Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” SLATINA

PROFESOR: ANDREI EMILIA


DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ (L2)
ANUL ŞCOLAR: 2017-2018

PLANIFICAREA RECAPITULĂRII INIȚIALE


CLASELE VI-VII-VIII

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Număr ore Săptămâna Observaţii
învăţare alocate

CLASA A VI-A L2
Recapitulare Tema: 1.1 Selectarea informaţiilor dintr-un
iniţială  Şcoala: obiectele şcolarului mesaj scurt articulat şi clar
 Familia: membrii familiei
 Camera personală 2.1 Formularea unor răspunsuri la S2
întrebări simple pe subiecte familiare 4h S1-S2 Test de
Elemente de construcţie a comunicării: evaluare
 Articolul hotărât, nehotărât 3.2 Executarea unor indicaţii scrise iniţială
 Numeralul cardinal (1-30) simple
 Indicativul prezent al verbelor de grupa I şi al
verbelor neregulate: ETRE, AVOIR, ALLER, 4.1 Completarea de formule simple cu
FAIRE date personale

Funcţii comunicative ale limbii:


 A saluta/a răspunde la salut
 A se prezenta/ a prezenta pe cineva
 A descrie persoane, obiecte

CLASA A VII-A L2
Tema: -Aprofundarea, fixarea şi folosirea
Recapitulare  Familia: membrii familiei şi profesiile lor corectă a cunoştinţelor achiziţionate
iniţială  Locuinţa: încăperi, mobilier anterior (clasele V-VI) în contexte de S2
 Şcoala: clasa, activităţi şcolare utilizare a limbii 4h S1-S2 Test de
 Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul evaluare
iniţială
Elemente de construcţie a comunicării:
 Substantivul (genul şi numărul)
 Adjectivul calificativ, posesiv şi demonstrativ
 Verbul (conjugarea verbelor pronominale
uzuale de grupa I, conjugarea verbelor de gr. I,
II şi III (partir, prendre, lire, voir, savoir, écrire,
pouvoir şi vouloir) la indicativ prezent, viitorul
apropiat, imperativ, expresii uzuale la forma
negativă şi interogativă, expresii verbale
impersonale, învăţate în clasele a V-a şi a VI-a)

Funcţii comunicative ale limbii:


 A relata activităţi la prezent, viitor apropiat
 A descrie persoane

CLASA A VIII-A L2
Recapitulare Tema: 1.4 Executarea unui set de instrucţiuni,
iniţială  Universul personal: îmbrăcăminte, rostite clar 4h S1-S2 S2
cumpărături, gusturi şi preferinţe Test de
 Mediul înconjurător: plante şi animale 2.3 Emiterea unor opinii personale despre evaluare
ceea ce îi place /ceea ce nu îi place în iniţială
Elemente de construcţie a comunicării: legătură cu o persoană/un eveniment/ un
 Substantivul : construcţii cu prepoziţia à şi de obiect
 Articolul partitiv ; înlocuirea cu prepoziţia de
 Adjectivul calificativ : grade de comparaţie 2.4 Realizarea de scurte prezentări pe
regulate teme familiare
 Verbul : indicativul prezent, prefectul compus
la verbelor conjugate cu avoir si être, viitorul 4.1 Redactarea de texte funcţionale
simplu simple

Funcţii comunicative ale limbii:


 A exprima preferinţe
 A situa în timp, a relata activităţi (la prezent, la
trecut şi la viitor)
 A compara calităţi