Sunteți pe pagina 1din 15

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi


Obiectiv specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona
urbană
Proiect: „SOARE – Şanse de Ocupare prin Antreprenoriat Responsabil”
Cod SMIS 2014+: 104944

PLAN DE AFACERI

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL ŞI PROIECTUL

1. Numele şi prenumele solicitantului: BĂDICU DRAGOŞ CONSTANTIN


2. CNP:1981019151930
3. Adresa de domiciliu:Sat Cucuteni, Str. Cucuteni, Com. Moţăieni, Nr. 16
4. Adresa: Sat Cucuteni, Str. Cucuteni, Com. Moţăieni, Nr. 16
5. Telefon:0720964728
6. E-mail: dragosctin20@yahoo.com
7. Localizarea proiectului: Dâmboviţa, Târgovişte
8. Precizaţi daca aţi urmat cursul de antreprenoriat organizat in cadrul proiectului: DA
9. Statut pe piaţa muncii: Neangajat
10. Domeniul de activitate în care va activa afacerea propusă şi codul/codurile CAEN:
Educational
11. Precizaţi daca deţineti acţiuni în alte societăţi: NU

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

1
2. INFORMATII PRIVIND AFACEREA PROPUSĂ, VIZIUNE, STRATEGIE

➢ Care este esenţa afacerii? Ce şi cum anume va genera bani şi profitul ?

Propunerea mea de afacere este reprezentată de crearea unui After School pentru copiii cu probleme
de adaptare din cauza unui nivel ridicat de IQ și emoțional scăzut.
Scopul principal al acestei afaceri este acela de a veni in sprijinul cât mai multor copii și de a le
deschide orizonturi noi.
Deoarece nu exista concurență directă pe acest segment, sperăm să devină una de succes.
OBIECTIVE:
Ajutăm pe cei care au nevoie, îi introducem în societate, îi sprijinim moral.
PROFITUL:
Pentru înscrierea copiilor este necesară o taxă.
Această taxa acoperă salariile profesorilor, care sunt angajati cu jumătate de normă, toate
necesitățile (curent, internet, chirie, apă) și, nu în ultimul rând,profitul.

➢ Cine vor fi clienţii tăi şi care este localizarea acestora (judeţ, regiune, ţară)?

● Persoane fizice: oameni care vor să-și ajute copiii;


● Societăţi comerciale: librării, biblioteci, baziunul de inot;
● Instituţii bugetare: şcoli şi gradiniţe

.
Indicaţi grupurile/entităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

Beneficiarii sunt copiii, familiile din care provin, precum şi şcolile în care sunt integraţi. Impactul
pozitiv se va vedea în integrarea socială a beneficiarilor, punerea în slujba societăţii, a capacităţilor lor
intelectuale deosebite.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

2
➢ Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2019 2020 2021


Cifra de afaceri LEI 231.250 271.750 287.250
Profit LEI 224.137 161.496 176.541
Număr de salariați Număr persoane 3 3 3

 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe
tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu,
experienţă în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii,
capacitate de muncă, flexibilitate).

Puncte tari Puncte slabe


- va fi primul After School de - fiind la inceput de drum,
aceasta categorie; notorietatea este scazuta;
- oferte pentru anumite - salariile vor fi mai mici la
pachete: inceput;
-calm;
-ambitios:
Oportunități Amenințări
- existenta copiilor cu nevoi - oamenii care nu inteleg
speciale; afacerea;
- cursuri de comunicare, - din cauza banilor;
educatie, sport si desen;

➢ Activităţi necesare implementării proiectului


Activitatile necesare pentru implementarea proiectului sunt:
-inchirierea unui spatiu (casa);

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

3
-reamenajarea spatiului;
-cumpararea mobilei (scaune, mese, dulapuri);
-cumpararea unor televizoare si PS4 cu jocuri;
-obtinere a avize pentru: gaze, apa si grup sanitar;
-acord cu o firma de catering pentru un meniu zilnic;
-recrutarea o sa fie din domeniul educatorilor, profesorilor si psihologilor;
-pentru a promova aceasta afacere voi face flyere publicitare si reclame radio;
-pentru asigurarea serviciilor sanitare voi apela la un medic;

