Sunteți pe pagina 1din 2

UPA_MK_III_Programe aplicative de marketing_2018

Instrucţiuni privind realizarea proiectului

1. Tema de proiect – Concepeţi programul de marketing corespunzător afacerii cu produsul


………………… (la alegere).
2. Suportul de proiect oferit conţine structura acestuia.
3. Proiectul se va lucra pas cu pas, împreună, în timpul orelor de proiect prevăzute în orar, dar va
solicita de asemenea unele dezvoltări ca teme pentru acasă. În acest scop, sunteţi invitaţi să aveţi
cu Dv. suportul de proiect.
4. De regula, proiectele vor fi lucrate in echipele deja constituite, pe produsele deja analizate la
disciplina Simulări de marketing.
5. Ca urmare a discuţiilor, observaţiilor şi sugestiilor făcute în timpul prezentării, echipa va ameliora
proiectul pentru predarea finală.
6. Un singur proiect pe echipă va fi predat pentru evaluare, în format electronic, pe adresa
rodica_boier@yahoo.com; termen final – duminica, 22 aprilie 2018, ora 24:00.
7. La Subject-ul mesajului se vor inscrie urmatoarele elemente de identificare –
- denumirea specializarii (UPA_MK_AIM);
- membrii echipei - numele si initiala prenumelui, despartite de virgula;
- produsul ales pentru analiza si interpretarea informaţiilor abţinute prin cercetări de
marketing.
Ex.: UPA_MK_III_AIM_Ionescu T, Popescu M, Tudose R_Bocanc escalada montana
Mesajele email care nu vor respecta aceste reguli nu vor fi deschise pentru evaluare!
8. Atenţie, proiectul trebuie să constituie o investigaţie tehnică de uz intern şi nu o reclamă! Ca atare,
sunteţi sfătuişi să vă reprimaţi orice tentaţie de a include elemente de promovare, floricele, fluturei
etc.  Stilul trebuie sa fie deci unul tehnic, structurat, sobru, profesional.
9. Prezenţa la examen este obligatorie. Proba de evaluare va consta în susţinerea proiectului.
10. Nu vor fi acceptate pentru evaluare:
- proiectele care nu urmăresc structura recomandată prin suportul de proiect oferit;
- proiectele ce conţin abordări teoretice, pierzând astfel din vedere caracterul profund
aplicativ urmărit;
- proiectele ce conţin pasaje copiate. Acest mesaj constituie atenţionare asupra respectării
normelor în materie de evitare a fraudei in mediul academic!
11. Nota finală se va compune din:
- prezenţa activă la activităţile didactice (comentarii, întrebări, exemple, lucrul ritmic la
proiect, teme pentru acasă etc.) – 30%
- calitatea proiectului – 50%
- calitatea susţinerii prezentării – 20%

21.02.2018

© 2018 Rodica Boier. Programe aplicative de marketing


Prof. univ. dr. Rodica Boier

© 2018 Rodica Boier. Programe aplicative de marketing