Sunteți pe pagina 1din 3

SESIUNEA DE RESTANŢE SEPTEMBRIE 2019

02–06 septembrie 2019 pentru anii terminali (fără 03 septembrie)


02–13 septembrie 2019 pentru anii mici (fără 03 septembrie)
(Examenele se susţin cu acele cadre didactice care predau în anul universitar curent)

Nr. Cadrul didactic Data şi ora Sala Scris/ Discipline


Oral
0 1 2 3 4 5
1 Pr.Lect.dr A.MAZILIȚA 02.09, 8 00 Sală muzică oral Practică liturgică (anul II), Muzică
(toți anii), Liturgică (an IV)
Cultură muzicală (Master)
2 Asist.dr V.ȘAPCĂ 02.09, 800 Sală muzică oral Practică liturgică (anii III-IV)
IBUR (Arte plastice)
3 I.P.S. Prof.univ.dr 02.09, 900 Sf.Antim scris Dogmă şi cult (Master, an II, sem.I)
IRINEU POPA 04.09, 900 Sf.Antim scris Dogmă şi cult (Master, an II, sem.I)
02.09, 900 Sf.Antim scris Teologie dogmatică şi simbolică (an
IV, sem.I)
04.09, 900 Sf.Antim scris Teologie dogmatică şi simbolică (an
IV, sem.II)
4 P.S.Conf.univ.dr 02.09, 1100 Mitr.Nestor scris Patrologie (an I), Practică liturgică
NICODIM Nicolăescu (an I), Pastorală(an IV)
5 Diac.Lect.dr L.BOT 02.09, 1200 Sf.Antim scris Teologie liturgică (an III, sem.I)
04.09, 1200 Sf.Antim scris Teologie liturgică (an III, sem.II)
04.09, 1200 Sf.Antim scris Estetica artelor vizuale, Iconologie,
Teologie liturgică și erminie
(specializarea Arte plastice)
6 Lect.dr N.CIOATERĂ 02.09, 900 Mitr. scris Chimia conservării şi restaurării
Firmilian operei de artă (an II, Artă sacră)
7 Lect.dr E.POPESCU 02.09, 1000 C.Lecca practic Discipline specializări Arte
8 Lect.dr E.BURLAN 02.09, 1000 C.Lecca practic Discipline specializări Arte
9 Lect.dr V.FUIOREA 02.09, 1000 I.Keber practic Discipline specializarea Arte plastice
10 Lect.dr V.MINOIU 02.09, 1000 Facult. practic Educaţie fizică (specializări Arte)
Sport
11 Dr.V.BORUZ 02.09, 1400 Th.Aman scris Biologia şi biodegradarea operei de
artă, Etiopatogenia operei de artă
(an I, Artă sacră)
12 Pr.Conf.dr M.COJOC 02.09, 1400 Sf.Antim scris Istoria si spiritualitatea Bizantului
I.B.U.
13 Conf.dr G.PĂUNESCU 04.09, 1000 I.Keber practic Discipline specializări Arte
14 Lect.dr A.BĂDESCU 04.09, 1000 Lab.rest. scris Discipline specializarea Artă sacră
icoană
15 Lect.dr D.POSTOLACHE 04.09, 1000 Lab.rest. scris Discipline specializarea Artă sacră
icoană
16 Lect.dr I.DARIDA 04.09, 1000 Lab.rest. scris Discipline specializarea Artă sacră
icoană
17 Conf.dr I.POPÎRLAN 04.09, 1000 Universitate practic Instruirea asistată de calculator
Sala 335 (specializări Arte)
18 Lect.dr 04.09, 1000 Mitr.Nestor oral Drept canonic ortodox. Administraţie
M.CONSTANTINESCU şi legislaţie bisericească
19 Pr.Conf.dr N.R.STAN 04.09, 1100 Mitr.Nestor scris + Spiritualitate şi cultură (Master)
oral Spiritualitate ortodoxă (anii III-IV)
Formare duhovnicească (anii I-II)
1
20 Pr.Lect.dr I.REȘCEANU 04.09, 1300 Mitr.Nifon scris VT (an II), Cultură şi spiritualitate
ebraică biblică (master an I, sem.I)
21 Pr.Conf.dr A. IVAN 04.09, 1400 Mitr.Nestor oral Catehetică, Omiletică
Predică şi retorică (Master)
scris Discipline modul DPPD
22 00
Pr.Lect.dr M.CIUREA 04.09, 12 Noul Testament (an I)
(anii Mitr.Nestor scris Cult şi cultură (Master)
terminali) Studii biblice (Arte plastice)
10.09, 1200
(anii mici)
23 Cultură şi spiritualitate ebraică
Pr.Lect.dr I.S.BORA 05.09, 9 00 Mitr.Nestor scris biblică (master an I, sem.II și an II,
sem.I)
Noul Testament (anul II)
Studii biblice (Artă sacră)
24 Lect.dr A.OCOLEANU 05.09, 900 Sf.Antim scris Istoria filosofiei (an II, Pastorală)
Estetică (Arte)
Hermeneutica artelor vizuale (Arte)
25 Pr.Conf.dr 05.09, 900 Sf.Antim scris Genealogia monahismului (Master)
P.OCOLEANU Morală creştină (anii III-IV)
26 Pr.Conf.dr S.POPESCU 05.09, 1100 Sf.Antim scris IBOR
27 P.S. Conf.univ.dr 05.09, 1100 Sf.Antim scris Cultura teologică în istoria BOR în
EMILIAN Nică Vlad sec.XV-XIX (Master)
IBUR (Artă sacra)
28 Pr.Conf.dr Gh.ZAMFIR 05.09, 1100 Sf.Antim scris Teologie dogmatică (an III)
Misiunea Bisericii (Master)
29 Arhid.Conf.dr G.CĂLINA 05.09, 1100 Misiologie şi Ecumenism
(doar anii Sf.Antim scris Dinamica misionară (Master)
terminali)
09.09, 1200 Mitr.Nestor scris Misiologie şi Ecumenism
(anul III)
30 Dr C.TRUȘCĂ 05.09, 1200 Mitr.Nestor scris Limba latină (anii I-II)
06.09, 900 Mitr.Nestor oral Limba greacă (anii I-II)
31 Lect.dr BĂRBUCEANU 06.09, 1000 Mitr. scris Limba engleză
Firmilian
32 Lect.dr SCORȚAN 06.09, 1000 Mitr.Nifon scris Limba franceză
33 Dr.F.VÎLCEANU 06.09, 1100 Lab. practic Discipline specializarea Arte plastice
Sculptură
34 Pr.Conf.dr C.BĂJĂU 06.09, 1100 Mitr.Nifon scris Patrologie (an II)
Cultura teologică răsăriteană în
sec.VIII-XV, Stagiu de practică,
Elaborarea lucrării de disertație
(Master)
35 Conf.dr FORȚAN 06.09, 1400 Facult. practic Educaţie fizică (specializarea
Sport Pastorală)
36 Arhid.Conf.dr 06.09, 1500 Mitr.Nifon scris Elemente de artă sacră (an III
I.UNGUREANU Pastorală)
13.09, 1500 Mitr.Nifon scris Teologie dogmatică, Teologie
morală (specializarea Artă sacră)
37 Arhid.Lect.dr I. 09.09, 900 Mitr.Nestor scris Apologetică (an III)
APOSTOLACHE Noţiuni de existenţialism (Master)
Iconologie (Artă sacră)
38 Pr.Conf.dr A.BOLDIȘOR 09.09, 1000 Mitr.Nestor scris Istoria şi filosofia religiilor
Artă creștină

2
3