Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+2E+E retras

Jud, ILFOV, Oras VOLUNTARI, Strada DIMITRIE CANTEMIR, nr. 15


Scenariul de securitate la incendiu
Hidrantii vor fi astfel amplasati incat sa se poata asigura toata suprafata incintei, utilizand furtunuri cu o lungime
maxima de 120 m.

Ace§tia vor fi dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare etc.), astfel incat
sa se asigure parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru interventia la nivelul cel mai inalt, conform
prevederilor P118/2-2013, art. 6.5.

Accesoriile de interventie se vor pastra in panouri PSI (pichete) montate in cladire sau intr-o incapere separata
din spatiul tehnic. Se vor prevedea cate un panou PSI pentru fiecare 5000 metri patrati de incinta.

Volumul de apa necesar stingerii incendiilor cu hidranti exteriori:

Vhe = 5 l/sec x 180 min x 60 sec = 54 m3

Se va prevede un hidrant exterior in proximitatea imobilului de locuinte la o distanta de 5 metrii .

Se va prevede un grup de pompare comun pentru hidranti exterior si hidranti interiori.

Presiunea necesara s-a determinat cu formula:


Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hp mH2O ;
Unde: Hg = 3 mH2O ;
Hu =20,0 mH2O ;
Hlfurtun = A * l * qih2 = 0.0015 * 120 * 52 = 4.5 mH2O ;
A = coeficient egal cu 0.0015 pentru furtun DN 75;
Hp = 10 mH2O ;
Hnec = 37.5 mH2O ;

Se alege o pompa care asigura un debit de Q = 7.1l/s si o presiune H = 42 mH 2O;

Pentru a mentine presiune in intalatie se va prevede o pompa pilot care a avea un debit instalat de 1l/s si o preisune
dispo nibila de 50 mCA

Conform art.13.31 alineatul f) pentru parcajele subterane din categoria P1 si P2 , debinite reglemetarilor tehnice
specifice, care nu sunt echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere 30 de minute se asigura functionarea
hidrantilor interior iar in urmatoarele 180 de minute se asigura functionarea numai a hidrantilor de incendiu exterior.

4.3. Instalatie de stingere cu sprinklere


In conformitate cu prevederile art. 153, alin 2.b din NP 127/2009 parcaje subterane puternic ventilate pentru
, nu este obligatorie echiparea cladirii cu instalatii de stingere automate de tip sprinkler.
4.4. Gospodaria de apa pentru incendiu

Gospodaria de apa pentru incendiu are in componenta sa urmatoarele :


1) Rezervorul de incendiu din care se alimenteaza hidrantii interior si hidrantii exteriori
Volumul minim necesar stingerii incendiilor din interior ce trebuie asigurat din rezerva de apa:

Vhi= 30 min x 2.1 l/s x 60 s =3780 litri= 4 m3.

Vhe=180x5x60s= 54000 litri=54 m3

Se va predere o rezerva comuna atat pentru hidrantii interior cat si pentru hidrantii exterior cu o capacitate
totala de 60 m3

Debitul necesar pentru refacerea rezervei de apa, timpul de refacere de 24 ore intrucat nu avem instalatii
de stingere a incendiilor cu sprinklere, conform tabel 12.1 din P118-2/2013:

19