Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Disciplina Data Localul Responsabil Funcţia /Instituţia de


d/o şcolară învăţământ
1 Limba şi Şcoala Ana Ivanov Specialist principal
literatura română naţională LT „Al. Russo” Orhei metodist , , DGE Orhei
Ora 8.00
Şcoala
alolingvă Ora
10.00
Literat. univ.
Ora 11.00
2 Istoria românilor 04.06.2019 LT „Al. Russo” Orhei Silvia Specialist principal, DGE
şi universală Ora 9.00 Lozinschi Orhei
3 Biologia 03.06.2019 LT „Al. Russo” Orhei Lilia Răileanu Specialist principal –
Ora 9.00 metodist , DGE Orhei
4 Chimia 05.06.2019 LT „Al. Russo” Orhei Lilia Răileanu Specialist principal –
Ora 8.30 metodist , DGE Orhei
5 Geografia 04.06.2019 IP LT „M. Mariana Jioară Specialist principal –
Ora 9.00 Lomonosov” metodist , DGE Orhei
05.06.2019-
Ora 9.00

6 Limba străină LT”I.L.Caragiale” Irina Iurin, Irina Iurin, specialist


05.06.2019 Orhei metodist, DGE Orhei
Ora 9.00
7 Matematica 03.06.2019 Centrul Metodic Druţă Rodica Profesoară de
Ora 10.00 matematică, IP LT
„Al.Russo” Orhei
8 Fizica 03.06.2019 Centrul Metodic Ciubotăreanu Profesoară de fizică, IP
Ora 11.00 Galina LT „I.L.Caragiale” Orhei
9 Informatica 05.06.2019 LT”I.L.Caragiale” Claudia Rojcov Specialist principal, DGE
Ora 9.00 Orhei Orhei
10 Limba şi 04.06.2019 LT „Al. Russo” Orhei Silvia Macarov Specialist principal –
literatura rusă Ora 9.00 metodist , DGE Orhei
11 Limba şi 04.06.2019 LT „Al. Russo” Orhei Silvia Macarov Specialist principal –
literatura rusă Ora 9.00 metodist , DGE Orhei
(şcoala alolingvă)
12 Educaţia 04.06.2019 Gimnaziul Maria Obadă Specialist principal –
muzicală Ora 9.00 „M. Eminescu” Orhei metodist , DGE Orhei
13 Educaţia fizică 04.06.2019 LT „Al. Russo” Orhei Zara Mihail Specialist principal –
Ora 9.00 metodist , DGE Orhei
14 Educaţia plastică 04.06.2019 LT „Al. Russo” Orhei Silvia Macarov Specialist principal –
Ora 9.00 metodist , DGE Orhei
15 Ştiinţe 05.06.2019 LT „Al. Russo” Orhei Lilia Răileanu Specialist principal
Ora 9.00 metodist, DGE Orhei
Anexa nr. 2
Graficul şedinţelor grupurilor de lucru cu referire la discuţiile publice
a proiectelor de documente curriculare