Sunteți pe pagina 1din 14

"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020"

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN


Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
Microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect: START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile
POCU/82/3/7/105266

Anexa 1. Model cadru plan de afaceri1

Propus in cadrul proiectului:

START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile,


cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European
Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, contract de finanţare
POCU/82/3/7/105266

DESCRIEREA FIRMEI (AFACERII) ŞI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI


(OBIECTIVE, REZULTATE ŞI INDICATORI)

I.1 BENEFICIAR
Nume/Prenume: Stanescu Mona
Domiciliul si date de contact: Str. Magheranului, Nr.9, Loc. Oradea, Jud. Bihor
CNP: 2881121171719
Istoric/Experienta relevanta a Experienta:
persoanei : Terapeut ABA
(Descrieti experienta curenta si Terapii cu copiii din spectul autist
anterioara in domeniul vizat de Asistent Cercetare- Proiect European, Universitatea Oradea- Realizarea
prezentul plan de afaceri, cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative al proiectului MIME (Mobility and
studii, calificari, etc. Inclusion in Multilingual Europe)
Profesor/Educator/ Prof doc/ Consilier scolar
Realizati o sinteza a planului de Profesor - Asistent Social
afaceri (produsele si/sau Activitati educationale cu copiii cu CES. Predare educatie civica, arterapie si
serviciile oferite, evolutia alte activitati extracurriculare.
vanzarilor, pozitia curenta pe Responsabil diseminare proiect –Proiect nr.2014-1-RO01-KA102-001013
piata) Diseminare activitate proiect european in perioada 2014 – 2016 prin
informarea din 12 septembrie 2014 a ANPCDEFP, privind aprobarea
proiectului nr.2014-1-RO01-KA102-001013.
Diseminare proiect, evaluare implementare proiect, organizarea schimburilor
de bune practici, realizarea rapoartelor de evaluare.
Predarea la clasa, organizarea si desfasurarea programelor scolare si
extracurriculare conform programei scolare.
Consiliere terapeutica a elevilor.

(Notă! Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
1

Operator de date cu caracter personal nr.18973


Proiecte castigate
Recunosterea in cadrul GALEI CSR- Oradea, organizata de Fundatia
Comunitara Oradea, a implicarii in comunitate cu proiectul „Oradea QR”
castigat la concursul „Bursa talentelor”-FCO Oradea.
3 - 6 Decembrie 2013 - Faza1;
9 - 19 Decembrie 2013 – Faza 2. – 2014

Studii absolvite
Asistenta Sociala - Universitatea Emanuel Oradea
Modul Psihppedagogic pentru predare in invatamantul special
Stiinte Politice – Universitatea de Stat Oradea
Master – Managementul Serviciilor Sociale – Universitatea de Stat Oradea

Cursuri absolvite:
Formator
Manager Proiect
Initiere predare Engleza

I.2 PROIECT

Titlu proiect: CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL ”A


DOUA ŞANSĂ”
Localizare proiect: Oradea, Bihor
(judet, localitate)
Codul CAEN pentru care se 8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
solicita finantarea planului de
afacere
Start-up x
Tip proiect:
(Bifati varianta
corespunzatoare)

I.3. Tipul societatii

Platitoare de TVA x

Neplatitoare de TVA

Operator de date cu caracter personal nr.18973


I.4 Obiectivele planului de afacere

Scopul principal al proiectului îl reprezintă formarea și dotarea unui centru social cu destinație
multifuncțională care să acopere o gamă variată de servicii cu scopul de a ajuta copii aflați în dificultate și
familiile acestora.
Precizăm că în prezent, s-a constatat creșterea numărului de familii defavorizate, de copii aflați în
dificultate precum și de copii preșcolari aflați în imposibilitatea de a beneficia de educație specifică gradului
de dezvoltare.
De asemenea este necesara implicarea in viata copiilor cu deficiente pentru a le deyvolta anumite
abilitati de viata si pentru a le oferi terapiile necesare, climatul educational specific particularitatilor lor astfel
incat sa fie functionali la varsta matura si sa se integreze in societate. Se impune astfel înființarea unui
complex de servicii cu caracter social si educational.

