de licenta/ disertatie Programul de studii

Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Analiza, descrierea si reproiectarea posturilor Management (licenta)
Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Integrarea psihosocioprofesionala si evaluarea performantelor profesionale Management (licenta)
Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Analiza relatiei dintre planificarea resurselor umane si managementul carierei Management (licenta)
Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Strategii de training si dezvoltare a resurselor umane in cadrul firmei Management (licenta)
Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Pregătirea si evaluarea profesională a angajatilor Management (licenta)
Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Cultura organizationala si managementul resurselor umane in cadrul firmei Management (licenta)
Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Fluctuatia de personal si optimizarea posturilor Management (licenta)
Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Aplicarea principiilor si metodelor NLP in cadrul procesului de recrutare si selectie a Management (licenta)
personalului
Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Metode şi instrumente ale managementului inovării utilizate în dezvoltarea IMM-urilor Management (licenta)
Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Metode şi instrumente inovative utilizate în dezvoltarea abilităților antreprenoriale Management (licenta)
Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Metodologii de evaluare a calității serviciilor publice Management (licenta)
Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Utilizarea instrumentelor de optimizare a deciziei folosind aplicațiile informatice Management (licenta)
Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Politici şi strategii de dezvoltare a resurselor umane în cadrul firmei Management (licenta)
Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Simularea în management - alternativă a inițierii şi dezvoltării unei afaceri de succes Management (licenta)
Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Managementul schimbării şi dezvoltare organizațională Management (licenta)
Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Planul de afaceri – instrument de dezvoltare a firmelor Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi Analiza diagnostic în domeniul calității aplicată în cadrul unei firme Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi Metode şi tehnici aplicate în managementul calității Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi Strategii aplicate în managementul producției Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi Analiza costurilor de producție în cadrul unei firme Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi Auditul şi certificarea calității. Studiu de caz în cadrul unei firme Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi Implementarea şi evaluarea unui sistem de management integrat în cadrul unei firme Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi Analiza managementului producției în cadrul unei firme Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi Analiza diagnostic în domeniul producției aplicată în cadrul unei firme Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi Strategii de îmbunătățire a calității aplicate în cadrul unei firme Management (licenta)
Conf. univ. dr. Sima Violeta Percepția consumatorilor din România asupra produselor ecologice Management (licenta)
Conf. univ. dr. Sima Violeta Analiza pieței produsului Management (licenta)
Conf. univ. dr. Sima Violeta Identitatea, imaginea şi reputația organizației pe piață Management (licenta)
Conf. univ. dr. Sima Violeta Planificarea strategică de marketing Management (licenta)
Conf. univ. dr. Sima Violeta Strategiile mix-ului de marketing Management (licenta)
Conf. univ. dr. Sima Violeta Strategia şi planul de comunicare integrată de marketing Management (licenta)
Conf. univ. dr. Sima Violeta Evaluarea satisfacției clienților Management (licenta)
Conf. univ. dr. Sima Violeta Fundamentarea economico-scială a unui proiect de investiții Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Procesele de management în organizațiile de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Aplicarea metodelor şi tehnicilor manageriale în organizațiile de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Utilizarea eficientă a resurselor în organizațiile de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Implementarea managementului performant în organizațiile de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Aplicarea funcțiunilor manageriale în organizațiile de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Managementul schimbării organizaționale în firmele de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Aplicarea managementului strategic în organizațiile de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Reproiectarea structurii organizatorice în firmele de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Îmbunătățirea proceselor decizionale în organizațiile de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Întărirea culturii organizaționale în firmele de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Diagnosticarea activității firmei prestatoare de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Perfecționarea sistemului informațional în organizațiile de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Programarea şi organizarea proceselor manageriale Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Aplicarea managementului prin obiective în organizațiile de servicii Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Aplicarea metodei managementului prin proiecte Management (licenta)
Lect. univ. dr. Alexandru Gheorghe Aplicarea metodei managementului prin bugete Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Simulările manageriale – metodă eficientă de pregătire a viitorilor antreprenori / manageri Management (licenta)

Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Îmbunătățirea rezultatelor unei organizații prin creşterea volumului de vânzări Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Comunicarea şi managementul acesteia la nivelul unei firme/instituții publice Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Posibilități de îmbunătățire a rezultatelor unei organizații printr-o comunicare eficientă Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Antreprenorul de succes actual Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Tehnici de NLP utilizate în negociere Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Strategii de aprovizionare eficientă ale firmei Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Realizarea unui plan de afaceri de succes Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Tehnici de vânzare utilizate la nivelul firmei Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Sistemul de comunicare al organizației Management (licenta)
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela Încheierea şi derularea contractelor Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Analiza diagnostic a organizației Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Analiza diagnostic, suport al deciziilor manageriale Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Analiza SWOT. Studiu de caz Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Analiza SWOT, instrument de analiză strategică Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Strategia de dezvoltare Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Implementarea sistemului de management al calității Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Implementarea sistemului de management integrat Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Implementarea sistemului de management al mediului Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Managementul inovării în organizații Management (licenta)
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Strategia de internaționalizare a firmei Management (licenta)
Lect. univ. dr. Oțelea Mihaela Evaluarea performanțelor personalului Management (licenta)
Lect. univ. dr. Oțelea Mihaela Recrutarea, selecția şi integrarea personalului Management (licenta)
Lect. univ. dr. Oțelea Mihaela Cultura organizațională- factor a competitivității firmei Management (licenta)
Lect. univ. dr. Oțelea Mihaela Procesul decizional adoptat în cadrul unei firme si tehnici de optimizare a acestuia Management (licenta)
Lect. univ. dr. Oțelea Mihaela Funcțiile managementului- complementaritate şi optimizare Management (licenta)
Lect. univ. dr. Oțelea Mihaela Negocierea interculturală- elemente, etape, recomandări Management (licenta)
Lect. univ. dr. Oțelea Mihaela Management şi comunicare în cadrul unei firme Management (licenta)
Conf. univ. dr. Muresan Jianu Daniel Economia subterană în România: dimensiuni şi consecințe. Management (licenta)
Conf. univ. dr. Muresan Jianu Daniel Analiza nivelului şi evoluției ratei inflației în România în perioada de tranziție. Management (licenta)
Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Strategia de piață a organizației economice Management (licenta)
Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Strategii de marketing pentru pietele internationale Management (licenta)
Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Strategia promotionala a organizației economice Management (licenta)
Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Gestionarea fortelor de vanzare ale organizatiei economice Management (licenta)
Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Rolul publicității la locul vânzării în cadrul campaniilor promoționale Management (licenta)
Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Cercetarea intentiilor de cumparare pe piata produsului Management (licenta)
Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Influenta publicității asupra comportamentului consumatorului Management (licenta)
Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Influenta stilului de viata asupra consumului de servicii Management (licenta)
Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Rolul cercetării de marketing în dezvoltarea strategiei de piață a organizației economice Management (licenta)

Lect.univ.dr. Uță Daniela Steluța Instrumente de marketing online utilizate în activitatea de promovare Management (licenta)
Prof.univ.dr. Mitu Augustin Constantin Strategia de pret a organizatiei economice Management (licenta)
Prof.univ.dr. Mitu Augustin Constantin Analiza portofoliului de activitati al firmei Management (licenta)
Prof.univ.dr. Mitu Augustin Constantin Tehnici de promovare utilizate de organizatiile economice Management (licenta)
Prof.univ.dr. Mitu Augustin Constantin Realizarea unei campanii promotionale Management (licenta)
Prof.univ.dr. Buzoianu Daniela Strategii economice ale firmei. Planul ca instrument de concretizare si realizare a lor. Management (licenta)
Prof.univ.dr. Buzoianu Daniela Studiu privind strategiile si politici de mediu implementate in judetul, regiunea, tara… Management (licenta)
Prof.univ.dr. Buzoianu Daniela Intreprinderea in mediul competitiv. Management (licenta)
Prof.univ.dr. Buzoianu Daniela Studiu privind gestiunea mediului si politicile ecologice. Management (licenta)
Prof.univ.dr. Buzoianu Daniela Abordari economice in domeniul protectiei mediului Management (licenta)
Prof.univ.dr. Buzoianu Daniela Particularitati privind logistica si distributia produselor comercializate de intreprindere. Management (licenta)