➢ Descrierea activităţilor planului de afacere şi a calendarului de implementare al activităţilor

Activitatile vor viza dobandirea de abilitati de comunicare, de vorbire in public, de relationare


interumana.
Prin urmare, cu ajutorul personalului calificat, vor fi organizate activitati specifice, in functie de
profilul psihologic al fiecarul copil inscris, jocuri de asumare a unor roluri, scenarii inspirate din
viata reala, studii ce caz, discutii libere, explicatii.
Etape ale proiectului: - Gasirea spatiului necesar ( doua-trei camere cu toalete)
- Dotarea cu mobilier
- Inscrierea copiilor
- Achizitionatrea de materiale necesare activitatilor
- Angajarea de personal

➢ Principii orizontale

Dezvoltarea durabilă

Egalitatea de şanse

In acest After School nu se vor face diferente nici intre sexe si nici intre etnii. In aceasta institutie
nu se permite rasismul. Aceasta scoala permite tuturor copiilor sa se integreze in societate fara sa
se tina cont de etnie sau sex. Scoala se acupa cu acest gen de probleme pe care copiii le intalnesc
in viata. Toti sunt tratati egali.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

4
➢ Inovare socială

Afacerea propusa este gandita ca un serviciu social, deoarece isi propune integrarea sociala a unor copii
cu dificultati emotionale si relationale. In activitatile ce se vor desfasura se va solicita implicarea unor
institutii, precum Asistenta Sociala, Teatrul Tony Bulandra, Clubul Sportiv Scolar.

3. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL DE INVESTIȚII

➢ Utilaje, echipamente, tehnologie

Pentru derularea proiectului, este nevoie de 8 calculatoare, doua table magnetice, Ps4, 20 de banci, 20
de scaune.

Societatea informaţională şi noile tehnologii

Pe masura de proiectul se desfasoara, se vor realiza filme de scurta durata in care se vor prezenta
produse ale copiilor. Promovarea proiectului va fi realizata, cu utilizarea TIC, in mediul virtual.

➢ Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Adresa la care va fi implementat proiectul:


Priectul va fi implementat intr-o cladire apartinand S.C. Vascony, din comuna Ulmi. Spatiul util este de
400m2, iar chiria de 2500 euro/ luna. Spatiul va fi inchiriat pe o perioada de un an. Spatiul necesita
adaptare, prin urmare se vor efectua lucrari care sa il faca potrivit activitatilor propuse. Exista
bransamente la toate utilitatile necesare, costul estimat al consumului fiind de 1000 euro/luna.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

5
Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşmente necesare şi estimarea
costurilor aferente):

➢ Resurse umane

In acest proiect vor fi implicati: 1 administrator ( cu studii superioare economice finalizate), 2


psihologi specializati in probleme comportamentale ale adolescentilor. Modalitatea de recrutare
va fi interviul. Persoanele angajate vor fi platite la plata cu ora.

4. PRODUSUL /SERVICIUL

Serviciul propus are drept scop mai buna integrare sociala a copiilor cu deficiente emotionale si
relationale, cresterea increderii in sine a celor implicati, dezvoltarea unor tipare comportamentale care
sa permita acceptarea in comunitate, constientizarea ( la nivelul comunitatii) a particularitatilor
psihologice ale copiilor, a necesitatii crearii unui climat de toleranta.

5. ANALIZA PIETEI

➢ Segmentul de piaţă

Sectorul caruia i se adreseaza proiectul este cel educational, cu precadere copiilor de 12-16 ani.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

6
➢ Localizarea pieţei dumneavoastră

Proiectul are o amplasare locala, se adreseaza adolescentilor din orasul Targoviste si din
imprejurimi. Numarul de copii implicati este, in primul an, de 14-16, apoi poate creste, in
functie de cerere.

➢ Analizaţi stadiul actual al pieţei – nevoi şi tendinţe

Nevoia unei astfel de activitati este resimtita in toate scolile, fiind stiut faptul ca exista multi
elevi identificati ca avand cerinte educationale speciale. Numarul acestora este in crestere, iar
scolile nu dispun de cadrul necesar pentru a desfasura activitati specifice. Prin urmare, rareori
exista progrese autentice, cuantificabile. De obicei, prin CES se intelege un retard, copiii cu
inteligenta peste medie, dar cu dificultati relationale fiind neglijati. Pentru acestia nu exista
programe in invatamantul de stat sau particular.

