Sunteți pe pagina 1din 6

Plan de afaceri

S.C. Firul Ierbii S.R.L.


Bază sportivă

Sinteza planului de afaceri

Acest plan de afaceri este întocmit pentru demararea unei afaceri care presupune închirierea
unor terenuri şi a echipamentului sportiv pentru activităţi de agrement şi competiţii sportive.
Avantajul acestor terenuri e că sunt singurele din centrul oraşului Sibiu, celelalte fiind situate la
marginea oraşului sau în diferite cartiere.
Produsele / serviciile: Închiriere teren şi echipament sportiv (fotbal, basket, tenis de câmp, tenis
de masă). Acces la facilităţile bazei: terenuri, vestiare, cuşete, duşuri.
Obiective: Crearea unei clientele stabile; grad de utilizare a capacităţii de 60%; profit de 10-15%
din încasările lunare în primele 9 luni.
Clientela vizată: Persoane tinere, persoane doritoare de activităţi de recreere, sportivi
Tarife: 10-15 lei/2 ore/persoană, luni-vineri ora 10-20, pentru grupuri de minim 5 persoane
reducere 10%
15-17 lei/2 ore/ persoană, sâmbătă -duminica ora 10-15, pentru grupuri de minim 5 persoane
reducere 20%
Perspective de dezvoltare: Amenajarea unui spaţiu destinat exerciţiilor de fitness prin
supraetajarea clădirii aflate în incinta bazei sportive.

1
Cuprinsul planului de afaceri:
I. Descriere generală a afacerii
II. Produse şi servicii
III. Planul de marketing (definirea pieţei)
IV. Management şi organizare
V. Planul operaţional
VI. Planul financiar
VII. Informaţii utile

I. Descriere generală a afacerii

Firma S.C. Firul Ierbii S.R.L., înfiinţată în 02.02.2011, cu un capital social integral de 400
de lei, înmatriculată în Registrul Comerţului cu nr. K xx/xxxx/ 2011, cod unic de înregistrare Z
xxxxxxxxx, asociat unic al firmei - Rudi Rădulescu.
Societatea are ca obiect de activitate serviciile de organizare şi gestionare a evenimentelor
sportive în aer liber, pentru profesionişti sau amatori, de către cluburi sportive care dispun de
facilităţi proprii- cod CAEN 9311.
Misiunea societăţii este de a oferi servicii de agrement de cea mai bună calitate şi de a
îmbunătăţii mereu ofertele.

II. Produse şi servicii

Serviciile oferite sunt realizate prin intermediul celor 2 terenuri, care se pot închiria.
Fiecare teren are 700 de metri pătrati, prezintă gazon de cea mai bună calitate şi instalaţie de
nocturnă. Avantajul acestor terenuri e că sunt singurele din centrul oraşului Sibiu, celelalte fiind
situate la marginea oraşului sau în diferite cartiere. Aşadar se ajunge foarte uşor din orice colţ al
oraşului.Terenurile pot fi folosite pentru practicarea mai multor activităţi de recreere sau pentru
diferite întreceri sportive (fotbal, basket, tenis de câmp, tenis de masă).

III. Planul de marketing


Piaţa
Există nevoia firească a populaţiei de a beneficia de servicii de agrement tot mai
diversificate. În categoria serviciilor de agrement, un loc tot mai important îl ocupă cele sportive,
în strânsă concordanţă cu constientizarea pe scară largă a rolului pozitiv pe care îl au mişcarea şi
2
sportul în dezvoltarea armonioasă a individului. În ţările dezvoltate există un adevarat cult în
această privinţă în randul maselor largi ale populaţiei, iar activităţi ca jogging-ul, cross-urile
populare, mersul pe bicicletă, înotul se constituie în adevarate fenomene de masă.
În ţara noastră, aceste activităţi nu au luat o asemenea amploare, deşi este în general
recunoscută importanţa pe care o are sportul în asigurarea stării de sănătate a populaţiei. A
început şi în România să se practice jogging-ul, se merge cu bicicleta, se practică diferite
sporturi. Între acestea din urma, un loc special îl ocupa fotbalul, ai cărui practicanţi depăşesc
probabil ca număr amatorii tuturor celorlalte sporturi care se pot practică în mod organizat. Pe
locurile următoare se situeaza basketul, care câstigă tot mai mulţi adepţi şi tenisul.
În ceea ce priveste baza tehnico-materială la nivel naţional, situaţia s-a deteriorat pe
măsura trecerii timpului, în condiţiile în care proprietarii acestor baze (aflate în marea lor
majoritate în proprietatea statului, reprezentat fie prin Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport,
fie prin primării) nu au beneficiat de fonduri pentru menţinerea si, cu atât mai puţin, pentru
modernizarea acestora.

