Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

“ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI


FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
MASTERAT.........(specializarea)...

ANTREPRENORIAT ȘI MEDIU DE AFACERI

PROIECT

Coordonatori ştiinţifici,
Prof . dr. Stejărel BREZULEANU
Șef lucr. dr. Radu Adrian MORARU

Masterand,
....................................................

2020
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
“ ION IONESCU DE LA BRAD ” DIN IAŞI
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA: ..................................

PLAN DE AFACERI INOVATIV ÎN DOMENIUL


AGROALIMENTAR. STUDIU DE CAZ LA
S.C..................................jud. .....................

Coordonatori ştiinţifici,
Prof . dr. Stejărel BREZULEANU
Șef lucr. dr. Radu Adrian MORARU

Masterand,
....................................................

2
CUPRINS
CAP. 1. INFORMAȚII DESPRE AFACERE ȘI FIRMĂ ...........................................................................
1.1. Definirea afacerii.....................................................................................................
1.2. Alegerea formei organizatorico-juridice .........................................
1.3 Alegerea structurii organizaţionale ........................................
1.4 Prezentarea firmei ...........................................................................
1.4.1.Nume, tipul înregistrării, adresa firmei ...........................................................................
1.4.2 Obiective ...........................................................................
1.4.3 Strategia personală și de afaceri ...........................................................................
1.5. Produsele sau/și serviciile oferite ...........................................................................
1.5.1. Beneficiile utilizării produselor de către clienți ....................................................................
1.5.2. Produse similare sau de substituție ...........................................................................
1.5.3. Caracteristici speciale ale produselor/serviciilor propuse ........................................................

CAP. 2. PIAŢA ...........................................................................


2.1 Definirea pieţei ...........................................................................
2.2. Studii de piață: tipuri de analiză și rezultate ...........................................................................
2.3. Cererea pentru produsul/serviciul oferit (previziuni, modificări) ..........................................................
2.4 Analiza SWOT a domeniului: puncte tari, slabe, oportuniăți, riscuri ...........................................
2.5 Cerinţe impuse faţă de segmentarea pieţei ...........................................................................
2.6 Etapele segmentării pieţei ...........................................................................
2.7. Clienții ...........................................................................
2.7.1. Estimarea numărului de clienti, persoane fizice sau juridice .................................................
2.7.2. Profilul clientului obișnuit (vârstă, sex, ocupație, stil de viață, nivel venituri) .........................
2.7.3. Clienții permanenți-procent din volumul vânzărilor .........................................................
2.7.4. Localizarea geografică a clienților ...........................................................................
2.8. Extinderea geografică a vânzărilor (în ce grad, nr. clienți câștigați, când) ....................................
2.9 Concurenţii ...........................................................................
2.9.1. Prezentarea principalilor concurenți (nume, localizare, % din piață) .................................
2.9.2. Compararea firmei cu principalii concurenți ...........................................................................

CAP 3. PLANUL DE MARKETING ...........................................................................


3.1 Definirea mediului de marketing (furnizorii, concurenţa, intermediarii, clienții, organismele publice) ........
3.2 Strategii de marketing ...........................................................................
3.3 Politici de marketing ...........................................................................
3.4 Strategia produsului/serviciului oferit ...........................................................................
3.5. Strategia de preț ...........................................................................
3.5.1. Prețul produselor similare sau de substituție .........................................................
3.5.2. Importanța prețului pentru clienți ...........................................................................
3.5.3. Factorii luați în considerare la stabilirea prețului .........................................................
3.5.5. Profitul obținut/unitatea de produs ...........................................................................
3.5.6. Influența preț-volumul vânzărilor ...........................................................................
3.5.7. Reduceri de preț ...........................................................................
3.6. Politica promoțională (metode de reclamă, buget promoțional) ...................................................
Publicitatea ...........................................................................
Promovarea vânzărilor ...........................................................................
Relaţiile cu publicul ...........................................................................
Utilizarea mărcilor ...........................................................................
3.7 Manifestări promoţionale, expoziții ...........................................................................
3.7.1. Metode de prezentare ...........................................................................
3.7.2. Posibile obiecții privind produsul ...........................................................................
3.8. Strategia distribuției (transport, depozitare, intermediari) .......................................................
3.9. Analiza SWOT a firmei ........................................................................... ...................................

