Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Inginerie Mecanică și Transport

Darea de seamă
la practica tehnologică

A Elaborat : Cristea Tudor


student grupa
Mifsc-141

A Verificat : Roșca

Chișinău 2016