Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA POSTULUI

PENTRU ASISTENTA MEDICALĂ DE MEDICINĂ DENTARĂ

Numele si prenumele angajatului……………………………………………..


Denumirea postului………………………………......................................

Cerințe privind ocuparea postului:


 Pregătire de specialitate – posesor al diplomei de asistent medical eliberată de instituțiile
de învățământ acreditate;
 sa posede insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva;
 sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate
de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);
 sa aiba capacitate de comunicare și înțelegere față de persoanele cu care vine în contact,
indiferent de sfera relațională de care aparțin;
 sa nu aiba antecedente penale;
 sa fie apt din punct de vedere medical;
 este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite in prezenta fisa;
 este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are
in gestiune.

Atribuții și responsabilități:
 sa asigure asistarea doctorului stomatolog la diverse proceduri stomatologice;
 sa asigure igienizarea cabinetului;
 sa asigure corecta dezinfectare a cabinetului dupa fiecare pacient;
 sa pregăteasca materialele necesare tratamentelor dentare conform instrucțiunilor
medicului stomatolog;
 să pregătească instrumentele stomatologice și să pună la dispoziția medicului stomatolog
conform instrucțiunilor acestuia;
 sa asigure existența tuturor instrumentelor necesare in cabinet pentru fiecare pacient;
 sa dezinfecteze și sterilizeze instrumentele stomatologice conform instrucțiunilor
(presterilizarea instrumentarului și curățarea mecanică);
 sa pregateasc soluțiile necesare dezinfecției instrumentarului conform instrucțiunilor;
 sa pregateasca spre sterilizare instrumentele stomatologice dezinfectatate, corect
ambalate și aducerea de la sterilizare în cabinet a instrumentarului stomatologic sterilizat;
 sa aplice si sa verifice data și ora de pe etichetele de control sterilizate;
 sa dezinfecteze chimic după fiecare pacient a pieselor de mână, sprayului de aer-apă,
aspiratorului de salivă și completarea caietului de sterilizare chimică a pieselor de mână
din cabinet;
 sa pregătieasca injecțiile pentru anestezia locală conform instrucțiunilor medicului;
 sa pregăteasca materialele pentru luarea amprentelor dentare;
 sa programeze pacienții;
 sa raspunda solicitarilor din sfera sa de competența inclusiv la telefon;
 sa pregăteasca cabinetului stomatologic pentru desfășurarea optimă a actului medical;
 sa dezinfecteze suprafețele de lucru din cabinetul dentar și a unitului dentar
 sa pregăteasca injectiilor i.m. și i.v. conform instrucțiunilor medicului stomatolog și
efectuarea injecțiilor în caz de urgență medical;
 sa consemneze în registrul de control-sterilizare;
 sa se preocupe de cererea consimtamântul pacientului in scris pentru orice manopera de
diagnostic si tratament;
 sa păstreze secretul profesional și asigurarea că nici o persoană din anturajul său să nu
aducă prejudicii secretului professional;
 sa respecte programului de lucru al clinicii;
 sa anunte in prealabil schimbarea programului;
 sa utilizeze și întrețina corect aparaturii/utilajului existent în cabinet (unit dentar, piese :
micromotor, piesă dreaptă, piesă contraunghi, turbine, aparat de detartraj ultrasonic etc.)
conform instruc’iunilor si indicațiilor medicului stomatology;
 sa se preocupe de verificarea fiselor;
 Sa se preocupe de închiderea unitului dentar și a circuitului de apă la terminarea
programului.

Sfera relațională :
 subordonat față de administrator, medicul stomatolog, tehnicianul dentar;
 superior față de femeia de service.

Întocmit de:
Numele,prenumele…………………………
Semnatura………………………………….
Ștampila

Luat la cunoștință de ocupantul postului


Numele,prenumele……………………………………………
Semnatura…………………………………………………….
Data……………………………………………………………