Sunteți pe pagina 1din 3

Daniel Găucan

26 iunie
Ruperea şi Dizolvarea Jurămintelor – Completare la Eliberarea
Entităţilor si Paraziţilor Astrali
În timpul ciclului de reîncarnare ne luăm multe jurăminte de control.
De cele mai multe ori, o persoană a avut o experiență karmica intensă,
a murit, a atins planul astral inferior și a jurat că “Eu nu am de gând să
fac asta din nou “. O situație sau o expresie pe care am jurat ca
niciodată nu o vom experimenta din nou, este în esență un loc unde
am promis să nu urmăm Spiritul fără ezitare.
Atunci când facem un jurământ de control, de multe ori, forțele de
condensare (“Forțele Întunecate”) poziţionează dispozitive și matrice
pentru a se asigura că se păstrează jurământul. Multe structuri
jurământ au atașate boogies ( Forme Gând ). De fiecare dată când
atingi o auto-limitare profundă, caută un jurământ. Dispozitive şi
matrici pertinente dispar imediat sau sunt îndepărtate cu ușurință.
Formula pentru ruperea jurămintelor este similară cu Îndepărtarea
Matricei Karmice sau Eliberarea Entităţilor:
Eliberez toate tiparele gânduri care mă limitează. Sunt transformat/
transformată!
Eliberez toate credinţele vechi care nu îmi mai sunt de folos de acum
înainte.
Eliberez toate energiile care mă leagă în orice loc, timp, spaţiu, sau
dimensiune, care nu îmi mai sunt de folos de acum înainte.
“Prin decret Divin, în numele Prezenţei Divine, prin Legea Graţiei, a
Iubirii, a Iertării, a Karmei şi a Divinităţii, eu rup acum şi dizolv orice
și toate:
Jurămintele, contractele pe care eu, oricine în acest corp și oricine în
familia mea genetică le-a făcut de-a lungul timpului, spaţiului şi în
toate dimensiunile şi care au putut duce la negarea Prezenţei Divine şi
a Încrederii mele în tot ce este fiinţa mea.
Jurămintele, contractele pe care eu, oricine în acest corp și oricine în
familia mea genetică le-a făcut, eventual, de-a lungul timpului,
spaţiului şi în toate dimensiunile, care au putut să îmi închidă
orizontul, mintea, inima şi sufletul de la experimente noi şi care au
putut să îmi transmită cinism, lipsă de credinţă, înţelegere greşită sau
negativitate legată de noi căi de existenţă, de schimbare, de
transformare şi despre Puterea şi Prezenţa Spiritului şi a Iubirii din
interiorul tuturor fiinţelor.
Jurămintele, contractele pe care eu, oricine în acest corp și oricine în
familia mea genetică le-a făcut, de-a lungul timpului, spaţiului şi în
toate dimensiunile şi care au putut duce la negarea Prezenţei Divine şi
a Încrederii mele în tot ce este fiinţa mea, în prosperitate şi în puterea
infinită a iubirii şi luminii, ce există în fiinţa mea.
Jurămintele şi contractele pe care eu, oricine în acest corp și oricine în
familia mea genetică le-a făcut de-a lungul timpului, spaţiului şi în
toate dimensiunile, şi care au putut face posibilă stocarea, păstrarea
oricărui sentiment, formă gând sau memorie nerezolvată ce au oprit
curgerea liberă a încrederii mele, a credinţei, iubirii, a armoniei, a
alinierii, a echilibrului şi a sensului de interconectare a sufletului meu
cu toate celelalte fiinţe.
Jurămintele şi contractele pe care eu, oricine în acest corp și oricine în
familia mea genetică le-a facut referitor la _______________. ( Ceea
ce credeţi că este blocat în viaţa dvs. )
Declar acum aceste jurăminte nule și neavenite în această încarnare şi
în toate încarnările care vor fi peste timp şi spaţiu. Toate realitățile
paralele, universurile paralele, realitățile alternative, universurile
alternative, toate sistemele planetare, toate sistemele sursă, toate
dimensiunile, și vidul, vă rog eliberati toate structurile, dispozitivele,
entitățile, sau efectele asociate cu aceste jurăminte. ACUM! “
Dragă Mamă-Tată Dumnezeu, noi copiii tăi cerem să fim eliberaţi de
sistemul monetar şi de taxe care nu mai reprezintă un adevăr pentru
noi. Cerem să fim eliberaţi din sistemul societăţii actuale prin care
suntem nevoiţi, pentru a ne întreţine material, să avem slujbe care nu
ne reprezintă pasiunea, idealurile şi care nu ne împlinesc. Cerem
asistenţa ta în a implementa un nou adevăr ca fiinţe suverane ce
suntem.
Sunt Sufletul, sunt Lumina Divină, sunt Iubirea, sunt Voinţa. În
numele Christului, invoc vortexul spiritual. Tată Dumnezeu, cer să fiu
purificat şi curăţat în Lumina Albă universală a Christului, în Lumina
Verde de vindecare şi în Lumina Violet de transmutare prin Voinţa
divină şi pentru binele meu cel mai înalt. Cer ca orice discordanţă să
fie complet sigilată în propria ei lumină, încapsulată în lumina
ultravioletă, separată de mine şi îndepărtată de la mine la modul
impersonal, fără ură, sau iubire.
Returnez toate discordanţele sursei lor de emanaţie, decretând că nu li
se va mai permite vreodată să prindă rădăcini în mine. Cer acum să fiu
plasat în cadrul unei triple capsule de lumină albă universală de
protecţie şi pentru această binecuvântare aduc mulţumiri. Amin. Îţi
mulţumesc Doamne şi aşa este.
Îmi recunosc Divinitatea. Îmi accept dreptul divin din naştere ca şi co-
creator cu Dumnezeul nostru Mamă/Tată şi cu Supremul Creator
pentru a asista în manifestarea Raiului pe pământ. Accept sabia
Arhanghelului Mihail ca pe un simbol al valorii şi demnităţii mele.
Promit să folosesc energiile Primei Raze a Puterii, Voinţei şi
Autorităţii cu iubire şi compasiune pentru binele cel mai înalt al
întregii creaţii. Flacără Sacră din Inima lui Dumnezeu, arzi prin şi
împrejurul fiecărui electron de energie cosmică pe care l-am eliberat
vreodată sau pe care l-am manifestat şi care nu reprezintă
perfecţiunea. Transmută acum cauza, esenţa, înregistrarea şi memoria
fiecărui gând, cuvânt, acţiune, sau sentiment pe care l-am exprimat
vreodată şi care mă împiedică să-mi cunosc şi să-mi accept adevărata
mea identitate ca extensie divină a Dumnezeului nostru Mamă/Tată.
Cer ca, începând din acest moment, Flacăra Violet a iertării să ardă
prin şi de jur împrejurul meu, extinzându-se cu fiecare moment până
la maximul permis de legea cosmică, până când voi fi eliberat de orice
credinţă care nu reprezintă realitatea naturii mele divine perfecte. EU
SUNT prezenţa lui Dumnezeu manifestată în lumea fizică a formei şi
îmi accept dreptul meu divin din naştere şi misiunea mea, ACUM! ŞI
AŞA SĂ FIE! ŞI AŞA ESTE! EU SUNT CEL CE SUNT! Mulţumesc
Arhanghel Mihail.
Sursa: Mirela Bancila