Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara

Facultatea de Psihologie

Specializarea Psihologie

Raport de cercetare

Temperatura apei influenţează


performanţa înotătorilor

Disciplina: PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ – SEMESTRUL I

Student Păcurariu Nicoleta

Anul II

Anul universitar 2018-2019