Sunteți pe pagina 1din 1

Sfaturi de sezon

În privinţa rezultatelor foarte bune obţi-


nute din punct de vedere digestiv cu câteva
produse HOFIGAL, vă redăm mai jos con-
cluziile câtorva studii de caz efectuate pe o
perioadă de un an pe loturi de pacienţi cu
afecţiuni digestive.

REGLACID
S-au evaluat 326 pacienţi (195 femei şi
131 bărbaţi) cu vârste cuprinse între 25 si
72 ani.
La 124 de pacienţi care prezentau gastrită
hiperacidă asociată hepatitei cronice (de eti-
ologie virală sau nu) s-au administrat 2 cps de
3 ori /zi după mese, pe o perioadă de 3 luni.
La sfârşitul perioadei de administrare s-a con-
statat ameliorarea simptomatologiei dato-
rată hiperacidităţii gastrice, respectiv pirozis,
eructaţii, durere în epigastru dar şi o îmbu-
nătăţire a funcţiei hepatice (valori mai bune
ale probelor inflamatorii hepatice), precum
şi o digestie mai bună (toleranţă alimentară
mai bună, dispariţia balonărilor şi flatulenţei
postprandiale). Produsul a fost bine tolerat şi
nu s-au constatat reacţii adverse.
45 dintre pacienţi prezentau esofagi- secundară. Doza administrată -2cps x2ori/ Sperând ca v-am convins din punct de
tă de reflux şi s-a administrat aceeaşi doză zi. Perioada de administrare 3 luni. Rezul- vedere al utilizării produselor noastre în
(2x3 cps/zi), 1-3 luni, după caz şi intensitatea tate – ameliorarea simptomatologiei deter- prevenirea şi tratarea anumitor afecţiuni
simptomatologiei. S-a constatat ameliora- minată de hiperaciditate (pirozis, durere sau digestive trebuie să mai atrag atenţia şi
rea simptomatologiei, în special a pirozisului sensibilitate în epigastru sau/şi hipocondrul asupra faptului că în perioada sărbătorilor
şi eructaţiilor şi chiar a spasmului esofagian stâng, balonări postprandiale), îmbunătăţi- există tendinţa de consum excesiv atât de
în câteva situaţii. Foarte bună tolerabilitate. rea performanţei fizice şi psihice ca urma- sare cât şi de zahăr.
Nu s-au semnalat reactii adverse. re a ameliorării sindromului astenic, o mai Deci, atenţie pentru persoanele hiper-
Rezultatele au fost favorabile şi la ad- bună toleranţă alimentară, compensarea tensive şi diabetice. Nu vă neglijaţi trata-
ministrarea a 2 cps x 3ori/zi la ½ oră după sindromului anemic secundar ca urmare a mentul continuu al bolii, nu încălcaţi regi-
masă la cei 24 pacienţi cu ulcer gastric sau reglării acidităţii gastrice. mul alimentar şi ajutaţi-vă şi cu suplimente
duodenal (cu sau fără Helicobacter pilori), 70 pacienţi – gastrite hiperacide şi gas- alimentare care vă pot proteja suplimentar!
precum şi la cei cu gastroduodenite, la care troduodenite. Doza administrată -2cps x Pentru hipertensivi, recomandăm pro-
s-a obţinut ameliorarea simptomatologiei 2 ori/zi. Perioada de administrare 1-2 luni. duse ce conţin principii diuretice, cum ar
în 98% din cazuri (reducere pirozis, eructaţii Rezultate – Ameliorarea simptomatologiei fi tinctura de coada calului, mesteacăn sau
şi sensibilitate sau durere în epigastru şi hi- determinate de hiperaciditate, efect tonic extractul gemoterapic din sevă de mestea-
pocondrul stâng). Nu s-au semnalat reacţii general. căn. (Sarea reţine apa în organism şi poate
adverse. 53 pacienţi cu astenie fizică indusă de duce la creşteri ale tensiunii arteriale)
La cei 102 pacienţi cu sindrom dispep- stres şi carenţe minerale şi vitaminice. Doza Şi persoanele cu hiperglicemie sau ten-
tic gastrobiliar s-au administrat 2cps x2ori/ de administrare -2cps x 3 ori/zi. Perioada de dinţa la hiperglicemie, fără să fie sub trata-
zi imediat după mese. Durata tratamentului administrare -3 luni. Rezultat –Îmbunătăţi- ment antidiabetic, se pot ajuta cu FITODIAB
a fost de 2-3 săptămâni, putându-se relua rea performanţei fizice şi psihice, efect tonic sau MOMORDICA, cel puţin pe perioada cât
în perioada acută. S-a observat reducerea general şi adaptogen. sunt tentaţi să mai încalce puţin regimul
semnificativă a balonărilor postprandiale, 16 paciente cu osteoporoză postme- hipoglicemiant. În principiu, acestea se ad-
a gustului amar matinal, a tulburărilor de nopauză sau senilă. Doza de administrare ministrează câte 1 cp înainte cu ½ oră faţă
tranzit şi o toleranţă mai bună alimentară. 2cps x 3 ori /zi. Perioada de administrare -3 de mese.
luni. În asociere cu tinctura de coada calu-
FIAMARANT lui. Rezultate –Ameliorarea durerilor osoase Sperănd ca sfaturile noastre vă vor fi
prin efectul remineralizant sinergic al celor utile în această perioadă şi nu numai, vă
S-au evaluat 203 pacienţi, 146 femei şi 2 produse . urăm SĂRBĂTORI FERICITE ŞI MULTĂ
57 bărbaţi, între 27-68 ani. În niciuna dintre situaţii nu s-au semna- SĂNĂTATE!
64 prezentau ulcer gastric sau duode- lat efecte adverse. Nu sunt contraindicaţii în
nal însoţit de astenie fizică şi/sau anemie administrarea la adulţi. Dr. Gabriela Mărgineanu

Decembrie 2008 / Ianuarie 2009 l HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate 11