Sunteți pe pagina 1din 1

GHID DE NOTARE PROIECT PE GRUPE

Repartizarea punctajului Punctaj maxim

Conţinut adecvat temei propuse ……………. 2p


Concluzii …………………………………… 1p
Bibliografie (se vor indica sursele de
informare folosite)…………………………………. 1 p
Prezentare orală (liberă, nu se va citi de pe slide şi
nici de pe foi de hârtie) ………………………… 2p
Originalitate ……………………………….. 1p
Din oficiu ………………………………….. 3p

Total punctaj proiect 10 puncte

În cazul în care nu se realizează prezentarea cu ajutorul calculatorului,


proiectul se va susţine în clasă folosind alte mijloace (foi de hârtie, cartoane,
flipchart etc).