 Asigurarea de activități educaționale pentru copii dezavantajati social si cu deficiente cu vârstă


cuprinsă între 3 și 16 ani într-un cadru adecvat;
 Acordarea de asistență de specialitate în cadrul centrului social pentru copii preșcolari;
 Sprijinirea familiilor acestor copii, pe alte paliere decât școlarizarea, astfel încât să-și amelioreze
condițiile de existență;
 Oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere
familială) în vederea evitării instalării riscului de abandon școlar/ familial în rândul copiilor
marginalizați;
 Socializarea, invatarea sociala, integrarea si reintegrarea, terapia si dezvoltarea personala a copiilor
proveniti din familiile aflate in situatii de criza;
 Implicarea persoanelor defavorizate si cu deficiente in cadrul unor activitati de ergoterapie si de
petrecere a timpului liber si familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
 Prevenirea marginalizarii sociale, motivarea parintilor in scopuri lucrative si promovarea unei
educatii adecvate pentru copii acestora;
 Sprijinirea parintilor aflati in dificultate in vederea reintegrarii sociale;
 Implicarea altor factori (autoritati, firme private, O.N.G- uri) in sprijinirea acestui tip de centru social
multifunctional, accesibil copiilor si familiilor aflate in dificultate socio-economica;
 Cresterea accesibilitatii copiilor prescolari din cadrul familiilor defavorizate la educatie;
 Cresterea gradului de constientizare si informare a populatiei cu privire la necesitatea si rolul
educatiei in societate;
 Sensibilizarea si implicarea comunitatii in reducerea cauzelor care genereaza saracia, somajul si
institutionalizarea copiilor, respective discriminarea si marginalizarea celor cu diverse deficiente.

Operator de date cu caracter personal nr.18973


Obiective (Indicatori ţintă) UM 2019 2020 2021

Cifra de afaceri, din care: LEI 153000


Profit LEI 15,300 22,950 22,950
Profit LEI 10% 15% 15%
Număr de salariaţi Număr persoane 3 3 5

I.5 Justificarea necesitatii implementarii planului de afacere


Este necesar dezvoltarea unui astefel de centru deoarece in numar tot mai mare auzim de cazuri de copii nascuti
cu anumite deficiente sau capata pe parcursul anilor o dizabilitate, prin urmare este nevoie de centre, asociatii
neguvernamentale care sa asigure suportul, educatia corespunzatoare, cu personal abilitat, contribuind la
integrarea, deprinderea unor abilitati de viata, dezvoltarea functionalitatii unor simturi pierdute pentru
recapatarea independentei sociale, recuperarea sociala, mortica, psihica, fizica.

De asemenea rata saraciei creste de la un an la altul, prin urmare rata abandonului scolar in randul mediilor
defavorizate creste substantial. Datorita neiformarii parintilor, discriminarii intalnite in institutii si a lipsei
resurselor materiale, aceste familii aleg sa nu si duca copiii la scoala, sa nu acorde o importanta educatiei copiilor
lor, este nevoie de constientizarea, sprijinirea materiala si emotionala a parintilor si a copiilor pentru a creste
rata participarii si a promovabilitatii in scoala. Este necesara acordarea atentiei asupra educatiei copiilor, a noilor
generatii, ca acestia sa fie pregatiti pentru viitor si astfel sa creasca cu o stima de sine pozitiva, sa infrunte orice
obstacol sis a fie performati pentru societate si tara lor, sa aiba spiritual antreprenorial dezvoltat sis a fie educati
pentru a se integra cat mai bine in societate.

Este necesar sensibilizarea si implicarea comunitatii in reducerea cauzelor care genereaza saracia, somajul si
institutionalizarea copiilor din mediul defavorizat, respectiv discriminarea si marginalizarea celor cu diferite
deficiente.

În prezent, se constată o creştere a numărului persoanelor care solicită ajutor social sau alte forme de sprijin
social, persoane/familii cu risc crescut de marginalizare socială, fără locuinţă sau pe cale de a pierde locuinţa.
Menţionăm că şomajul, criza financiară accentuează problemele sociale, educationale cu care se confruntă
numeroase familii.

Copiii aflaţi în dificultate din familiile defavorizate reprezintă un segment important care necesită acordarea unor
servicii sociale de specialitate. Principalul motiv care stă la baza acestui proiect este criza financiară atat de
accentuata, înregistrandu-se o scădere dramatică a numărului de copii care au acces la învăţământul pre-scolar si
scolar.

