Sunteți pe pagina 1din 2

Nivelul I:

din anul I şi II

Nivelul II:

din anul I

01 Octombrie - 18 Octombrie 2019


Înscrierile se vor face la Secretariatul Facultății de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei
- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în intervalul orar 10,30-14,30
(Bdul Mamaia, 124, Cămin Universitar Studenţesc Nr.1, parter, Camera 24)

Informațiile suplimentare referitoare la Programul de Formare Psihopedagogică pot fi


accesate pe site: http://pse.univ-ovidius.ro/
CALENDARUL concursului de admitere la
PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ în vederea certificării
competențelor profesionale pentru cariera didactică, sesiunea octombrie 2019,
Nivel I și Nivel II cursuri de zi:

Înscrieri: 01 - 18 octombrie 2019


Desfășurarea probei interviu: 21 - 25 octombrie 2019
Înmatriculări: 28 octombrie - 01 noiembrie 2019

Cuantumul taxelor de înscriere și școlarizare la


Programul de Formare Psihopedagogică în vederea certificării competențelor
profesionale pentru cariera didactică:

Taxă înscriere la concursul de admitere*: 50 lei

Taxă școlarizare Nivel I: 1000 lei/an studii


(pentru studenții aflați la forma de învățământ cu taxă)

Taxă școlarizare Nivel II: 1000 lei/an studii


(pentru masteranzii la forma de învățământ fără taxă și cu taxă)

*
taxa de înscriere se achită la casieria Universității iar chitanța se va depune la dosarul de
înscriere.