Sunteți pe pagina 1din 11
CURSUL DE POLITICI PUBLICE AUTOR: MARIANA IAŢCO
CURSUL DE POLITICI
PUBLICE
AUTOR: MARIANA IAŢCO

STABILIREA AGENDEI ÎN PROCESUL DE GUVERNARE

SUBIECTELE TEMEI:

• CONCEPTUL DE AGENDĂ ŞI TIPURI

MODELE DE STABILIRE A AGENDEI

STRATEGII DE RESPINGERE A AGENDEI

TEMEI: • CONCEPTUL DE AGENDĂ ŞI TIPURI • MODELE DE STABILIRE A AGENDEI • STRATEGII DE

CONCEPTUL DE AGENDĂ ŞI TIPURI

În societate există sute de probleme pe care cetățenii le

consideră importante, de care sunt preocupați și consideră că

guvernarea/AP trebuie să le acorde atenție.

Gîndiți-: ce probleme sunt considerate importante în Republica Moldova?????

trebuie să le acorde atenție . Gîndiți - vă : ce probleme sunt considerate importante în
trebuie să le acorde atenție . Gîndiți - vă : ce probleme sunt considerate importante în

CONCEPTUL DE AGENDĂ ŞI TIPURILE EI

AGENDA PUBLICĂ/SISTEMICĂ CONSTĂ DIN PROBLEMELE CARE:

1)

SUNT

OBIECTUL

UNEI

ATENȚII

PUBLICE

LARGI

ȘI

CONȘTIENTIZATE;

2) O PARTE IMPORTANTĂ A PUBLICULUI SOLICITĂ O ACȚIUNE;

3)

GUVERNAMENTALE.

AGENDA FORMALĂ/INSTITUȚIONALĂ ESTE LISTA SUBIECTELOR

SUNT,

SUBIECTUL

UNEI

ACTIVITĂȚII

AI

INSTITUȚIILOR

SAU PROBLEMELOR CĂRORA OFICIALII GUVERNAMENTALI LE ACORDĂ O ATENȚIE SPORITĂ LA UN ANUMIT MOMENT.

INSTITUȚIILOR SAU PROBLEMELOR CĂRORA OFICIALII GUVERNAMENTALI LE ACORDĂ O ATENȚIE SPORITĂ LA UN ANUMIT MOMENT.

CONCEPTUL DE AGENDĂ ŞI TIPURILE EI

AGENDA FORMALĂ POATE FI:

CONCRETĂ (DE EX. LISTA DE REGLEMENTĂRI ÎNTR-UNDOMENIU

DE ACTIVITATE)

SAU MAI GENERALĂ CA DE EX. CONCEPȚII A POLITCII EXTERNE SAU NAȚIONALE;

Stabilirea agendei este procesul prin care cerințele, nevoile diverselor grupuri sociale sunt traduse în probleme care se află în competiție

pentru a obține atenția persoanelor cu funcții publice.

sunt traduse în probleme care se află în competiție pentru a obține atenția persoanelor cu funcții

SURSELE PROBLEMELOR

• Nivelul de dezvoltare economică și tehnologică a societății;

• Caracteristicile instituțiilor și actorilor care participă la procesul de elaborare a

politicilor publice;

Ideile, simbolurile, metaforele cu care este asociată acea problemă

procesul de elaborare a politicilor publice; • Ideile, simbolurile, metaforele cu care este asociată acea problemă

MODELE DE STABILIRE A AGENDEI

după autorii Cobb și Ross avem 3 mari modele:

Modelul inițiativei exterioare

Modelul mobilizării

Modelul accesului interior

Discutarea modelor de stabilire a agendei

exterioare • Modelul mobilizării • Modelul accesului interior Discutarea modelor de stabilire a agendei

STRATEGII DE RESPINGERE A AGENDEI

Strategii cu cost redus:

Nerecunoașterea problemei;

Respingerea idei că problema există;

Refuzul de a recunoaște grupurile care propun problema.

Strategii cu cost mediu: atac

Daca legitimitatea grupului este mică – se discreditează grupul care

susține problema:

Se leagă acest grup de alte grupuri nepopulare;

Este dubioasă etica sau comportamentul liderilor acelui grup;

Se blamează grupul pentru că a ridicat problema;

Se pune în circulație informație falsă;

acelui grup; ➢ Se blamează grupul pentru că a ridicat problema; ➢ Se pune în circulație

STRATEGII DE RESPINGERE A AGENDEI

Strategii cu cost mediu: atac

Dacă legitimitatea grupului este ridicată – se discreditează însuși problema.

Se susține că problema nu reprezintă o preocupare publică legitimă;

Se pun în discuție faptele/situațiile publice;

Se susține că problema privește numai cazuri aparte;

Se invocă temerile publice față de problemă;

Se susține ambiguitatea problemei;

Se invocă impactul social negativ;

Are consecințe negative (pot plăti generațiile viitoare):

Are o complexitate ridicată pentru public;

➢ Are consecințe negative (pot plăti generațiile viitoare): ➢ Are o complexitate ridicată pentru public;

STRATEGII DE RESPINGERE A AGENDEI

Strategii cu cost mediu: împiedicarea simbolică Se invocă normele comunității, Se susține un punct de vedere restrâns în definirea problemei; Se cooptează liderii grupului sau unele din simbolurile acestuia; Se creează o comisie care să studieze problema; Se amână rezolvarea problemei;

Strategii cu cost ridicat Amenințări electorale sau retragerea sprijinului electoral; Amenințări economice sau sancțiuni Amenințări cu justiția sau acționări în judecată; Amenințări fizice sau chiar acțiuni violente

➢ Amenințări cu justiția sau acționări în judecată; ➢ Amenințări fizice sau chiar acțiuni violente
Întrebări și sugestii la subiectele temei date? mulțumesc pentru atenție!!!
Întrebări și sugestii la subiectele
temei date?
mulțumesc pentru atenție!!!
Întrebări și sugestii la subiectele temei date? mulțumesc pentru atenție!!!
Întrebări și sugestii la subiectele temei date? mulțumesc pentru atenție!!!