Copiii din mediile dezavantajate se lovesc nu numai de problemele financiare ale părinţilor, care îngrădesc accesul
lor la educaţie, ci şi de anturajul familial şi microsocial cu multiple lacune educative, care nu le furnizează
oportunităţi de dezvoltare pe planul achiziţiilor specifice de ordin practic necesare la această vârstă. În acest sens,
prin Proiectul „Centrul social multifunctional “Almas” se urmăreşte înfiinţarea unui complex de servicii cu
character social, dar şi:

• sprijinirea părinţilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi

amelioreze condiţiile de existenţă;

• oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere, consiliere
familială, consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon şcolar/familial în
rândul copiilor marginalizaţi;

Operator de date cu caracter personal nr.18973


• implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber şi
familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;

• prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei educaţii adecvate
pentru copiii acestora;

• sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale.

Din păcate, mulţi dintre copiii din astfel de medii nu au acces la o pregătire preşcolară si scolara din cauza lipsei
posibilităţilor materiale ale părinţilor sau eventual, din cauza neconştientizării importanţei acestei activităţi, a
lipsei de educaţie sau a comodităţii acestora. În zilele noastre, un copil care intră pe băncile şcolii nu are şanse
prea multe să se adapteze cu success activităţii şcolare dacă nu a urmat în prealabil măcar un an de grădiniţă.

Pornind de la aceste consideraţii, rezultate dintr-o experienţă de lucru în mediile sociale sărace, a apărut ideea
înfiinţării unui centru social multifunctional.

I.6 Descrierea activităților proiectului, rezultate și indicatori


Prin acest proiect se propune constructia si dotarea unui centru social multifunctional in localitatea Oradea din
judetul Bihor. Serviciile de specialitate din cadrul centrului cu caracter social se vor acorda copiilor proveniti din
medii defavorizate si vor consta in desfasurarea de activitati specifice varstei si nivelului de dezvoltare. Fiecare
dintre copii poate fi considerat un caz social, acesta fiind de fapt criteriul de admitere in aceasta unitate. De
asemenea, centrul multifunctional va acorda asistenta prin servicii de specialitate si parintilor/ familiilor acestor
copii proveniti din medii dezavantajate sau care au anumite deficient.

Se doreste astfel promovarea masurilor si programelor sociale destinate copiilor si familiilor acestora, oferirea de
modalitati de petrecere a timpului liber, dezvoltarea personala, consilierea parintilor, respective terapiile, educarea
si informarea lor in domenii de interes.

Descrierea functionala:

Centrul social multifunctional “A doua sansa” va avea o capacitate de 20 de locuri, va fi accesibil pentru comunitate.
Populatia va primi informatie adecvata, periodica, cu privire la activitatile derulate in cadrul centrului.

Activitatea centrului se va desfasura de luni pana vineri in intervalul orar 14:00- 18:00, iar beneficiarii vor fi
transportati de la domiciliu pana la centru cu un microbuz pus la dispozitie de catre Primaria Oradea. In perioada
vacantei vor fi organizate activitati specifice la care vor participa copii proveniti din medii sociale defavorizate si
cu deficient din localitatea Oradea, Jud. Bihor. Acestia avand posibilitatea sa-si petreaca vacanta intr-un mediu
placut, sigur, desfasurand activitati care conduc la dezvoltarea personala, reusind astfel sa intreprinda bazele eticii
si a unui capital social imbunatatit. Pe tot parcursul programului, copii vor participa la activitati adaptate
curriculum-ului pentru educatie timpurie, activitati prezentate pe larg in cadrul acestui proiect la capitolul
modalitati de interventie/ activitati.

Structura de personal:

• 1 sef centru/ angajat centru

• 1 asistent social/ angajat centru

• 1 terapeut/ angajat centru

• 2 educatoare voluntare

• 1 sofer – platit de catre Consiliul Judetean Oradea

Operator de date cu caracter personal nr.18973


Personalul care îşi va desfăşura activitatea în cadrul centrului va fi specializat, astfel că toţi copiii vor fi îndrumaţi
de personal de specialitate (educatoare cu pregătire adecvată), cu disponibilitate şi toleranţă faţă de copii. De
asemenea, copiii preşcolari vor fi pregătiţi de educatoare pentru obiectele opţionale cu specializare pe domeniile
de activitate.

