Sunteți pe pagina 1din 2

Secvență de intruire diferențiată

Numele şi prenumele beneficiarului: P.T.


Clasa: a IV-a
Diagnostic logopedic: dislexie-disgrafie
Metode si procedee: -conversația, explicația, exercitiul, comparatia, jocul didactic,
analiza semantico-sintagmatică

Obiectiv: Identificarea diferenţierii între foneme-grafeme şi operarea corectă cu


ele.

Activitatea:

-efectuarea catorva exercitii de pronuntare a unor serii de silabe;


diferentierea consoanelor surde de cele sonore (carte);

-recunoaşterea literelor t-d;

-exercitii de denumire a unor imagini prezentate pe jetoane si analiza


fonetica si grafica a cuvintelor scurte;

-descompunerea silabelor si cuvintelor in sunete si litere;

-se lucrează pe fisele-abecedar (Anexa 1),cu imagini si litere;elevul denumeste


imaginea si realizează corespondenta cu litera;se fac aprecieri si observatii;

-se citesc apoi o serie de cuvinte care difera prin consoane surde si

sonore

-joc:”Eu spun una tu spui multe”

- se distribuie listele de cuvinte elevilor: acestia copiază si subliniază literele


diferite din cuvintele perechi (,tata-data…etc);