Sunteți pe pagina 1din 10

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare et. 1 clădirea Centrului tehnic
și et. 1 clădirea Studioului nr.1 TV șos. Hîncești 64, mun. Chișinău
prin procedura de achiziție Mica Valoare
1. Denumirea autorității contractante: IP Compania “Teleradio-Moldova”
2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028
4. Numărul de telefon/fax 022406935, 022723352
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: achizitii@trm.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Instituție Publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Lot unic
Denumirea bunurilor/serviciilor/ Specificarea tehnică
Nr. Cod Unitatea de
lucrărilor solicitate Cantitatea deplină solicitată,
d/o CPV măsură
Standarde de referință

Lucrărilor de reparație a
1.1 45261910-6 blocurilor sanitare et. 1 clădirea bucata 1 Conform caietului de sarcini.
Centrului tehnic
Lucrărilor de reparație a
45261910-6 blocurilor sanitare et. 1 clădirea
1.2 bucata 1 Conform caietului de sarcini.
Studioului nr.1 TV șos. Hîncești
64, mun. Chișinău

CAIET DE SARCINI

1.1 Reparatia curenta a viceului etajul l Centru Tehnic. TV


№ Simbol norme şi Unitatea Volum
crt. Cod resurse Denumire lucrărilor de masura
1 2 3 4 5
1. Tavan

1 RpCO56B Demontari: lambriuri la tavane din masa


plastice m2 21,180

2 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5


cm, in elementele de beton, avind grosimea de buc 160,000
pina la 20 cm

3 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din m2 21,180


1 2 3 4 5
ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din
profile zincata: suprafete tavanelor plane

4 CG09A Baghete din polistirol montate orizontal la


pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv
Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de м 29,800
16 mp

5 CF53B Tencuieli interioare de 5 mm grosime,


executate manual, cu amestec uscat pe baza
de ipsos, la tavan, preparare manuala a
mortarului. Diferenta in plus sau in minus m2 21,180
pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se
scade la art CF52)

6 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra


de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2 21,180
stratul de amorsaj

7 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele m2 21,180
peretilor, coloanelor si tavanelor

8 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de


copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate m2 21,180
manual Matlatex

2. Pereti

9 RpCG29A Demolarea peretilor de zidarie din caramida


sau BCA de 6-8 cm grosime m2 4,320

10 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi) m2 3,360


11 RpCM33A Demontarea placajelor din faianta, gresie,
ceramica m2 56,880

12 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart


"Betono contact" intr-un strat, la pereti m2 56,880

13 CF15A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,


executate manual, cu mortar de ciment M
100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din m2 56,880
beton sau caramida, cu suprafete plane

14 IzF31A Hidroizolarea suprafetelor din beton


(verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu
amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata m2 56,880
neteda

15 CI06C
Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata m2 56,880
1 2 3 4 5
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si
format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la
30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la
pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,
cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata
mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu
montarea placajelor

16 CK11B Vitrine gata confectionate, montate in zidarie


de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp
la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m2 6,240
m inclusiv, (перегородка для туалета)

17 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase


plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m m2 5,800
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv

18 RpCJ06C Reparatii de tencuieli interioare, in jurul


tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de м 9,300
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,
intre 25 - 35 cm latime

19 CI14C Elemente liniare din placi din faianta aplicate


cu adeziv -otcos м 9,300

3. Pardoseli

20 RpCB18B Demolarea betoanelor vechi cu mijloace


manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de м3 2,160
ciment peste 150 kg/mc

21 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de


beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, m2 21,180
etc

22 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau


mortar de ciment m2 21,180

23 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart


"Betono contact" intr-un strat, la pardoseli m2 21,180

24 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din


mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime m2 21,180
cu fata driscuita fin

25 IzF31A Hidroizolarea suprafetelor din beton


(verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu
m2 21,180
amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata
neteda
1 2 3 4 5

26 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv


stratul suport din mortar adeziv, executate pe m2 21,180
suprafete: mai mari de 16 m2

27 CI14C Elemente liniare din placi din faianta aplicate


cu adeziv м 26,200

4. Lucrari tehnice sanitare

28 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv


accesoriile buc 2,000

29 RpIC18B Demontarea tevii negre pentru instalatii,


montate la de incalzire centrala prin
insurubare,la constructii de locuit si social- м 15,000
culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor
de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"