Spatii destinate desfasurarii activitatii:

• 2 sali de clasa dotate

• 1 sala de joaca

• 1 cabinet de psihologie

• 1 sala pentru material didactic si jucarii

• 1 sala de mese

• 1 sala pentru activitati sportive

• 1 sala pentru terapii si activitati de recuperare pentru copiii cu deficiente

Sali de clasa dotate. Fiecare grupa de copii isi va desfasura activitatea intr-o sala de clasa amenajata in functie de
varsta, profil, tematica proiectelor in desfasurare, dotate la cele mai inalte standarde.

Sala de joaca. Copii au posibilitatea de a se relaxa intr-un mediu placut, dotat cu jucarii specific fiecarei varste.

Cabinet de psihologie. Copii vor beneficia de consiliere in cadrul cabinetului de psihologie. De serviciile cabinetului
vor beneficia si parintii acestora.

Sala pentru material didactic si jucarii. Copii vor avea la dispoziţie jucării, numeroase jocuri, cărţi specifice nivelului
lor de dezvoltare, precum şi dotări specifice prezente în spaţiile de: muzică (pian, colecţie de cd-uri şi casete
audio), ecologie, ştiinţe, formare şi documentare – informatică. De asemenea, dotarea spaţiului va cuprinde o paletă
largă de materiale didactice pentru toate domeniile de activitate şi ariile de stimulare abordate în cadrul grădiniţei.

Sala de mese. Acest spatiu va fi dotat cu mese si scaune, copii avand posibilitatea sa serveasca masa intr-un mediu
adecvat si curat.

Sala pentru terapii si activitati de recuperare pentru copiii cu deficiente – in aceasta sala vor fi amplasatae
meteriale pentru a facilita recuperarea copiilor cu deficiente, vor fi amplasate masute speciale pentru desfasurarea
terapiilor, dulapuri cu materiale specifice potrivit particularitatii fiecarui copil cu deficienta.

Modalitati de interventie/ activitati:

Centrul social multifunctional îşi propune să desfăşoare activităţi instructiv-educative, de terapie, de consiliere,
dezvoltare personala şi de socializare în vederea creşterii şanselor copiilor din medii dezavantajate si cu deficiente
de a-şi dezvolta potenţialul fizic, intelectual şi psiho-social şi de a se putea adapta ulterior cu succes la cerinţele
şcolare. În plus, proiectul vizează dezvoltarea vocaţională şi socială a copiilor prin realizarea de activităţi care să
vină în sprijinul descoperirii şi exersării aptitudinilor, talentelor, intereselor şi să încurajeze curiozitatea pentru
cunoştinţe şi experienţe noi.

Procesul educaţional pentru copii va fi orientat spre: respectarea ritmului propriu de dezvoltare a fiecărui copil,
dezvoltarea fizică armonioasă, satisfacerea necesităţilor afective, dezvoltarea sferei cognitive, stimularea
activităţilor dominante (joc, comunicare, ludoterapie, terapie comportamentala) şi formarea premiselor activităţii
de învăţare. Astfel, procesul de dezvoltare a personalităţii copiilor va fi orientat spre formarea culturii spirituale şi
a celei fizice dorindu-se ca fiecare copil să aibă şansa de a se putea adapta cu succes cerinţelor şcolare din clasele

Operator de date cu caracter personal nr.18973


primare printr- o pregătire şcolară adecvată, dezvoltându-şi potenţialul fizic, intelectual şi psihosocial într-un
mediu stimulant.

Toate aceste tipuri de activităţi specifice educaţiei copilului, care vor fi abordate în cadrul centrului social, vor
avea un efect pozitiv asupra abilităţilor copilului şi asupra viitoarei sale cariere şcolare, în sensul că aceştia vor
progresa în plan intelectual, vor dezvolta atitudini pozitive faţă de învăţare şi vor fi motivaţi de a depune în viitor
un efort real în şcoală.

