Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisa la biologie pe semestrul I

NR 3. Cls – 9 C. Nume…………………………..
I. Completați spatiile libere : 1P
a. Totalitatea dictiozomilor se numeşte ....................................................., acesta fiind mai dezvoltat în
celulele cu rol ............
b. În celulă, există două tipuri de reticul endoplasmatic: ............ şi ............
c. Crossing-over-ul are loc pe durata…………………………………..
d Celulele somatice, la om, conţin …………………………………………….. și se notează cu ………
II. Realizati asocierile corecte : 1p
………….1. lizozomi a. ARN si proteine
………….2. centrozom b. pori
………….3. cloroplaste c. criste
………….4. dictiozomi d. grane
………….5. membrana nucleară e. centrioli
………….6. ribozomi f. cisterne
………….7. mitocondrii g. sistem de canale
………….8. reticulul endoplasmatic h. enzime digestive
III. Alegeți răspunsul corect 2p
1. Tonoplastul intră în alcătuirea:
a) cloroplastelor b) mitocondriilor c) nucleului d) vacuolelor
2. Au rol în producerea energiei celulare:
a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) ribozomii
3. Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează:
a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza
4. Profaza mitozei se caracterizează prin:
a) dezorganizarea membranei nucleare b) organizarea nucleolilor
c) dezorganizarea fusului de diviziune d) organizarea plăcii ecuatoriale
5. Separarea cromozomilor omologi are loc in
a. anafaza I ; b. metafaza II ; c. profaza I ; d. telofaza II
6. Organitele celulare cu membrană dublă sunt:
a) lizozomii b) plastidele c) ribozomii d) vacuolele
7. Fusul de diviziune este:
a) absent pe toată durata metafazei b) alcătuit din filamente care se pot contracta
c) prezent în citoplasma neuronului d) situat, în anafază, în apropierea membranei nucleare
8. Fiecare din celulele-fiice, rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28
cromozomi, are:
a) 2n = 14 cromozomi b) 2n = 28 cromozomi c) n = 14 cromozomi d) n = 28 cromozomi
IV. Notați ,,A’’(adevărat) sau ,,F’’(fals) in dreptul următoarelor afirmații și completați astfel încât
să devină adevărate: 1p
1. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară.
2. Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare.
3. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază.
4. Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă.
5. Citokineza este diviziunea citoplasmei.
V. Elaborați un eseu cu tema ‘ Profaza este inversul telofazei’ structurat după următorul plan : 2p
- definiți procesul biologic in timpul căruia se desfășoară aceste faze si prezentați importanta acestor
procese
- caracterizați profaza si telofaza pentru meioza
VI. Recunoașteți faza de diviziune : 1 p

a. b.

S-ar putea să vă placă și