➢ Concurenta

Nu exista concurenta.

➢ Poziţia produselor/serviciilor oferite pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei

6. STRATEGIA DE MARKETING

NU este un produs.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

7
➢ Strategia de produs

In acest tip de proiect nu exista garantii privind rezultatele, dar serviciile vor fi asigurate de
profesionisti.

➢ Strategia sau politica de preţ

Costul serviciului va tine cont de cheltuielile privind materialele si transportul pana la anumite
locatii, precum si costul meselor oferite.

➢ Strategia de vânzări şi distribuţie

➢ Strategia de promovare şi relaţii publice

Promovarea se va face prin pliante ce vor descrie caracteristici ale activitatilor, ale grupului-
tinta, scopul proiectului, spatiul in care se vor desfasura activitatile.
Costurile estimate ale promovarii vor fi de 1000 euro.

7. ANALIZA ŞI PREVIZIUNEA FINANCIARĂ

➢ Bugetul proiectului

Cheltuieli Cheltuieli
Total
Nr. Denumirea capitolelor și eligibile Total neeligibile
neeligibi TOTAL
crt. subcapitolelor TVA eligibil
Baza Baza TVA ne-elig. l
elig.
Taxe pentru înfiinţarea de
1
start-up-uri
1.1. Taxe Registrul Comertului 300 300 300

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

8
Cheltuieli cu salariile
2
personalului nou-angajat
2.1 Cheltuieli salariale 68.400 68.400 68.400
Onorarii/venituri asimilate
2.2 salariilor pentru experţii
proprii/cooptaţi
Contribuții sociale aferente
cheltuielilor salariale si
2.3 1.539 1.539 1.539
cheltuielilor asimilate
acestora
Cheltuieli cu deplasarea
personalului
3.
întreprinderilor nou
înfiinţate
3.1 Cheltuieli pentru cazare
Cheltuieli cu diurna
3.2
personalului propriu
Cheltuieli pentru transportul
3.3
persoanelor
Taxe şi asigurări de călătorie
3.4 şi asigurări medicale
aferente deplasării
Cheltuieli aferente
diverselor achiziţii de
servicii specializate, pentru
4. 2400 2400 2400
care beneficiarul
ajutorului de minimis nu
are expertiza necesară
Cheltuieli cu achiziţia de
active fixe corporale,
obiecte de inventar, materii
prime şi materiale, inclusiv 35861,3 6813,
5. 42675 42675
materiale consumabile, alte 5 65
cheltuieli pentru investiţii
necesare funcţionării
întreprinderilor
6. Cheltuieli cu închirierea de 24.000 24.000 24.000
sedii, spaţii pentru
desfăşurarea diverselor
activităţi ale întreprinderii,

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

9
echipamente, vehicule,
diverse bunuri
Cheltuieli de leasing fără
achiziţie aferente
7.
funcţionării
întreprinderilor
Utilităţi aferente
8. funcţionării 6.000 6.000 6.000
întreprinderilor
Servicii de administrare a
clădirilor aferente
9.
funcţionării
întreprinderilor
Servicii de întreţinere si
reparare echipamente si
10. mijloace de transport
aferente funcţionării
întreprinderilor
Arhivare documente
11. aferente funcţionării
întreprinderilor
Amortizare active aferente
12. funcţionării
întreprinderilor
Cheltuieli financiare si
juridice (notariale)
13.
aferente funcţionării
întreprinderilor
Conectare la reţele
informatice aferente
14.
funcţionării
întreprinderilor
Cheltuieli de informare si
publicitate aferente
15.
funcţionării
întreprinderilor
Alte cheltuieli aferente
16. funcţionării
întreprinderilor
16. Prelucrare de date

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

10
1
Întreţinere, actualizare şi
16.
dezvoltare de aplicaţii
2
informatice
Achiziţionarea de publicaţii,
cărţi, reviste de specialitate
16.
relevante pentru operaţiune, 3.600 3.600 3.600
3
în format tipărit şi/sau
electronic
Concesiuni, brevete, licenţe,
16.
mărci comerciale, drepturi si
4
active similare