Modalităţi de intervenţie asupra părinţilor/familiei copiilor preşcolari beneficiari de programele grădiniţei sociale:

Este cunoscut faptul că aceşti copii de vârstă preşcolară/ scolara din familiile defavorizate pornesc la drum cu un
vocabular sărac, neadecvat nivelului normal de achiziţii de la această vârstă, pentru că vocabularul părinţilor lor
este sărac, iar nivelul de instrucţie scăzut. Abilităţile lor practice lasă mult de dorit, iar manualitatea, atât de
necesară la începutul şcolarităţii, este insuficient dezvoltată. Comportamentul social suferă din cauza sferei
restrânse de viaţă şi a modelelor neadecvate pe care le au în anturajul străzii.

Motivaţia, voinţa şi disciplina de a învăţa lucruri noi le sunt adormite şi riscă să nu mai fie trezite niciodată, datorită
unui început de drum greşit.

La nivelul centrului social multifunctional se vor iniţia şi implementa proiecte care vor viza implicarea părinţilor din
medii defavorizate în educaţia propriilor copii. De asemenea se va dezvolta anumite deprinderi producatoare de
venit pentru familiile lor si pentru sustinerea centrului. Astfel, vor fi promovate şi alte forme de implicare parentală
benefice pentru copiii defavorizaţi, incluzând sprijinul emoţional, dezvoltarea unei relaţii părinte – copil
satisfăcătoare, ajutor în utilizarea serviciilor disponibile la nivel local (de exemplu serviciile sociale, cele de
consiliere familială şi cele de nutriţie).

În acest sens, prin Proiectul „Centrul social multifunctional A doua sansa” se urmăreşte nu numai înfiinţarea unui
complex social, dar şi:

• sprijinirea părinţilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze condiţiile de
existenţă;

• oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere, consiliere familială,
consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon şcolar/familial în rândul
copiilor marginalizaţi;

• implicarea persoanelor defavorizate cu deficiente în cadrul unor activităţi de ergoterapie, dezvoltarea personala,
terapie comportamentala şi de petrecere a timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;

• prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative producatoare de venit şi promovarea
unei educaţii adecvate pentru copiii acestora;

• sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale.

REZULTATE ASTEPTATE

(impactul asteptat asupra grupurilor tinta/ beneficiarilor)

• 40 de copii beneficiari de activităţi educaţionale într-un cadru adecvat, vor fi organizate cate doua grupe
de copii, fiecare grupa va desfasura activitati timp de 4 ore;

• Acordarea de asistenţă de specialitate în cadrul centrului social multifuncţional pentru 40 de copii;

• Familii defavorizate sprijinite pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze condiţiile de
existenţă;

• Servicii sociale acordate pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere, consiliere
familială) în vederea evitării instalării riscului de abandon şcolar/familial în rândul copiilor marginalizaţi;

Operator de date cu caracter personal nr.18973


• Socializarea, învăţarea socială, integrarea şi reintegrarea copiilor proveniţi din familii aflate în situaţii de
criză;

• Implicarea persoanelor defavorizate cu deficiente în cadrul unor activităţi de ergoterapie, terapie


comportamentala, dezvoltare personala şi de petrecere a timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii
sociale;

• Prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative producatoare de venituri şi


promovarea unei educaţii adecvate pentru copiii acestora;

• Reintegrarea socială a unor părinţi aflaţi în dificultate;

• Implicarea altor factori (autorităţi, firme private, cetăţeni, alte O.N.G.-uri) în sprijinirea acestui tip de
centru social multifuncţional, accesibil copiilor şi familiilor în dificultate socio- economică;

• Creşterea accesibilităţii copiilor preşcolari din cadrul familiilor defavorizate la educaţie;

• Creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la necesitatea şi rolul educaţiei în


societate;

• Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în reducerea cauzelor care generează sărăcia, şomajul şi


instituţionalizarea copiilor, marginalizarea copiilor cu deficiente.

I.7. Calendarului de implementare al activităților


Pentru dispunerea in timp a activitatilor descrise in planul de afaceri, va rugam sa completati Anexa II. Calendarul
de implementare
Durata de implementare a proiectului este perioada dintre prima luna după semnarea contractului de finanţare şi
luna în care se finalizează implementarea ultimei activităţi din proiect.

