Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Agricol Poarta Albă Aviz Şef catedră:

Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi Comunicării


Număr de ore săptămînal: 1 Aviz Director:
Clasa a X-a
An şcolar 2009-2010
Prof. Ana-Maria Turda
Planificare calendaristică anuală
1. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator
1.1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel
1.2. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul
1.3. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor
1.4. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul
1.5. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame
1.6. Realizarea de import obiecte
1.7. Realizarea unor aplicaţii practice
2. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru
2.1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access
2.2. Operarea cu baze de date
2.3. Crearea şi utilizarea formularelor
2.4. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date
2.5. Crearea şi utilizarea rapoartelor
2.6. Realizarea unor aplicaţii practice
3. Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea
3.1. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări – PowerPoint
3.2. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului
3.3. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări - copiere, mutare, ştergere
3.4. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări
3.5. Utilizarea elementelor grafice în prezentare
3.6. Utilizarea diagramelor
3.7. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare
3.8. Realizarea animaţiei într-o prezentare
3.9. Realizarea unei prezentări
3.10. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării
3.11. Realizarea unor aplicaţii practice
Semestrul I

Nr. Competenţe Nr. de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săpt. Observaţii
crt. specifice ore

2
Mediul de lucru al aplicaţiei Excel
Elemente de bază ale 1.1 Lucrul cu principalele obiecte Excel
1. programului Excel 1.4 Introducerea şi editarea valorilor din celule
3 S1-S3

Formatarea datelor
Copierea formatului. Formatarea
Formatarea datelor si a 1.2
2. condiţionată 4 S4-S7
foilor de calcul 1.7
Proiectarea unui antet şi/sau subsol
Formatarea foilor de calcul
Adrese relative şi adrese absolute. Domenii
1.3
3. Referirea datelor în formule şi celule cu nume 3 S8-S10
1.7
Utilizarea funcţiilor. Copierea formulelor
Funcţii statistice. Funcţii matematice
1.3 S11-
4. Funcţii Excel Funcţii pentru timp şi numere; serii de date 3
1.7 S13
Funcţii logice
Ce sunt listele de date gestionate de Excel
1.2
Introducerea datelor folosind formularele S14-
5. Gestiunea listelor în Excel 1.4 2
Căutarea şi editarea datelor. S15
1.7
Sortarea datelor. Filtrarea datelor
1.5 Tipuri de grafice
6. Grafice în Excel 2 S16-17
1.7 Proiectarea graficelor
7. Recapitulare semestrială 1.6 1.7 Realizarea unei aplicaţii practice 1 S18

Semestrul al II-lea

3
Nr. Competenţe Nr. de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săpt. Observaţii
crt. specifice ore
Bazele de date în Access. Mediul de
proiectare Access
Crearea tabelelor în modurile Design View
2.1
şi Datasheet View. Vizualizarea şi editarea
Crearea bazelor de date în
1. Access
2.2 datelor în modul Datasheet View 3 S1-S3
Dechiderea şi închiderea unei tabele
2.6
Sortarea datelor din tabele
Adăugarea, modificarea, ştergerea
articolelor
Proiectarea formularelor cu ajutorul Form
2.3 Wizard
2. Formulare 2 S4-S5
2.6 Proiectarea formularelor cu ajutorul Form
Design
Ce sunt interogările
Proiectarea interogărilor de selecţie
Obţinerea informaţilor din 2.4 Proiectarea interogărilor totalizatoare
3. baza de date prin interogări 3 S6-S8
2.6 Proiectarea interogărilor de acţiune:
interogări de ştergere, interogări de
corecţie, interogări de adăugare
4. Obţinerea informaţilor din 2.5 Proiectarea rapoartelor cu ajutorul Report 3 S9-S11
baza de date prin sub forma 2.6
Wizard
rapoartelor
Editarea rapoartelor cu ajutorul Report

4
Nr. Competenţe Nr. de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săpt. Observaţii
crt. specifice ore
Designer
Grafice de date
Lucrul cu prezentările Mediul de lucru al aplicţiei Power Point
3.1 3.2 3.3 S12-
5. electronice 2
3.10 3.11 Operaţii cu slide-uri S13
Proiectarea şi formatarea unui slide
Proiectarea unui slide. 3.4 3.9 3.10 S14-
6. Obiectele unui slide. Animaţii şi efecte 2
Obiecte şi acţiuni 3.11 3.14 S15
speciale
S16-
7. Recapitulare finală 3.9 3.11 Proiect 2
S17