Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina de studiu: Educație antreprenorială Profesor: Lavinia-Gabriela Nicolae

Clasa: a X-a Data: 16.05.2019 / Timp desfășurare lecție: 30 minute

Proiect de lecţie
Unitatea de învăţare: Administrarea Firmei;
Subiectul lecţiei: Imaginea unei întreprinderi;
Tipul de lecţie: Predare și învățare;

Competenţele specifice vizate:


Managementul relațiilor cu clienții, networking, fundraising, planificare de brand;

Obiective operaţionale:
La finalul lecției, elevii vor putea:
O1: să înțeleagă importanța unei imagini pozitive pentru întreprindere;
O2: să înțeleagă și să rețină cel puțin două elemente care contribuie la formarea imaginii unei întreprinderi;
O3: să cunoască consecințele negative ale unei planificări slab calitative a formării imaginii;
O4: să dea exemple de campanii eșuate ale unor diverse întreprinderi cunoscute;
Pe parcursul lecției, profesorul va reuși:
O5: să atragă și să mențină atenția elevilor pe toată durata lecției;
O6: să încurajeze participarea activă a elevilor;
O7: să transmită ideile de bază ale lecției;

Locul desfăşurării lecţiei: Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, corp A

Desfăşurarea lecţiei
Metode şi
mijloace de Modalităţi de Obiective
Etapele (evenimentele, momentele) lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
învăţământ evaluare operașionale
utilizate
- elevii anunță
colegii absenți și
- profesorul va face prezența elevilor își scriu numele
Conversație și O5, O6
Moment organizatoric și îi va ruga pe aceștia să aibă o foaie pe o foaie, după
catalog
-
cu numele lor pe bancă cum au fost
rugați de
profesor
Captarea atenţiei* - profesorul va căuta să ajungă la - elevii vor numi
subiectul lecției cu ajutorul în mod aleator Conversație,
elevilor (brainstorming) și va elemente ce le Explicație, Evaluare O1, O5, O7
explica importanța acestuia la consideră ca Brainstorming orală
nivel de întreprindere. aducând succes
firmei, ajungând,
într-un final, la
subiectul lecției
Desfășurarea activității de predare - - profesorul va enumera și va
învățare explica, pe rând, cele 4 elemente - elevii vor fi
ale formării imaginii unei atenți la Conversație,
întreprinderi; explicații și vor Explicație,
- profesorul va apela la interveni cu idei Analiză.
cunoștințele generale ale elevilor la îndemnul Expunere, Evaluare O2, O3, O4,
pentru a exemplifica campanii profesorului; Observație. orală O5, O6,
eșuate și implicit motivele pentru - elevii vor oferi
care acestea au eșuat; cel puțin un Jucării de pluș;
- profesorul va atribui unor jucării exemplu de Schemă logică
diverse roluri, pentru a menține campanie eșuată de relaționare.
destinsă atmosfera și pentru ca a unei firme
subiectele să poată fi înțelese mai cunoscute;
bine;
Fixarea cunoștințelor - profesorul va face o scurtă - elevii vor
recapitulare a noțiunilor predate; asculta cu atenție Explicație - O5, O7

Secvența finală - elevii vor


Aprecierea desfășurării lecției și a asculta - elevii vor
asimilarii cunoștințelor aprecierule, fi notați cu
observațiile și puncte de la
- profesorul formulează aprecieri, recomandările 1 la 3,
observații, recomandări; profesorului; activitatea
- profesorul va nota activitatea - dacă este cazul, Conversație acestora O5, O6
elevilor prin puncte de la 1 la 3 elevii își vor fiind
exprima evaluată din
nemulțumirea cu punct de
privire la vedere
punctarea cantitativ și
activității calitativ.
individuale.
Temă pentru acasă - elevii vor nota
- profesorul va detalia tema pe tema ce o vor
care elevii o au de pregătit pentru avea de pregătit Expunere - O5
următoarea oră de educație pentru
antreprenorială. următoarea
întâlnire.