Clienţii
Clientii sunt în majoritate tineri până în 35 de ani, dar există si numeroase persoane de
vârsta a doua sau chiar a treia care apelează la asemenea servicii, ponderea acestora din urmă
crescând semnificativ în orele de după-amiază şi seara, odată cu încheierea programului de lucru.
De altfel, în această din urmă parte a zilei cererea înregistrează punctul culminant, iar de multe
ori proprietarii acestor baze practică tarife diferenţiate, cu cele mai mari valori în acest interval
orar.
Concurenţa
Momentan, concurenţa este încă slabă, deoarece afacerea necesită o investiţie
considerabilă, iar beneficiile pe termen scurt nu sunt la fel de mari ca în cazul altor activităţi.
Totuşi, există anumite baze unde se pot practica activităţi sportive în mod organizat.Este vorba în
special de o concurenţă indirectă, formată din complexurile aparţinând cluburilor sportive, care
pun la dispoziţia doritorilor o parte din facilităţile lor – contra cost. Există apoi, şcoli şi facultăti,
care de asemenea, beneficiază de terenuri de sport pentru elevi/studenţi, dar de care pot dispune
(în mod neoficial) şi alte persoane. Există, dupa cum s-a mai menţionat, şi o serie de baze
sportive care se află în administrarea Direcţiilor Judeţene pentru Tineret şi Sport.

Promovarea
Fiind o afacere care se adresează unui segment important de
populaţie, publicitatea trebuie să fie cât mai amplă, desigur în limita bugetului alocat acestei
3
activităţi. Se pot folosi diverse canale de promovare, printre care radioul, presa scrisă,
publicitatea stradală (recomandabil cu precădere în locurile frecventate de tineri). Se va construi
şi un site care apoi va fi distribuit pe reţelele de socializare, unde, se găsesc cei mai multi tineri.
De asemnea, se va apela şi la publicaţiile locale.

IV. Management şi organizare


Personal
Pentru buna functionare a activitătii firmei, personalul necesar este format din:
• un manager
• doi administratori
Administratorii lucrează în regim de colaborare între 6 si 8 ore. Aceştia se îngrijesc de starea
terenurilor, a gazonului precum şi de buna funcţionare a instalaţiei de nocturnă. Tot ei deschid şi
închid terenurile pentru clienţi.
Cele două terenuri sunt amplasate în centrul oraşului, ele se află în proprietatea personală a
managerului, deci nu se plăteşte chirie pentru spaţiul respectiv.

Pregătire şi calificare
Radu Manga, în vârstă de 28 de ani, cu studii medii ocupă un post de administrator.
Ilie Izvor, în vârstă de 35 de ani, studii medii ocupă ce de-al doilea post de administrator.

Conducerea va fi realizată de managerul firmei, care este unicul asociat, Rudi Rădulescu,
absolvent al Facultătii de Ştiinţe Economice . Acesta reprezintă societatea în relaţia cu
autoritătile statului, terti şi în justitie, efectuează toate actele de administrare şi gestionare
a societăţii, autorizează actele şi operatiunile de gestiune.Totodată managerul deschide conturi în
lei şi valută şi poate utiliza fondurile financiare ale societăţii.