II.ANALIZA SWOT A AFACERII

Puncte forte/ Puncte slabe

Puncte forte:

Puncte slabe:

Oportunitati:
Amenintati:

III. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ŞI POLITICA DE RESURSE UMANE

Centrul social multifunctional “A doua sansa”, cod CAEN 8891, isi desfasoara activitatea de terapie,
dezvoltare personala, socializare a copiilor cu deficient si proveniti din medii defavorizate.

In cadrul acestui Centru vor face parte urmatoarele persoane abilitate si specializate sa intreprinda
activitatile necesare pentru beneficiarii nostril care fac obiectul centrului.

Operator de date cu caracter personal nr.18973


Structura de personal:

 1 sef centru/ angajat centru

- Are studii in Managementul Serviciilor Sociale, are competente de manager de proiect si de


formator, va intreprinde si sedinte de dezvoltare personala pentru copiii din cetru, a coordonat diverse
proiecte educationale si de dezvoltare a turismului printr o forma de informare educationala,

• Organizează, coordonează şi răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul Centrului. Cunoaşte şi


respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi acţionează în conformitate,

• Verifică şi răspunde de modul de elaborare a răspunsurilor pentru cererile şi sesizările primite, în


limitele legale în vigoare,

• Întocmeşte şi prezintă rapoarte de activitate catre parintii copiilor, institutiilor de control al proiectului.

• Respectă caracterul confidenţial al informaţiilor cu privire la activităţile specifice,

• Respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit regelementărilor în vigoare,

• Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului de Ordine


Interioară al Centrului social multifunctional “A doua sansa”.

 1 asistent social/ angajat centru – Are studii de lunga durata absolvite in domeniul asistentei
sociale, are experienta in domeniu de 2 ani.

• Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor șiurmărește monitorizarea acestora conform


legii;

• Completează dosarele beneficiarilor cu toate actele necesare;

• Întocmește listele zilnice de evidenţă ale beneficiarilor;

• Întocmește documentele necesare funcționării centrului social în conformitate cu standardele


impuse;

Operator de date cu caracter personal nr.18973


• Ține evidenţa numerică şi nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de
hârtie sau electronic.

• Aduce la cunoștința șefului de centru toate problemele apărute în cel mai scurt timp;

• Aplică chestionare beneficiarilor-parintilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

• Pune la dispoziția parintilor, institutiilor de control si monitorizare: codul etic, drepturile și


obligațiile beneficiarilor și dosarele beneficiarilor;

• Respectă normele legale în vigoare privind protecţia muncii şi regulile de prevenire şi stingerea
incendiilor; poartă uniforma în timpul serviciului;

• Respectă secretul de serviciu şi confidenţialitatea privind activitatea şi beneficiarii din centru; în


relaţiile cu mass-media respectă deciziile conducerii centrului;

 1 terapeut/ angajat centru

A absolvit Facultatea de Psihopedagogie – profil educatie speciala, are pregatire profesionala in


logopedie, a practicat in Anglia Terapia Aba, are experienta in terapia comportamerntala si terapie de
recupetare pentru copiii cu deficient fizice.

• Ofera intervenție terapeutică de specialitate;

• Organizarea workshop-urile privind abilități de parenting cu parintii copiilor;

• Ofera suport emotional pentru familii;

• Desfasoara ateliere de creație cu copiii care apoi vor fi matterializate pentru autosustinerea
centrului;

• Ajuta la informarea și sprijinirea familiilor copiilor cu tulburări de dezvoltare pentru creșterea si


educarea acestora;

• Ajuta la organizarea de seminarii si conferinte de pregătire privind modul de crestere a copiilor cu


deficient si de parenting, școli de vară pentru copii;

 2 educatoare /voluntare – Lucreaza in domeniul invatamantului

- 1 educatoare – in domeniul invatamantului special – copii atipici.

- 1 educatoare – in invatamantul de masa – copii tipici.

Operator de date cu caracter personal nr.18973


• Cunoaşte metodele şi tehnicile de intervenţie specifice şi legislaţia în domeniul protecţiei
copilului;

• Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;

• Adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

• Capacitatea de a stabili relaţii, perseverenţă, toleranţă, calm, abilităţi de comunicare


interpersonală, deschidere, receptivitate la nou;

• Motivaţie puternică pentru munca cu copiii/tinerii;

• Interes pentru perfectionare permanenta.

