Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Profesor:
Clasa
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Tema lecției: Prezentare de carte
Tipul lecției: Comunicare orală
Data:

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.4 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat
2.4 adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul orei, toți elevii vor fi capabili să:
O1: realizeze o proezentare de carte
O2: dea feedback pentru prezentările colegilor

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversația euristică
Mijloace și materiale: tabla Smart, fișe de lucru
Forme de organizare: individuală.
Evaluare: observarea și aprecierea verbală, chestionare orală.
Durata lecției: 50 minute

BIBLIOGRAFIE:
1. SÂMIHĂIAN, Florentina. O didactică a limbii și literaturii române, București: Art, 2017.
2. PAMFIL, Alina. Limba si literatura romana in gimnaziu. Structuri didactice deschise, București: Ed.
Paralela 45, 2003
3. Programa școlară pentru disciplina Limba și Literatura Română, clasele a V-a – a VIII-a
http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/Programa-limba_si_literatura_romana_5-81.pdf
4. SÂMIHĂIAN, Florentina, DOBRA, Sofia, HALASZI, Monica, DAVIDOIU – ROMAN, Anca: Limba
și Literatura română: clasa a V-a. București: Editura Art, 2017
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Secvențele Activitatea și demersul didactic Elemente de strategie didactică
instruirii/Timp Obiective
operaționale Metode și Material Forme de Evalua
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
procedee didactic organizare re
Stabilesc un climat favorabil Îşi pregătesc materialele Conversaţia Frontal
Moment
derulării activităţii de învăţare. necesare orei de Limba și euristică
organizatoric
Notez absenţii în catalog literatura română
1’
Le reamintesc elevilor de Elevii ascultă indicațiile. Conversaţia Frontal Aprecie
Reactualizarea
prezentările anterioare și le euristică ri
cunoștințelor
spun acestora că urmează să verbale
anterioare
avem prezentări de carte în
1’
această săptămână.
Le explic elevilor că urmează Elevii ascultă indicațiile. Conversația Tablă Smart Frontal Aprecie
să fie evaluați după un grafic, euristică Anexa 1 ri
Anexa 1, pe care îl proiectez verbale
Captarea și
pe tablă. Le explic elevilor
orientarea
faptul că toate prezentările vor
atenției
fi încărcate pe stick-ul meu,
3’
astfel niciunul dintre ei nu va
mai face modificări
prezentărilor.
Anunţarea Îi anunț pe elevi că la finalul Elevii ascultă obiectivele Conversaţia Tabla Frontal
temei şi a orei vor fi capabili să realizeze lecției.. Caietele de
obiectivelor prezentări de carte și să dea notițe
lecţiei feedback colegilor.
1’
IV. Dirijarea O1 Numesc elevi care să prezinte Elevul numit prezintă cartea în Conversația Tabla Smart Individual Aprecie
învățării O2 cartea în fața clasei. După ce fața clasei. ri
43’ este ascultat elevul, colegii Elevii din bancă dau feedback. verbale
sunt încurajați să dea Elevul de la tablă ascultă
feedback, să spună cum li s-a părerile colegilor și răspunde
părut prezentarea. La sfârșit, întrebărilor.
dau și eu feedback pe cerințele
de notare.

Feedback Fac aprecieri și dau feedback. Elevii ascultă aprecierile Conversația Aprecie
1’ profesorului. ri