Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea I.M.I.T.
Departamentul de inginerie și management industrial.

Lucrare de laborator Nr.2


Disciplina : Bazele Teoretice ale frigotehnice

Tema: Studiul ciclurilor instalaţiilor frigorifice cu compresie de


vapori
prin intermediul pachetului de programe CoolPack

A elaborat: Cristea Tudor


A verificat: Gutu A.

Chisinau 2016
Lucrare de laborator nr.2

Studiul ciclurilor instalaţiilor frigorifice cu compresie de vapori


prin intermediul pachetului de programe CoolPack
Scopul lucrării:
 însuşirea pachetului de programe CoolPack,
 aprofundarea cunoştinţelor referitor la ciclurile instalaţiilor frigorifice cu compresie de
vapori.
Lucrarea va conţine:
1.Selectarea agentului frigorific mai performant în limitele date de temperatură. Agenţii frigorifici şi
parametrii se vor lua din tabelul de mai jos conform variantei numite de profesor.
Brigada Agentul frigorific Varianta tc tv
1 1 30 -30
R11, R 134a, 2 35 -25
R406A, R507 3 40 -20
4 45 -15
2 1 30 -30
R12, R 401a, 2 35 -25
R404A, R500 3 40 -20
4 45 -15
3 1 30 -30
R22, R114, 2 35 -25
R407A, R600a 3 40 -20
4 45 -15
4 1 30 -30
R 123, R152a, 2 35 -25
R401A, R717 3 40 -20
4 45 -15
5 R21, R500, 1 30 -30
R290, R407C 2 35 -25
3 40 -20
4 45 -15

2. Determinarea pentru ciclul cu agentul selectat a influenţei asupra coeficientului frigorific:


a) a subrăcirii condensatului cu tc= 10 K;
b) a supraîncălzirii vaporilor cu tv= 10 K;
c) a regenerării căldurii la subrăcirea cu tc= 10 K.
3. Determinarea gradului de ireversibilitate a ciclului în condiţiile căderii de temperatură în vaporizator şi în
condensator tc= tv= 10 K şi randamentul compresorului c= 0,8.

Calculele se vor efectua cu ajutorul diagramei lg P-h după cum urmează:


1.Selectarea agentului frigorific mai performant
Agentul tc, 0C tv, 0C Căldura preluată Căldura cedată Lucrul Coeficientul
frigorific în vaporizator în condensator compresorului frigorific
qf, kJ/kg q0, kJ/kg ac, kJ/kg 
R11 35 -25 146 188 42 3,43
R134a 35 -25 133 177 44 3,04
R406A 35 -25 176 227 50,8 3,47
R507 35 -25 108 146 37,7 2,86
Concluzie___Cel mai performant si eficient agent frigorific este R406A cu Cop=3,47
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________
2. Determinarea influenţei subrăcirii şi supraîncălzirii:
a) a condensatului cu tc= 10 K;
b) a vaporilor cu tv= 10 K;
dT[k] 0 5 10 15
Cu subrăcire Cop 2,77 2,88 2,99 3,10
Cu supraîncălzire 2,77 2,78 2,78 2,79
Cop

Concluzii________Cu cit subracirea si supraincalzirea agentlui frigorific este mai mare cu atit eficienta este
mai mica _____________________________________________________________
3. Determinarea influenţei regenerării:
Mărimi Unităţi Simboluri Valori
Subrăcirea condensatului K  tc 10
Temperatura condensatului subrăcit K tc.s.r. 44
Presiunea în condensatot bar Pc 7,6
Entalpia condensatului până la subrăcire kJ/kg h’c 236
Entalpia condensatului subrăcit kJ/kg hc.s.r 221
Subrăcirea condensatului kJ/kg  hc= h’c- hc.s.r 15
Entalpia vaporilor saturaţi kJ/kg h”v 412,17
Entalpia vaporilor supraîncălziţi kJ/kg hv.s.i= h”v+ hc 427,17
Presiunea în vaporizator bar Pv 0,934
Entropia vaporilor supraîncălziţi kJ/(kg.K) sv.s.i. 1,923
Entalpia vaporilor după compresor kJ/kg hv.c. 485,63
Coeficientul frigorific - 3,267
hv  "
 
hv .c .
Concluzii_______________Regenerarea a dus la reducerea coeficientului cu 0,2 . S-a racit cu 10 si s-a
incalzit cu 15 .

4. Determinarea gradului de ireversibilitate a ciclului:


Mărimi Unităţi Simboluri Valori
Temperatura reală în condensator 0
C tcr= tc+ t 45
Temperatura reală în vaporizator 0
C Tvr= tv+ t -35
Căldura preluată în vaporizator kJ/kg qf 154,4
Lucrul compresorului kJ/kg ac 240,8
Coeficientul frigorific real - qf 1,79
r 
ac / c
Coeficientul frigorific teoretic -  3,47
  r 
Gradului de ireversibilitate - 0,515

Concluzii______Gradul de ireversibilitate este de 0,515