Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ

SESIUNE DE TOAMNĂ01-21 septembrie 2016

Data Disciplina Ora Sala Examinator


GEO/STATISTICA/ HIDRAULICA/ 10.00 I4 PROF.DR.ING. DANIEL SCRADEANU
21.09 HIDROGEOLOGIE
01.09 FIZICA 10.00 PA PROF.DR.CRISTIAN PANAIOTU
LECT.DR. CRISTIAN NECULA
02.09 ANALIZA DATELOR 10.00 Lab.structurală PROF.DR.ING. CORNELIU DINU
STRUCTURALE SI
MICROSTRUCTURALE
INFOGRAFICA I , II I3 PROF.DR.GIULIANO TEVI
20.09 12.00
02.09 BIOLOGIE VEGETALA 9.00 Fac. Biologie CONF.DR. PAULINA ANASTASIU
03.09 PETROLOGIE ENDOGENĂ, 10.00 P1 LECT.DR.ING.ANCA LUCA
PROCESE MAGMATICE ŞI
METAMORFICE
05.09 GEOLOGIE ECONOMICĂ/Resursele 12.00 Lab.Zacaminte (PD) CONF.DR. ANTONELA NEACŞU
minerale ale Romaniei si Metalogenie
06.09 CHIMIE 09.00 Laborator CONF. DR. MIRELA CALINESCU
06.09 SEDIMENTOLOGIE 14.00 CENTRU SED. LECT. DR. IZABELA MARIŞ
07.09 TECTONICA / GEOLOGIA 13.00 I1 CONF. DR. ING. DORU BADESCU
ROMÂNIEI
14.09 RESURSE MINERALE 09.00 Laborator LECT. DR. ING. DENISA JIANU
NEMETALIFERE
07.09 PETROLOGIE SEDIMENTARA 09.00 CENTRU SED. CONF.DR.ING. RELU ROBAN
/SEDIMENTOLOGIE SI SISTEME
DEPOZITIONALE
08.09 GEOLOGIE FIZICA 9,00 2A LECT.DR.AL. ANDRASANU
09.09 INFOGRAFICA II / PROSPECŢIUNI 10.00 I3 PROF.DR.ING. CORNEL PAUNESCU
ELECTRICE/ LECT. DR. FLORINA ŢULUCA
09.09 GEOFIZICĂ AMBIENTALA 12.00 I3 LECT. DR. FLORINA ŢULUCA

1
Data Disciplina Ora Sala Examinator
09.09 GEODEZIE/TELEDETECȚIE 13.00 II7 PROF.DR.ING.CORNEL PAUNESCU

11.09 MANAGEMENTUL DEPOZITELOR 9.00 I4 PROF.DR. ING.CRISTIAN MARUNTEANU


DE DESEURI/ GEOLOGIE
INGINEREASCĂ I-II

11.09 PALEOBOTANICA/ PRINCIPII DE 13.00 2C CONF. DR.ING. MIHAI POPA


ECOLOGIE
12.09 GEOTEHNICA SI FUNDATII / 09.00 LAB. MECANICA CONF.DR.ING. FLORICA STROIA
MECANICA
12.09 GEOMORFOLOGIE 12.00 2B CONF.DR. CONSTANTIN NISTOR
13.09 INTERPRETAREA DATELOR 10.00 Laborator PROF. DR. ING. DUMITRU IOANE
GEOFIZICE / GEOFIZICĂ PENTRU
MEDIU
14.09 STRATIGRAFIE 10.00 2A CONF.DR.ING. ZOLTAN CSIKI
14.09 GEOLOGIE ISTORICA 13.00 2A CONF.DR.ING. ZOLTAN CSIKI
15.09 MINERALOGIE 10.00 PA LECT.DR. BARBARA SOARE

15.09 GEOFIZICA APLICATA I 10.00 II3 PROF.DR.ING. PAUL GEORGESCU


16.09 GEOFIZICA DE SONDA / 13.00 II9 CONF. DR.ING. BOGDAN NICULESCU
INVESTIGAREA GEOFIZICA A
SONDELOR PENTRU RESURSE
MINERALE
16.09 GEOLOGIE FIZICA / STRATIGRAFIE 09.00 1C LECT.DR.ING. AL.ANDRASANU
16.09 FIZICA GLOBULUI RADIOMETRIE / 15.00 II3 PROF.DR.ING. VICTOR MOCANU
TECTONICĂ GLOBALĂ
16.09 PALEONTOLOGIE / 10.00 2D PROF.DR.ING. IULIANA LAZAR
PALEONTOLOGIE EVOLUTIVĂ /
PALEOZOOLOGIE
17.09 CHIMIE 09.00 Laborator CONF.DR. MARILENA CIMPOESU

17.09 ENGLEZA 09.00 Fac.de Litere ASIST.DR. MIRELA ADASCALITEI

2
Data Disciplina Ora Sala Examinator
18.09 14.00 Laborator PROF.DR.ING.MARIUS STOICA
MICROPALEONTOLOGIE APLICATA
19.09 MATEMATICI SPECIALE / ECUAŢII 10.00 II2 CONF.DR. GEORGETA MIHNEA
DIFERENŢIALE / MATEMATICA
19.09 ANALIZA MATEMATICA SI 10.00 II2 CONF.DR. GEORGETA MIHNEA
ALGEBRA LINIARA / GEOMETRIE
ANALITICA SI DIFERENTIALA
19.09 CRISTALOGRAFIE / MINERALOGIE 13.00 PA CONF.DR.ING. GHEORGHE ILINCA
20.09 REZISTENŢA MATERIALELOR / 12.00 I1 CONF.DR.ING. MIHAELA STĂNCIUCU
GEOLOGIE AMBIENTALĂ
20.09 FORAJ 12.00 Lab CONF.DR.ING. MIHAI MARINESCU
EXPLOATARE
21.09 GEOCHIMIE AMBIENTALA / 10.30 LAB. GEOCHIMIE PROF.DR. RODICA POPESCU
GEOCHIMIE APLICATA II/
GEOCHIMIA PETROLULUI
21.09 GEOLOGIE STRUCTURALA / 12.00 2A ASIST.DR.ING. ȘTEFAN VASILE
21.09 CARTOGRAFIE GEOLOGICA/ 12.00 Laborator marina CONF. DR.ING. GHEORGHE VIOREL
GEOLOGIE MARINA UNGUREANU
21.09 CHIMIA PROCESELOR NATURALE / 14.00 PA CONF.DR.ING. LUCIAN PETRESCU
GEOCHIMIE/ GEOCHIMIE
APLICATĂ

DECAN,
Prof. dr. ing. Victor Mocanu SECRETAR SEF,