Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală

DISPOZITIVE PENTRU CARDILOGIE ŞI


ONCOLOGIE

LUCRAREA DE LABORATOR nr. 1


Utilizarea ultrasonografului de tipul HITACHI HI VISION
Avius în investigaţiile oncologice

proiect

CHIŞINĂU
2019

1
Utilizarea ultrasonografului de tipul HITACHI HI VISION
Avius în investigaţiile oncologice

Scopul lucrării: însuşirea procedeelor de utilizare a


ultrasonografiei în invesigaţiile oncologice.
Obiectivele:
- însuşirea utilizării efectului Doppler în investigaţiile
oncologice;
- însuşirea utilizării dispozitivului HITACHI HI VISION
Avius în investigaţiile de elastografie şi efectuare a biopsiei.
- Însuşirea procedeelor practice de utilizare şi a construcţiei
ultrasonografului.
- Perfectarea dării de seamă a lucrării de laborator, care va
conţine:
a. Descrierea principiului fizic de funcţionare a dispozitivului
pentru realizarea investigaţiilor oncologice.
b. Schema-bloc a dispozitivului.
c. Datele tehnice.
d. Acţiunile de mentenaţă.
e. Sursele de informare şi bibliografice.

NOTĂ: În darea de seamă pot fi expuse imagini, scheme, tabele,


ş.a. material informative privitor la dispozitivul studiat.