Sunteți pe pagina 1din 1

PRONUMELE

- este partea de vorbire care ţine locul unui substantiv. Unele pronume au forme personale. Aceste pronume
se numesc pronume personale. Pentru a vorbi cu sau despre o persoană/persoane faţă de care avem un
respect deosebit folosim pronumele personal de politeţe.
Exemplu:
Cătelul latră………………El latră.
Fetele dansează…………...Ele dansează.

Pronumele personal are trei persoane:


 Persoana I - indică persoana care vorbeşte: eu, noi;
 Persoana a II-a - indică persoana cu care se vorbeşte: tu, voi;
 Persoana a III-a –indică persoana despre care se vorbeşte: el, ea, ei, ele.

Formele pronumelui personal:

Numărul Persoana Forme accentuate Persoana Forme neaccentuate


I Eu, (pe) mine, mie I Mă, m-, îmi, mi-
Singular a II – a Tu, (pe) tine, ţie a II – a Te, îţi, ţi-
a III – a El, (pe) el, lui a III – a Îl, l-, îi, i (-)
Ea, (pe) ea, ei O, -o
I Noi, (pe) noi, nouă I Ne (-), ni (-)
Plural a II – a Voi, (pe) voi, vouă a II – a Vă (-), vi (-), v (-)
a III – a Ei, (pe) ei, lor a III – a Îi, i (-)
Ele, (pe) ele, lor Le (-), li (-)

Formele pronumelui personal de politeţe: are forme numai pentru pers. a II-a şi a III-a
Persoana a II-a
singular plural
dumneata(d-ta) dumneavoastră(dv., dvs., d-voastră)
dumitale(d-tale) dumneavoastră(dv., dvs., d-voastră)
Persoana a III-a
singular plural
masculin feminin masculin feminin
Dumnealui(d-lui) dumneaei(d-ei) Dumnealor(d-lor) Dumnealor(d-lor)

Ortografia pronumelor:

- pronumele (formele scurte) se leagă prin liniuţă de verbul determinat: te ascult / te-ascult, spune-mi,
mi-este dor, văzându-l, cheamă-le, ţi-e dor, aşteptându-mă, ascult-o, vă-arăt, etc.
- să-i / săi fraţii săi (nu avem pronume) să-i spun ( - i = pronume personal cui să spun? )

El pleacă la ştrand.

el = pronume personal, formă accentuată, numărul singular, genul masculin.