Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea F.I.M.I.T.
Departamentul de inginerie și management industrial.

Lucrare de laborarator nr.3


Disciplina :Termotehnica.
Tema : STUDIEREA TRANSFERULUI DE CALDURA PRIN CONVECTIA
LIBERĂ DE LA UN CILINDRU ORIZONTAL LUNG.

A elaborat: Ursoi Robert


Profesor a verificat: Gutu A.

Chișinău 2016