Sunteți pe pagina 1din 2

VIAŢA NOASTRĂ NR.

6(19), IUNIE 2019

FOAIE PAROHIALĂ DE INFORMAŢIE ŞI VIAŢĂ DUHOVNICEASCĂ


Publicată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi cădea. Postul este o perioadă în care avem
Pavel începe, în acest an, sâmbătă, 22 şansa să îmbinăm rugăciunea cu fapta de
iunie. Este rânduit de Biserică în cinstea celor milostenie şi să schimbăm răutatea, egoismul şi
doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a indiferenţa în favoarea bunăvoinţei şi a
posti înainte de a înfăptui acte mai importante. dragostei faţă de aproapele.
Postul Sfinților Apostoli era Sfântul Apostol
numit în vechime Postul Postul Sfinților Apostoli Petru, care mai înainte de
Cincizecimii, datorită apostolie se numea Simon,
darurilor Sfântului Duh, era de neam iudeu, din
care s-au pogorât peste hotarele Galileei Palestinei,
Sfinții Apostoli. din mica cetate Betsaida.
Durata postului El era fiul lui Iona, din
Sfinţilor Apostoli depinde de seminţia lui Simeon, şi
data în care este sărbătorit frate cu Sfântul Apostol
Paştele. Postul se va încheia Andrei, cel întâi chemat. În
de sărbătoarea Sfinţilor icoane el are părul alb,
Petru şi Pavel, pe 29 iunie. scurt, buclat, și barbă. El
Astfel, conform Pascaliei este adesea zugrăvit ținând
Bisericii Ortodoxe Române, o carte (un papirus-sul) în
durata poate varia între 7 care sunt scrise cuvinte
zile, atunci când Paștele este dintr-una dintre epistolele
prăznuit după 1 mai, și 28 scrise de el. În unele
zile, atunci când Paștele cade icoane, Sfântul Petru ține
pe 4 aprilie. în mâna dreaptă două chei,
Despre vechimea simbol care face trimitere
acestui post mărturisesc, la cuvintele Mântuitorului
în secolul IV, Constițuțiile (Matei 16, 19).
Apostolice. Mărturii Sfântul Apostol
ulterioare se găsesc la Sfântul Atanasie cel Pavel, care mai înainte de apostolie se numea
Mare, la Teodoret, Episcopul Cirului, la Leon Saul, era de neam iudeu din seminţia lui
cel Mare, care numește postul acesta Postul de Veniamin. El s-a născut în Tarsul Ciliciei, din
vară sau al Cincizecimii. Se pare că, la început, părinţi cinstiţi, mutați din Roma. El este
acest post era ținut numai în cercurile înfățișat în icoane cu părul șaten și barbă
monahale și abia mai târziu s-a extins și la conică. El este reprezentat cu fruntea înaltă
credincioșii din lume. (simbol al înțelepciunii) și cu puțin păr
După Pravila cea mare și Învățătura castaniu în centru. În mâini ține o carte (sau un
pentru posturi din Ceaslovul mare, luni, papirus-sul), simbol al numărului mare de
miercuri și vineri se mănâncă legume fără epistole scrise de el, ce sunt cuprinse în mare
untdelemn, marți și joi aceleași cu untdelemn parte de Noul Testament. Uneori este
(și vin), iar sâmbăta și duminica și pește; reprezentat cu o sabie (simbol al morții sale ca
dezlegarea la pește se dă și luni, marți și joi, martir) sau cu două săbii (una a martiriului și
când cade sărbătoarea vreunui sfânt cu cealaltă a „Cuvântului lui Dumnezeu”, nefiind
doxologie mare, iar când o astfel de sărbătoare exclusă nici interpretarea conform căreia ar fi
cade miercuri sau vineri, se dezleagă la opusul celor două chei ale Sfântului Apostol
untdelemn și vin. La hramuri și la Nașterea Petru).
Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) se dă Cel mai adesea Sfinții Apostoli sunt
dezlegare la pește, în orice zi a săptămânii ar reprezentați împreună.
Câte o carte din BIBILIE De hram vom cinsti Icoana
făcătoare de minuni a Maicii
Cartea “Ezdra” Domnului de la Mănăstirea
Cărțile Ezdra şi Neemia care la început constituiau Horaiţa
o singură carte, alături de cartea Esterei, se referă la
evenimente istorice din iudaism, din perioada de după
exil, care cuprind o extensie de aproape un secol. Ezdra
continuă parţial cărţile Cronicilor în ceea ce priveşte
listele genealogice. Preocuparea de bază a autorului este
de a prezenta amănunţit revenirea iudeilor din exilul
babilonic şi reorganozarea vieţii
politice şi religioase. Este
relatată contribuţia celor două
personaje principale care s-au
situat în centrul evenimentelor
şi s-au implicat din plin în
organizarea comuităţii iudaice.
Cartea este împărțită în
două părți: prima parte este
povestea întoarcerii din exil în
primul an al lui Cirus cel
Mare (538 î.Hr.), finalizarea și
dedicarea noului Templu al
Ierusalimului, în al șaselea an al
lui Darius (515 î.Hr.); a doua
parte relatează misiunea ulterioară a
lui Ezdra la Ierusalim și lupta lui pentru salvarea de la
păcatul căsătoriei cu străini.
Bibliografie: Pr. Petre Semen, Aşteptând Odorul cel mai de preţ al Mănăstirii
mântuirea, Editura MMB, Iaşi, 2000 şi situl Wikipedia Horaiţa este icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului „Izbăvitoarea de secetă”.
Distinsă ca valoare artistică, realizată în
Cu mult drag urăm mulţi ani
prima jumătate a secolului al XVIII-lea, icoana
cu nădejdea mântuirii
provine din vechea biserică de lemn a Horaiţei
tuturor celor care îşi
(1824). Îmbrăcămintea în argint a icoanei a fost
serbează numele sau vârsta
realizată în a doua jumătate a secolului al XIX-
în această lună!
lea. Numele icoanei – „Izbăvitoarea de
secetă” – provine de la numeroasele minuni pe
Ultima carte din Proiectul “Carte pentru departe”, pe care Maica Domnului de la Horaiţa le-a făcut,
care o oferim în dar elevilor giroveni în vreme de secetă, în timpul procesiunilor prin
în acest an școlar, este Cuore a comunele sau satele afectate de lipsa apei.
scriitorului italian Edmondo de Fiindcă Girovul s-a bucurat în
Amicis. Chiar dacă vine la începutul nenumărate rânduri de binecuvântările
vacanței de vară, ea prezintă istoria revărsate din rugăciunile înaintea acestei
unui an de școală, scrisă ca un jurnal icoane, ne-am propus ca în zilele de 26 și 27
de către un elev de clasa a III-a. iulie 2019, să aducem prinosul nostru de
Spor la citit! cinstire, cu prilejul prăznuirii ocrotitorului
nostru, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, ca
Parohia Conțești mulțumire pentru toate binefacerile pe care
Strada Bisericii 662, Girov, Neamţ, 617118 Maica Domnului ni le-a mijlocit și săvârșit.
mail: contesti.girov@gmail.com Program de slujire:
facebook: Parohia Conțești 26 iulie, ora 17: Acatist, Vecernie și Litie
site: contesti.mmb.ro 27 iulie, ora 7.30: Paraclisul Maicii Domnului,
blog: contesti-girov.blogspot.com Utrenie, Sfânta Liturghie, Parastas