Sunteți pe pagina 1din 3

 SELECT - extrage datele dintr - o bază de date

 UPDATE - actualizări de date într - o bază de date


 DELETE - șterge datele dintr - o bază de date
 INSERT INTO - introduce noi date într - o bază de date
 CREATE DATABASE - creează o nouă bază de date
 ALTER DATABASE - modifică o bază de date
 CREATE TABLE - creează un nou tabel
 ALTER TABLE - modifică un tabel
 DROP TABLE - șterge un tabel
 CREATE INDEX - creează un index (search key)
 DROP INDEX - șterge un index

1. SQL SELECT Declarație

-Instrucțiunea SELECT este utilizată pentru a selecta date dintr-o bază de date.
-Rezultatul este stocat într-un tabel rezultat, denumit setul rezultat.

2. SELECT DISTINCT
- Într-un tabel, o coloană poate conține mai multe valori duplicate; și , uneori , doriți doar să returneze valorile
diferite (distinct).
-Cuvântul cheie DISTINCT poate fi folosit pentru a returnai numai valorile distincte (different)

DISTINCT-Omite înregistrările care conțin date dublate în câmpurile selectate. Pentru a fi incluse în rezultatele
interogării, valorile pentru fiecare câmp enumerate în instrucțiunea SELECT trebuie să fie unică. De exemplu,
mai multor angajați listate într-un tabel angajații pot avea același nume de familie. Dacă două înregistrări
conțin Smith în câmpul nume, următoarea instrucțiune SQL returnează o singură înregistrare care conține
Smith. Dacă se omite DISTINCT, această interogare returnează ambele înregistrări Smith.

3. WHERE
-este folosit pentru a extrage doar acele înregistrări care îndeplinesc un criteriu specificat
-Specifică criteriile de câmp ce trebuie îndeplinite de fiecare înregistrare pentru ca aceasta să fie inclusă în
rezultate
-SQL necesită ghilimele simple în jurul valorilor de text
EXP:
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico'
-Câmpurile numerice nu ar trebui să fie închise în ghilimele
EXP:
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID=1
Următorii operatori pot fi utilizate în clauza WHERE:
Operator Descriere
= Egal
<> Nu este egal. Note: În unele versiuni ale SQL acest operator poate fi scris ca =!
> Mai mare ca
< Mai puțin decât
>= Mai mare sau egal
<= Mai mic sau egal
BETWEEN Între o gama de valori
LIKE Caută un model
IN Pentru a specifica mai multe valori posibile pentru o coloană

4. AND , OR & NOT


-AND Operatorul afișează o înregistrare în cazul în care atât prima condiție AND (si) cea de a doua condiție sunt
adevărate.
-OR Operatorul afișează o înregistrare în cazul în care fie prima condiție OR (sau) a doua condiție este
adevărată.
-NOT Operatorul NOT afișează o înregistrare dacă condiția (condițiile) nu este adevărată

EXP: Următoarea declarație SQL selectează toți clienții din țară "Germany" și orașul "Berlin" ,
în "Customers" tabel:
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND City='Berlin'

EXP: Următoarea declarație SQL selectează toți clienții din oraș "Berlin" sau "Munchen" , în "Customers" tabel:
SELECT * FROM Customers
WHERE City='Berlin'
OR City='Munchen

EXP NOT: Următoarea instrucțiune SQL selectează toate câmpurile din "Clienți" în care țara nu este "Germania"
SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany'

- Puteți combina , de asemenea , AND , OR si NOT(utilizați paranteze pentru a forma expresii complexe).

EXP: Următoarea declarație SQL selectează toți clienții din țară "Germany" iar orașul trebuie să fie egal
cu "Berlin" OR "Munchen" , în "Customers" tabel:
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND (City='Berlin' OR City='Munchen')
EXP: Următoarea instrucțiune SQL selectează toate câmpurile din "Clienți" în care țara NU este "Germania" SI
NU este "SUA"
SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country='Germany' AND NOT Country='USA'

Operator Semnificatie
AND Intoarce Adevarat (true) daca ambele conditii sunt adevarate
OR Intoarce Adevarat (True) daca una din conditii este adevarata
NOT Intoarce Adevarat (True) daca conditia e falsa

5. ORDER BY
Cu ajutorul clauzei ORDER BY randurile vor fi afisate in ordinea solicitata ( cu toate acestea nu se va modifica
ordinea interna a randurilor din baza de date). Ea trebuie sa fie ultima clauza din cerere
In sintaxa:
ORDER BY -Specifica ordinea in care sunt ordonate randurile
ASC -Ordoneaza randurile crescator
DESC -Ordoneaza randurile descrescator