30 RpSB01A Demontarea tuburilor si pieselor de legatura


fasonate din fonta, pentru canalizare, cu м 3,000
diametrul de 50 mm

31 RpSB01C Demontarea tuburilor si pieselor de legatura


fasonate din fonta, pentru canalizare, cu м 10,000
diametrul de 100 mm

32 RpSC07A Demontarea unui vas de closet turcesc din


fonta, complet echipat buc 3,000

33 RpSC09A Demontarea unui pisoar din faianta, complet


echipat buc 1,000

34 SC04C Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.


inclusiv pentru handicapati, avind teava de
scurgere din material plastic, montat pe buc 3,000
piedestal

35 SD04A Baterie amestecatoare cu brat basculant


stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent
de modul de inchidere, inclusiv pentru buc 3,000
handicapati, avind diametrul de 1/2"

36 RpSB10C Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor


(U) pentru canalizare,imbinata prin lipire,
montata aparent sau ingropata sub pardoseala, м 5,000
avind diametrul de 50 mm

37 RpSB11B Montarea piesei de legatura (cot, piesa de


curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie
si reductie) din teava PVC tip usor (U), buc 3,000
montata prin lipire, avind diametrul de 50
mm
1 2 3 4 5
38 SA14B Teava din material plastic imbinata prin
sudura prin polifuziune, la constructii м 15,000
industriale, avind diametrul de 20 mm

39 SA37B Bratara pentru fixarea conductelor de


alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC
montata prin incastrare, conductele avind buc 5,000
diametrul de 3/4"

40 IC37B Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)


din polietilena, imbinate prin presare cu
infiletare cu teava din polietilena armata, buc 4,000
avind diametrul exterior de 20,0 mm

41 IC37B Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)


din polietilena, imbinate prin presare cu
infiletare cu teava din polietilena armata, buc 2,000
avind diametrul exterior de 20,0 mm

42 RpSD37A Montarea racordului olandez sau cotului cu


racord olandez, zincat, cu etansare plana,
avind filet interior-exterior, cu diametrul buc 2,000
3/8" - 1/2"

43 SB05E Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)


pentru canalizare, imbinata prin lipire ,
montata aparent sau ingropata sub pardoseala, м 12,000
avind diametrul de 110 mm

44 SB06D Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa


dubla, compensator de dilatatie si reductie)
din teava PVC tip usor (U), montata prin buc 3,000
lipire, avind diametrul de 110 mm

45 SC07B1 Vas pentru closet, complet echipat, din


semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv
pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu buc 3,000
rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime
sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P

46 SC09B Pisoar din portelan sanitar montat pe perete


din beton buc 3,000

47 SB25A Sifon de pardoseala din gresie ceramica


antiacida, avind diametrul de 50-100 mm buc 1,000

48 RpSB10C Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor


(U) pentru canalizare,imbinata prin lipire,
montata aparent sau ingropata sub pardoseala, м 5,000
avind diametrul de 50 mm

49 SC13A1 Oglinda sanitara din semicristal cu marginile


buc 1,000
slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600
1 2 3 4 5
mm, montata pe perete din beton

50 RpSB11B Montarea piesei de legatura (cot, piesa de


curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie
si reductie) din teava PVC tip usor (U), buc 5,000
montata prin lipire, avind diametrul de 50
mm

51 RpVC08A Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra,


tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - buc 1,000
8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

5. Alte lucrari

52 TrI1AA08A1 Descarcarea materialelor din grupa A - grele


si marunte prin aruncare - pe rampa, din t 5,000
vagon, categoria 1

53 TrB05B1-9 Transportul, prin purtare directa, al


materialelor comode, avind peste 25 kg, pe t 10,000
distanta de 90 m

54 TsH92A Incarcarea in auto gunoi t 10,000


55 TsI50C5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de 25 km t 10,000

6. Lucrari electrice

56 RpEE01A
k=0.5 Demontarea intrerupatoarelor buc 2,000

57 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


inclisiv tijele si globurile buc 4,000

58 08-03-594-3 Corp de iluminat cu lampi luminescente


montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in 100 buc 0,040
corp de iluminat, pina la 4

59 Corp de iluminat 4x18 buc 4,000


60 08-03-591-4 Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la
instalatie deschisa 100 buc 0,020

61 RpEB10G Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in


executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500
V, simbol MYYM, montate aparent, avind м 60,000
sectiunea 3x1,5 mmp

62 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie


deschisa 100 buc 0,030
1.2 Reparatia curenta a viceului etajul l studiou I
№ Simbol norme şi Unitatea V
crt. Cod resurse Denumire lucrărilor de masura
1 2 3 4 5
1. WC pentru barbati

1.1. Tavan

1 RpCO56B Demontari: lambriuri la tavane din masa


plastice m2 19,520

2 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5


k=0,15 cm, in elementele de beton, avind grosimea de buc 45,000
pina la 20 cm

3 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din


ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din m2 19,520
profile zincata: suprafete tavanelor plane

