Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRAREA PRACTICĂ NR.

2
A elevului______________________________________________________

Data______________ Nota_______

Tema: Enzime. Natura chimică a enzimilor.

Scopul lucrării: Investigarea structurii chimice a enzimilor

Materiale şi ustensile: vase de laborator, reactivi, o soluție de peroxid de hidrogen, tuburi de testare,
pipete, țesuturi vegetale (bucăți de cartofi brute și fierți) și animale (bucăți de carne crudă și gătită) halat,
manual, conspect.

Mersul lucrării

Însărcinarea nr. 1. Citiți cu atenție textul și utilizînd cunoștințele de la lucrările practice anteriaore,
răspundeți la întrebări:

Una dintre cele mai importante funcții ale proteinelor este catalitică. Catalizator biologic (o
enzimă ) accelerează toate procesele biochimice din organism. Acum sunt cunoscute mai mult de 2000 de
enzime.
Proprietăți enzimatice: 1. Fiecare enzimă accelerează numai o reacție sau un grup de reacții
similare. Aceasta se numește selectivitate enzimă. Acesta permite organismului să efectueze rapid și
precis un program clar al compușilor de care are nevoie pe baza moleculelor de nutrienți.
2. Cele mai multe enzime sunt foarte mari.prin eficiență. Viteza unor reacții enzimatice poate fi
de 10 15 ori rata de reacții care apare în absența lor. Deci, la o temperatură de 37 0C (temperatura
corpului uman) zahărul și apa ar putea coexista pe termen nedefinit, iar în celulă ele interacționează cu
eliberarea de energie. Pentru descompunerea apei în hidrogen și oxigen, este necesară încălzirea la mii de
grade, iar în celulele plantelor verzi această reacție are loc la temperatura obișnuită.
Substanța pe care o acționează enzima este numită substrat. Structura moleculei enzimei și a
substratului trebuie să se potrivească exact între ele, ceea ce explică specificitatea acțiunii enzimelor.
Funcția catalitică a unei proteine este legată de structura sa terțiară. Numai o anumită parte a moleculei
enzimei, numită centru activ.
Sub influența diverșilor factori, structura modificării moleculelor de proteine, configurația și
enzima ei își pot pierde activitatea. Un exemplu de influență asupra procesului biochimic în organism este
enzima catalazei , care este conținut în celulele sale pentru a neutraliza peroxidul de hidrogen format.
Peroxidul de hidrogen se formează în unele celule vegetale și animale ca un produs secundar al
metabolismului. Acest compus este toxic pentru celule și catalază asigură îndepărtarea eficientă a
acestuia:
2Н 2О 2 →2Н 2О + О 2 + energia este eliberată

a) Ce substanțe se numesc catalizatori?


______________________________________________________________________________
1p.
b) Care este rolul enzimelor în celulă?
c) ______________________________________________________________________________
d) 1p.
e) De ce majoritatea enzimelor își pierd proprietățile catalitice la temperaturi ridicate?

______________________________________________________________________________
1p.

f) De ce lipsa de vitamine poate provoca perturbări în procesele de activitate vitală a corpului?


______________________________________________________________________________
1p.

Însărcinarea nr. 2 Completați tabelul conform exempluliu

Vitamina Denumirea Coenzima Rolul biologic Hipovitaminoza


B1 Tiamina Tiamin-pirofosfat Decarboxilarea
oxidativă α-
cetoacizilor
B2

B12

12p.

Însărcinarea nr. 3 Realizați experimentul ,,Activitatea catalitică a enzimelor în celulele organismelor”


vii

Pregătiți cinci eprubete . Așezați o bucată de cartofi brute în primul eprubetă de testare, o bucată
de cartofi fierți în al doilea, o bucată de carne crudă în a treia, o bucată de carne fiartă în a patra
Puneți puțin peroxid de hidrogen în primele patru eprubete. Observați ce se va întâmpla în fiecare
dintre aceste tuburi.
În eprubeta a cincea transferați cartofii tăiați împreună cu nisipul într-o eprubetă și picurăți puțin
peroxid de hidrogen. Comparați activitatea de țesut și de țesut întreg

Opțiuni observate Observații

Peroxidul de hidrogen și cartofii cruzi

Peroxidul de hidrogen și cartofii fierți

Peroxidul de hidrogen și carnea crudă


(ficat)

Peroxidul de hidrogen și carnea fiartă


(ficat)

Peroxidul de hidrogen împarte cartofii


brute cu nisip

5p.
Răspundeți la întrebări:
1. În care eprubete de testare se manifestă activitatea enzimei catalazice? Explicați de ce.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2p.
2. Cum acționează enzimele în țesuturile vii și moarte? Explicați fenomenul observant
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2p.
3. Credeți că toate organismele vii conțin enzima catalază, care asigură descompunerea peroxidului
de hidrogen? Justificați răspunsul
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2p.
Concluzie:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3p.

Barem de notare

Punctaj 30-29 28-25 24-21 20-17 16-13 12-10


Notă 10 9 8 7 6 5