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera atat cheltuielile eligibile cat si cele
neeligibile

➢ Plan de finanţare a proiectului

a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:


Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis prima transa 111.685 74,9
Ajutor de minimis a doua transa 37.226 25
Aport propriu (pentru proiecte ce presupun valori mai 200 0,10
mari decat subventia ce urmeaza a fi primita)
TOTAL valoare de investiţie 149.113 100%

➢ Proiecţii financiare

I. Proiecţii financiare si indicatori financiari pentru demonstrarea viabilităţii economice


a investiţiei

Proiecţii financiare persoane juridice

1.1. Prognoza veniturilor – B1

1.2. Prognoza cheltuielilor – B2

1.3. Proiecția contului de profit si pierdere – B3

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

11
1.4. Bilanţ sintetic previzionat – B4

1.5. Flux de numerar –B5 si B6

1.6. Indicatori financiari – Anexa cu inticatorii financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR


FINANCIARE

1.1 Prognoza veniturilor


Prognoza veniturilor prezentata in anexa B1 unde au fost prognozate vanzarile cantitative lunar pentru
anul de implementare respectiv anual pentru anii de operare. De asemenea in functie de pretul pe bucata
am stabilit cifra de afaceri. Gradul de utilizare a capacitatii de productie este de 100% pe toata perioade
de implementare.

1.2 Prognoza cheltuielilor


Prognoza cheltuielilor este prezentata in anexa B2 unde au fost cuantificate cheltuielile cu materiile
prime, materiale, salarii, utilitati etc. Nu au fost inregistrate cheltuieli financiare.

1.3 Proiecţia contului de profit si pierdere


Proiectia contului de profit si pierdere este prezentata in anexa B3 unde sunt sintetizate
cheltuielile si veniturile. Rezultatul exercitiului de determinat de activitatea din exploatare, ne fiind
iregistrare cheltuieli si venituri financiare.

1.4 Bilanţ sintetic previzionat


Bilantul sintetic prezinta patrimoniul societatii in care am provizionat: active
imobilizate, amortizari, disponibilitati, creantesirezultatulexercitiului.

1.5 Flux de numerar

Fluxul este pozitiv pe toata perioada previzionata.

1.6 Indicatori financiari

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

12
1. Valoarea primei transe a subvenției primite (VS) = 111.685
2. Valoarea investiției (VI) = 149.113
3. Veniturile din exploatare (Ve)=

Anul de Anul 1 de operare Anul 2 de operare Anul 3 de operare


implementare
Venit din 380,161 271,750 287,250 311,500
exploatare

4. Cheltuieli de exploatare (Ce)=

Anul de Anul 1 de operare Anul 2 de operare Anul 3 de operare


implementare
Cheltuieli din 153,711 107,536 107,836 108,136
exploatare

5. Rata rezultatului din exploatare (rRe) =


Anul de Anul 1 de operare Anul 2 de operare Anul 3 de operare
implementare
Rata rezultatului 59,57% 60,43% 62,46% 65,29%
din exploatare

6. Procentul de venituri din transa iniţiala a subvenţiei este: 340,39%

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

13
7. Rata rentabilităţii capitalului investit (rRc)
Anul de Anul 1 de operare Anul 2 de operare Anul 3 de operare
implementare
Rata rentabilitatii 151,86% 110,13% 120,32% 136,38%
capitalului investit

8. Disponibilul de numerar la sfârşitul perioadei.

Anul de Anul 1 de operare Anul 2 de operare Anul 3 de operare


implementare

Disponibilul de
numerar la
sfarsitul perioadei 187,111 385,835 562,376 762,625

6.2 Grafic de rambursare

LUNA 2019 LUNA 2020


Cerere rambursare Cerere rambursare
Suma 111,685 149,113
solicitat
ă

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

14
7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

DECLARAŢIE

Subsemnatul..........................................................................., cunoscând prevederile Codului Penal


privitoare la falsul in declarații, declar pe propria răspundere ca datele prezentate sunt conforme
cu realitatea.

Nume/Prenume:
Data:
Semnătura:

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

15

S-ar putea să vă placă și