Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM DE VERIFICARE A CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR PE FAZE DETERMINANTE / SPECIALITATEA ARHITECTURA

INVESTITIA:” BENEFICIAR:
AMPLASAMENT:
PROIECTANT GENERAL:

EXECUTANT: ...................................................................

Conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, HGR 766/97, Normativ C56-85 si normativele tehnice in vigoare se stabileste de comun acord prezentul Program de Control a Calitatii lucrarilor pe santier la faze determinante:
Nr Lucrari la care se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuiesc Documentul scris care se Cine intocmeste si Nr. si data:
crt: intocmite documente: incheie:P.V.L.A / P.V. /P.V.R. semneaza:I. / B. / A.G. / P. Actului incheiat
1. Participarea la trasarea axelor cladirii P.V. B, P, AG
2. Verificare montare la pozitie stalpi, grinzi prefabricate P.V. B, P, AG
3. Verificare sistem inchidere la acoperis / suport invelitoare P.V. B, P, AG
4. Verificare pozitioanare zidarii de inchidere exterioare, compartimentari interioare, P.V. B, P, AG
goluri, placute si alte elemente de prindere, sisteme hidroizolatii si termoizolatii
5. Verificare invelitoare, jgheaburi, burlane, lucrari tinichigerie la acoperis P.V. B, P, AG
6. Executie etalon finisaje - tamplarie P.V. B, P, AG
dupa cum urmeaza: - pardoseli P.V. B, P, AG
- placaje pereti P.V. B, P, AG
- plafon suspendat P.V. B, P, AG
- zugraveli interioare si finisaje exterioare P.V. B, P, AG
7. Probe instalatii P.V.R. B, P, AG

Legenda: P.V.L.A. – proces verbal pentru lucrari ascunse / P.V. – proces verbal / P.V.R. – proces verbal de receptie calitativa / I – inspectia in constructii
B – beneficiar / AG – antreprenor general / P – proiectant

Note: - Antreprenorul general va convoca participantii la verificarea lucrarilor in faza determinana cu minimum 7 zile inainte de termenul propus.
- La receptia obiectivului se vor prezenta si se vor include in Cartea Tehnica a constructiei prezentul program, impreuna cu documentele incheiate.
- Alte faze de verificari prevazute de norme, precum si cele specificate in Caietele de Sarcini fac obiectului programului propriu de verificare a calitatii al antreprenorului general, prin
responsabilul tehnic al executiei, precum si al beneficiarului, prin diriginte de santier.

PROIECTANT GENERAL: ANTREPRENOR GENERAL: BENEFICIAR: