Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICAREA ANUALĂ CONSILIERE ȘI ORINETARE

AN ȘCOLAR 2019-2020
Cursuri: 35 de săptămâni; 175 de zile lucrătoare
Semestrul I: 15 săptămâni
Semestrul al II-lea:20 săptămâni

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMAR DE ORE

Organizarea colectivului de elevi 1


Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos şi
SEMESTRUL I 7
echilibrat
Dezvoltare emoţională şi socială 6
Recapitulare, evaluare, feedback 1
TOTAL SEM I 15
8
Managementul învăţării
Școala Altfel 1
SEMESTRUL II
Managementul carierei 8
Recapitulare, evaluare, feedback 4
TOTAL SEM II 20
TOTAL AN ŞCOLAR 35
Planificare calendaristică Consiliere și orientare clasa a VI C
Semestrul I 15 săptămâni: 9 septembrie 2019 - 20 decembrie 2019
Nr. Competenţe Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Săpt. Obs.
Crt specifice Ore
1
NOŢIUNI
0.  Organizarea colectivului de elevi 1 S1 09.09 - 13.09
GENERALE
1. AUTOCUNOAŞTER 1.1  Speranța și optimism. 2-8 5.10.
E ŞI STIL DE 1.2  Viața mea, ca o carte
VIAŢĂ SĂNĂTOS Ziua
 Valori și credințe proprii S2 16.09 - 20.09
ŞI ECHILIBRAT Educației
 Eu peste 5/10/15 ani fără etichete! S3 23.09 - 27.09
 Sănătatea mea 6 S4 30.09 - 04.10
 Sănătatea mediului S5 07.10 - 11.10
S6 14.10 -18.10
 Cum mă feresc de pericolele din jur
S7 21.10-25.10
 Situații de stres
S8 26.10 – 03.11
 Violența și urmările ei

DEZVOLTARE 2.1  Emoțiile 9-15 30.11.


2. EMOŢIONALĂ ŞI 2.2  Comunicarea în mediul real 7 S9 04.11 - 08.11 Sf. Andrei
SOCIALĂ S10 11.11 - 15.11 1
 Familia-împreună la bine și la greu
S11 18.11 - 22.11 Decembrie
 Comunicarea în mediul virtual S12 25.11 - 29.11 , Ziua
 Codul respectului S13 02.12 - 06.12 Națională
 Bilanț la sfârșit de semestru S14 09.12 - 13.12 a
S15 16.12 - 20.12 Românie;
Vacanța de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)
Semestrul al II-lea-20 săptămâni: 13 ianuarie 2020 - 12 iunie 2020
3. MANAGEMENTUL 3.1  Școala-trecut, prezent și viitor 1-8
ÎNVĂŢĂRII 3.2  Cum au învățat...pentru succes? S1. 13.01 - 17.01
S2. 20.01 - 24.01
 Tehnici de învățare eficientă 8
S3. 27.01 - 31.01
 Cum îmi planific timpul pentru a învăța? S4. 03.02 – 07.02
 Condițiile interne și externe ale învățării S5. 10.02 - 14.02
 Voluntar pentru o zi S6. 17.02 - 21.02

Programul Școala Altfel S7. 24.02 – 28.02


Nr. Competenţe Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Săpt. Obs.
Crt specifice Ore
Voluntar pentru o zi S8. 02.03 - 06.03

4. MANAGEMENTUL 4.1  Târgul ofertelor educaționale 4 9 - 12


CARIEREI 4.2  Pasiunile mele S9 09.03 - 13.03
 Modele de viață, S10 16.03 - 20.03
S11 23.03 - 27.03
 modele de carieră S12 30.03 - 03.04.
Vacanța de primăvară: 4 – 21 aprilie 2020
4. MANAGEMENTUL 4.1  Criterii de alegere a unei cariere 13 - 16
CARIEREI 4.2  Top 10 profesii S13 22.04 - 24.04
S14 27.04 – 01.05
 Top 10 profesioniști 4
S15 04.05 - 08.05
S16 11.05 - 15.05
5. RECAPITULARE, 1.1. 1.2  Incursiune în propria comoară 17 - 20 1.06. Ziua
EVALUARE, 2.1. 2.2  Bilanț la sfârșit de an școlar S17 18.05 - 22.05 Copilului
FEEDBACK 3.1. 3.2. 4 S18 25.05 - 29.05
4.1. 4.2 S19 01.06 - 05.06
S20 08.06 – 12.06