CAP. 4. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL...........................................................................

3
4.1 Planificarea necesarului de personal ...........................................................................
4.2 Recrutarea ...........................................................................
4.3 Selecția ...........................................................................
4.4 Angajarea și integrarea profesională ...........................................................................
4.5 Recompensa personalului ...........................................................................
4.6 Motivarea personalului ...........................................................................
4.7 Programul de lucru și producție ...........................................................................

CAP. 5. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ...........................................................................


5.1 Organizarea procesului de producţie ...........................................................................
5.1.1. Echipament necesar ...........................................................................
5.1.2. Materia primă ...........................................................................
5.1.3. Unități realizate/zi, capacitatea de producție utilizată, timpul de producție .......................
5.1.4. Asigurarea sistemului de control a calităţii ...........................................................................
5.1.5 Organizarea activităţii de control al calităţii ...........................................................................
5.2 Argumentarea alegerii formei de organizare a procesului de fabricaţie............................................
5.3 Tehnologia procesului de fabricaţie ...........................................................................
5.4 Calculul liniei tehnologice ...........................................................................
5.5 Calculul indicilor tehnico – economici ...........................................................................

CAP. 6. PLANUL FINANCIAR ...........................................................................


6.1 Analiza economică a proiectului ...........................................................................
6.1.1 Cheltuieli (directe, indirecte, totale, fixe, variabile etc) ................................................
6.2 Calculul preţului produsului ...........................................................................
6.3 Indicatorii economici ai proiectului. Indicatorii eficienţei economice .............................................
6.3.1. Volumul vânzărilor, venituri ...........................................................................
6.3.2. Cheltuieli totale și pe unitatea de produs ...........................................................................
6.3.3. Profit brut și net, rata profitului, cifra de afaceri ..........................................................
6.3.4. Marja brută ...........................................................................
6.3.5. Ratele de rentabilitate (Rata rentabilităţii vânzărilor, Rata rentabilităţii financiare, Rentabilitatea
resurselor consumate, Coeficientul de eficienţă a investiţiilor ) ..........................................................
6.3.6. Pragul de rentabilitate ...........................................................................
6.4 Planul acţiunilor planificate până la începerea activităţii. ...........................................................
6.5 Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului şi modul de utilizare a lor ........................
6.6 Situaţia fluxului de numerar ...........................................................................
6.7 Prognozarea raportului privind rezultatele financiare ...........................................................................
6.8 Bilanţul contabil ...........................................................................
6.9 Solvabilitatea firmei ...........................................................................

CAP. 7. RISCURI ...........................................................................


7.1 Tipuri de riscuri în atreprenoriatul de producţie ...........................................................................
7.2 Metode de reducere a riscurilor ...........................................................................

CAP.8. PROTECŢIA MUNCII ŞI A MEDIULUI AMBIANT


8.1 Analiza condiţiilor de muncă –(microclimat, iluminat, ventilație, factori periculoși și dăunători) ................
8.2 Protecţia mediului ambiant ...........................................................................

BIBLIOGRAFIE

Se va șterge la listare!!!!!!!!!!
PRECIZĂRI: Planul de afaceri va avea în vedere o activitate inovativă pentru eficentizarea unei
organizații. Se vor elimina de la cuprins indicațiile din paranteză, iar proiectul va fi tehnoradactat în limba
română (cu diacritice), paginat și va fi trimis în format word!
În planul de afaceri se vor face referiri la domeniul specializării de masterat (AAA, MAA, MAPA,
MDR).
Pentru mai multe informații vă rog să-l contactați pe șef lucr. Dr. Moraru Radu pe adresa
ramoraru@yahoo.com.

S-ar putea să vă placă și