V. Planul operational

Costurile iniţierii acestei afaceri sunt ridicate, în primul rând datorită cheltuielilor mari pe
care le presupune construirea bazei şi dotarea terenurilor de sport în functie de specificul
fiecăruia.În cele ce urmează vor fi enumerate câteva costuri orientative ale instalaţiilor si
echipamentelor care ar trebui achiziţionate, în functie de sporturile care urmează a fi practicate.

Pentru fotbal: porţi (între 300 si 1300 euro) sau mini-porţi (între 100 si 200 euro), mingi (între
25 şi 100 euro).

4
Pentru basket: instalaţie fixă cu panou (150 -1700 euro) sau instalaţie mobilă (120-900 euro),
panou simplu cu coş (50-220 euro), mingi simple sau oficiale (10-80 euro).

Pentru tenis de câmp: maşini de aruncat mingi – diverse modele (200, 500, până la 2000 euro),
fileu (200 euro), rachete pentru amatori (20-70 euro) sau profesionale (80-300 euro).

Pentru tenis de masă: masa de joc –poate fi pentru interior sau pentru exterior- (între 300 si
1000 euro), fileu (40-70 euro), set palete (20-30 euro), set mingi (3-6 euro).
Preţurile de sus sunt orientative şi sunt în marea lor majoritate proprii unor produse de
înaltă calitate. În functie de strategie şi de posibilităţi, se poate alege varianta achiziţionării unor
instalaţii şi materiale sportive mai ieftine ori la mâna a doua.

Amenajarea clădirii : aproximativ 1000 RON


Clădirea, care există deja, este compusă din 3 încăperi şi o baie, unde s-au amenajat 4
duşuri.Casa are suprafaţa de 60 metri pătraţi şi este în proprietatea managerului firmei.

Cheltuieli iniţiale sunt acoperite din: venituri proprii (40.000) şi împrumuturi de la prieteni
(20.000), rambursabile într-un an, fără dobândă.

Cadrul legal
Trebuie prevăzute spaţii suficient de largi destinate amenajării de vestiare şi grupuri sanitare. De
asemenea, complexul trebuie să beneficieze de un punct de prim ajutor, astfel de activităţi fizice
putând genera accidente, de la cele simple până la cele extrem de grave.

VI. Planul financiar

Investiţia iniţială va fi :

Nr.crt. Denumire investitie Valoare (RON)

1. Cheltuieli de constituire firmă 1000

2. Gazon natural (5 euro/metru pătrat) 32.200

3. 4 porţi (700 euro/bucata) 12.880

5
4. 20 mingi (50 euro/bucata) 4.600

5. Amenajare vestiar şi duşuri 7000

6. Amenajare cuşete 1000

Total 58.680

Valorile sunt calculate la un curs al euro de 4,6 RON.


La acestea se adaugă salariile celor 2 administratori, respectiv pentru fiecare 2.000 lei/lună,
cheltuieli cu utilităţi, respectiv curent electric, telefon, apă curentă, încălzire.

Tarife practicate:
10-15 lei/2 ore/persoană în funcţie de sport, luni-vineri ora10-20, pentru grupuri de minim 5
persoane reducere 10%
15-17 lei/2 ore/ persoană în funcţie de sport, sâmbătă-duminica ora 10-15, pentru grupuri de
minim 5 persoane reducere 15%
Acces la facilităţile bazei: terenuri, vestiare, cuşete, duşuri. Plata se face la înscrieri. Clientul
primeşte un card pe baza căruia are acces la toate facilităţile bazei. Tarifele conţin TVA.

VII. Informaţii utile


Ministerul Tineretului şi Sportului
Tel: (021) 2508539; 2507991; 2507034
www.mts.ro
Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport
Camera de Comerţ şi Industrie a României
Str. Octavian Goga nr.2, sector 3, Bucureşti
Tel: (021)322.95.35 (021)322.95.36 (021)322.95.37
www.ccir.ro

S-ar putea să vă placă și