4 CG09A Baghete din polistirol montate orizontal la


pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv
Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de м 25,200
16 mp

5 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra


de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2 19,520
stratul de amorsaj

6 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele m2 19,520
peretilor, coloanelor si tavanelor

7 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de


copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate m2 19,520
manual Matlatex

1.2. Pereti

8 CK11B Vitrine gata confectionate, montate in zidarie


de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp
la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m2 5,000
m inclusiv, (перегородка для душа)

9 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase


plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m m2 2,400
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv

1.3. Lucrari electrice


1 2 3 4 5

10 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


inclisiv tijele si globurile buc 3,000

11 08-03-594-3 Corp de iluminat cu lampi luminescente


montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in 100 buc 0,030
corp de iluminat, pina la 4

12 Corp de iluminat 4x18 buc 4,000


2. WC pentru femei

2.1. Tavan

13 RpCO56B Demontari: lambriuri la tavane din masa


plastice m2 19,520

14 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5


k=0,15 cm, in elementele de beton, avind grosimea de buc 45,000
pina la 20 cm

15 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din


ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din m2 19,520
profile zincata: suprafete tavanelor plane

16 CG09A Baghete din polistirol montate orizontal la


pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv
Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de м 25,200
16 mp

17 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra


de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2 19,520
stratul de amorsaj

18 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele m2 19,520
peretilor, coloanelor si tavanelor

19 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de


copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate m2 19,520
manual Matlatex

2.2. Pereti

20 CK11B Vitrine gata confectionate, montate in zidarie


de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp
la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m2 5,000
m inclusiv, (перегородка для душа)

21 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase


plastice inclusiv armaturile si accesoriile m2 2,400
necesare usilor montate in zidarie de orice
1 2 3 4 5
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv

2.3. Lucrari electrice

22 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


inclisiv tijele si globurile buc 3,000

23 08-03-594-3 Corp de iluminat cu lampi luminescente


montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in 100 buc 0,030
corp de iluminat, pina la 4

24 Corp de iluminat 4x18 buc 4,000


3. Coridor pardoseli

25 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de


beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, m2 12,600
etc

26 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau


mortar de ciment m2 12,600

27 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart


"Betono contact" intr-un strat, la pardoseli m2 12,600

28 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din


mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime m2 12,600
cu fata driscuita fin

29 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv


stratul suport din mortar adeziv, executate pe m2 12,600
suprafete: mai mari de 16 m2

30 CI14C Elemente liniare din placi din faianta aplicate


cu adeziv м 16,200

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite


10. Termenii și condițiile de executare solicitați: 02 luni
11. Termenul de garanție a lucrărilor: 5 ani
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse;
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Obligativitatea
d/o

1 Oferta Formularul F3.1. – original semnat și aplicat ștampila Da

2 Grafic de executare a lucrărilor Formularul F3.3 – original semnat și aplicat ștampila Da


3 Formularul informativ despre ofertant Formularul F3.7 – original semnat și aplicat ștampila Da

4 Declarație privind experiența similară Formularul F3.9 – original semnat și aplicat ștampila Da
În conformitate cu art.21 din Legea 131 privind achizițiile
publice din data de 03.07.2015. Lista lucrărilor similare
executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un
contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai
mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea
cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de
activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea
viitorului contract.

5 Declarație privind lista principalelor lucrări Formularul F3.10 – original semnat și aplicat ștampila Da
executateîn ultimul an de activitate

6 Declarație privind dotările specifice, utilajul Formularul F3.11 – original semnat și aplicat ștampila Da
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

7 Declarație privind personalul de specialitate Formularul F3.12 – original semnat și aplicat ștampila Da
şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru
implementarea contractului
Certificat/ Decizie de înrgistrare a întreprinderii/ extras Din
8 Dovada înregistrării persoanei juridice, în Registrul de Stat al persoanelor juridice-Copie confirmată Da
conformitate cu prevederile legale din tara în prin aplicarea semnăturii și ștampilei
care ofertantul este 10tabilit.
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
9 Ultimul Raport Financiar Da
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
10 Certificat de efectuare sistematică a plății Da
impozitelor

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 07.11.2019, ora 14:00
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
17. Ofertele vor fi depuse la sediul IP Compania „Teleradio-Moldova” str. Miorița 1, mun. Chișinău, et.5
Cancelaria sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
19. Ofertele întîrziate vor fi respinse.
20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

Președintele grupului de lucru: Vulpe Constantin

S-ar putea să vă placă și