Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect lecție

Clasa: a II-a
Data: 01.09.2014
Disciplina: Dirigenție
Subiectul: „Învață de mititel și-ți va fi mai ușurel”

Rebusul
1. A 4-a zi a săptămînii este..... JOI
2. Rezultatul adunării este... SUMĂ
3. Numărul din care scădem ... DESCĂZUT
4. Semnul adunării ... PLUS
5. Numerele pe care le adunăm ... TERMENI
6. Semnul scăderii .. MINUS

Obiective operaționale:
1. Să completeze careul și să descopere cuvîntul cheie
2. Să asocieze însușiri pentru elevul care învață
3. Să argumenteze importanța învățării

1 Î n v ă ț ă t o a r e
2 m i N u s
3 V i n e r i
4 d e s c Ă z u t
5 Ț a r ă
6 ș c o a l A
7 T e R m e n
8 l E c ț i e

Brainstorming:
La ce vă gîndiți cînd auziți cuvîntul ÎNVĂȚARE?

Activitate de spargere a gheții ÎNCEPE O NOUĂ ZI....și sunt fericită că mă aflu printre
prieteni...
Joc de atenție:
Elevul și eleva cînd se scoală,
Merg grăbiți cu toți la .....școală
Iau cu toți în mîini buchete
Și ghiozdane, cărți, .....caiete
N-au cu ei urși, avioane,
Dar au pixuri și ......creioane
Nu au minge, nici mașină
Ci acuarelă și .....plastilină
Nici păpuși mici, parfumate
Ci iau cărți........... interesante.
BRAVO, văd că le știți pe toate!
REBUS : În ghiozdanul meu

T O U L S R A D I E R Ă
S T I L O U J C A R T E
A G E N D Ă F P E N A R
T R C V Z M C A I E T H
Q W R I G L Ă D O P I X
A C U A R E L Ă I G T S

Activitate în perechi:
Citiți, analizați, apoi colorați doar nourașii pe care sînt scrise regulile de respectat în școală

Pregătim Păstrăm Sîntem atenți la


zilnic temele ordinea și lecție
curățenia

Păstrăm Întrerupem
Alergăm pe
liniștea și învățătoarea cîn
holuri sau în
disciplina vorbește
clasă

Întîrziem la
Vorbim și ne ore
comportăm
obraznic

Continuați cu încă 4-5 idei


LA ȘCOALĂ:
-Aflăm lucruri noi
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Explozia stelară ȘCOALA : Cine? Ce? Unde? Cînd? De ce?


Fiecare se gîndește la o propoziție din 3 cuvinte, ce mai poate fi 3....
Arătăm 2 degețele și Numărăm din 2 în 2 Eu spun 0 tu spui ...
Să sărim de 3 ori ca mingea..
Băieții în picioare adunarea cu + 1
Fetele în picioare adunarea +2
Să bateți din palme de 3 ori.. de 3 ori podeaua
Obiectivele lecției de azi adică ce urmărim noi cu întîlnirea de astăzi de la lecția de azi, în 1 rînd
să multumim părinților pentru ce.... pentru efortul financiar, au contribuit cu bani
Învaţă de la toate
Învaţă de la toate, să ai statornic drum
Învaţă de la flăcări, că toate-s numai scrum
Învaţă de la umbră, să taci şi să veghezi
Învaţă de la stâncă, cum neclintit să crezi
Învaţă de la soare, cum neclintit s-apui
Învaţă de la piatră, cum trebuie să spui,
Învaţă de la vântul ce-adie prin poteci
Cum trebuie prin lume de liniştit să treci.
Învaţă de la toate, că toate sunt surori
Cum treci frumos prin viaţă
Cum poţi frumos să mori,
Învaţă de la vierme, că nimeni nu-i uitat,
Învaţă de la nufăr, să fii mereu curat,
Învaţă de la flăcări, ce-avem de ars în noi,
Învaţă de la ape, să nu dai înapoi.
Învaţă de la umbră, să fii smerit ca ea.
Învaţă de la stâncă, să-nduri furtuna grea.
Învaţă de la soare, ca vremea să-ţi cunoşti,
Învaţă de la stele, că-n cer sunt multe oşti;
Învaţă de la greier, când singur eşti, să cânţi.
Învaţă de la lună, să nu te înspăimânţi;
Învaţă de la vulturi, când umerii-ţi sunt grei.
Şi du-te la furnică, să vezi povara ei...
Învaţă de la floare, să fii gingaş ca ea,
Învaţă de la soare, să ai blândeţea sa;
Învaţă de la păsări, să fii mai mult în zbor,
Învaţă de la toate, că totu-i trecător.

Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci.


Să-nveţi din tot ce piere - cum să trăieşti pe veci.
ORARUL lecțiilor
clasa a II-a „ A”
anul de studii 2014-2015

Luni Miercuri
1.L. română 1.L. română
2.L. română 2.L. română
3. Ed.fizică 3. Ed. fizică
4. Matematica 4. Matematica
5. Ed.tehnologică 5. Științe
Marţi Joi
1.L. română 1.L. română
2.L. engleză 2.Matematica
3.L. română 3.L. engleză
4. Matemat. distractivă(opț) 4.Ed. plastică
5. 5. Dirigenția
Vineri
1. Matematica
2. Ed. muzicală
3.Ed. moral spirituală
4. Natura (opț.)
5.