• Conştientizează rolul său în echipa pluridisciplinară şi dezvoltă relaţii profesionale, de colaborare,


pe orizontală şi pe verticală;

• Participă la întâlnirile organizate de directorul unitatii în scopul analizării situaţiei copilului şi


cunoaşte procedurile de colaborare cu echipa inderdisciplinara;

• Intocmeşte programul de acomodare a elevilor in centru , cu sprijinul specialiştilor din instituţie;

• Prezintă copilului, clar, în funcţie de gradul său de maturitate care sunt principalele reguli de
conduita in centru.

 1 sofer – platit de catre Consiliul Judetean Oradea

• Este responsabil sa respecte programul de lucru;

• Sa nu conduca sub influenta alcoolului, sa nu aiba viteza ilegala de condus;

• Sa ajute copiii la coborare si sa ii predea parintelui la sosire;

• Sa respecte normele de circulatie, iar cand sut defectiuni sa anunte superiorul pentru remediere;

• Sa asigure protective copiiilor sis a I duca la destinatie in siguranta;

Resurse umane:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu


principalele responsabilităţi pe domeniu impact asupra afacerii
scurt propuse
Stanescu Mona Sef centru 3 Asistenta Siciala
Stiinte Politice

Operator de date cu caracter personal nr.18973


Managementul
Serviciilor Sociale
Manager Proiect
Formator
Competente
Atreprenoriale
Elisabeta Rada Terapeut 5 Psihologie,
Psihopedagogie
speciala, terapie Aba,
Logopedie
Sima Alina Asistent Social 2 Asistenta Sociala

Numarul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementarii proiectului:

Total: 3

IV. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII

IV.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Adresa la care va fi implementat proiectul ( se va completa la nivel de judet si localitate, in cazul iin
care nu exista deja o promisiune bilaterala de inchiriere a spatiului sau o adresa concreta deja stabilita)
.

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente). Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.
În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare
chirie, etc).

V.ANALIZA PIEŢEI DE DESFACERE ŞI A CONCURENŢEI


Piata

1. FURNIZORI:

2. CLIENŢI:

3. CONCURENŢA

Operator de date cu caracter personal nr.18973


In aceasta sectiune descrieti piata pe care intentionati sa intrati. Puteti structura informatia, tinand cont de
urmatoarele detalii:
Tendinte in evolutia pietei si aria geografica de acoperire a produselor
Descrieti care sunt principalele nevoi si tendinte actuale in dezvoltarea pietei pe care activati.
Care este aria geografica de acoperire a produselor dvs (doar local, regional, international? Etc.)
Cerere potenţiala - demonstrati existenţa unei cereri potentiale
Segmentarea pietei
Descrieti tipologia clientilor dvs (“segmentele” de clienti), in functie de anumite criterii (mediul din care provin,
nivelul de studii, volumul de vanzari, motivul pentru care cumpara, elemente care influenteaza comportamentul
cumparatorilor etc.)
Concurenta
Identificati principalii concurenti, ponderea lor pe piata, punctele tari si punctele slabe ale produsului/serviciului
dvs. comparativ cu cel al competitorilor (directi si indirecti) ;

VI.STRATEGIA DE MARKETING
Descrieti modul in care va veti fixa pretul/ strategia de fixare a pretului. Aratati legatura dintre politica de pret
si caracteristicile produsului/tendintele actuale ale pietei etc.

VII. SUSTENABILITATEA INVESTITIEI SI A PLANULUI DE AFACERI

VIII. PROIECŢII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA

VIII.1. Bugetul Investitiei


Detaliati costurile proiectului pe fiecare categorie de cheltuiala.
Pentru completarea V.I. Bugetul Investitiei, folositi Anexa III „Bugetul Investitiei”.

VIII. 2. Cash flow-ul investitiei.


Detaliatia cash flow-ul investitiei conform Anexei 14 -Cash-Flow

Nota:
Calendarul de Implementare si Bugetul Investitiei sunt parte a Planului de Afacere.

IX. DECLARATIE

Subsemnatul...........................................................................,cunoscand prevederile Codului Penal


privitoare la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt conforme cu realitatea.

Nume/Prenume:

Operator de date cu caracter personal nr.18973


Data:

Semnatura:

Operator de date cu caracter personal nr.18973

S-ar putea să vă placă și