Sunteți pe pagina 1din 5

Prof. Maria Rotilă, Colegiul „H.

Coandă” Bacău

Test de evaluare iniţială


Disciplina Fizică
Clasa a X-a, profil uman

Partea I

1. Itemii următori sunt afirmaţii adevărate sau false. Dacă afirmaţia este adevarată
incercuiţi litera A, în caz contrar litera F 10p
a) Lentilele convergente sunt mai groase la mijloc decât la margini…A F
b) Imaginile virtuale pot fi proiectate pe un ecran…………………….A F
c) Oglinzile laterale, retrovizoare, ale maşinilor sunt oglinzi plane…..A F
d) O gimnastă care lucrează la bârnă se află în echilibru stabil……….A F
e) Energia cinetică este o mărime fizică de proces ………………….A F

2. Introduceţi în casetele corespunzătoare de mai jos termenii următori: reflexia luminii,


deplasarea corpurilor, cronometrul, lucrul mecanic, newtonul, refracţia luminii,
dinamometrul, lupa, dispersia luminii, greutatea, ruleta, viteza, puterea, mărirea liniară
transversală, dioptria, acceleraţia, impulsul, secunda, aparatul fotografic, kilogramul,
wattul, convergenţa unei lentile, energia, deformarea corpurilor. 12p

Fenomen fizic Mărime fizică

Unitate de masură Instrument


3. Asociaţi unităţile de măsură aflate în coloana din dreapta mărimilor fizice
corespunzătoare aflate în coloana din stânga: 10p

Mărimea fizică Unitatea de măsură

p (impulsul mecanic) m
E (modulul de elasticitate) Ns
v (viteza) N/m
k (constanta de elasticitatea) m/s
l (alungirea absolută) N/m2

4. În figura următoare este reprezentat graficul vitezei în funcţie de timp pentru două
mobile A şi B. Încercuiţi varianta corectă pentru viteza iniţială şi acceleraţiile celor
două mobile. 4p
v (m/s)
a) v0 = 0 aA=0 a B  0;
b) v0  0 a A= 0 a B  0; A
c) v0  0 aA 0 a B  0;
d) v0  0 aA0 a B = 0. t (s)
B

5. Un corp de masă m este suspendat la capătul unui fir inextensibil de lungime l. Se


scoate firul din poziţia de echilibru astfel încât să formeze cu direcţia verticală unghiul
, de unde este lasat liber, ca în figura următoare: 6p

 l
A
B

Incercuiţi varianta corectă corespunzatoare stărilor A şi B pentru tensiunea în fir, T,


energia cinetică, EC, şi energia potenţială, EP.
Starea A Starea B
a) T = Tmax , EC = EC max , EP = EP max a) T = Tmin , EC = EC min , EP = EP max
b) T = Tmin , EC = EC max , EP = EP min b) T = Tmax , EC = EC max , EP = EP min
c) T = Tmin , EC = EC min , EP = EP max c) T = Tmax , EC = EC min , EP = EP min
d) T = Tmax , EC = EC min , EP = EP max d) T = Tmin , EC = EC max , EP = EP min
6. Unitatea de măsură a mărimii fizice corespunzătoare ariei suprafeţei haşurate din
figura următoare este: 3p
F (N)
a) W
b) J
c) m2
d) kg m/s v (m/s)

Partea II

1. Completaţi tabelul de mai jos cu caracteristicile corespunzătoare imaginilor. 15 p

Caracteristicile imaginii
Natura Sensul Marimea
(reală/ (dreaptă/ (mai mare decât obiectul/mai mică
virtuală) răsturnată) decât obiectul/egală cu obiectul)
Oglinda plană
Oglinda convexă
Lupa
Lentila divergentă
Ochiul uman

2. Răspundeţi la următoarele întrebări şi argumentaţi:


12p
a) de ce atunci când ne ridicăm de pe scaun trebuie să ne aplecăm în faţă?
b) de ce la oprirea mijloacelor de transport şoferii, motocicliştii, vatmanii, piloţii, ş.a.
micşorează treptat viteza?
c) de ce ne deplasăm mai greu pe un teren nisipos decât pe un teren asfaltat?
d) de ce la săritura de pe trambulină se obţin rezultate mai bune decât la săritura de pe
sol?

3. O săniuţă poate fi deplasată prin împingere (fig. a) sau prin tragere (fig. b) ca în
imaginile următoare. Precizaţi în care dintre situaţii deplasarea este mai avantajoasă.
Justificaţi răspunsul şi printr-o reprezentare grafică a forţelor care intervin. 8p

a) b) F

 
F
4. Un turist cu masa m= 60 kg se deplasează pe traseul Transalpina. Utilizând pentru
altitudinea localităţilor (considerată în raport cu nivelul mării şi exprimată în metri )
valorile din diagrama următoare, calculaţi:
a) energia potenţială maximă a turistului;
b) variaţia energiei potenţiale a turistului în timpul deplasării de la Pasul Urdele la
Horezu;
c) lucrul mecanic al forţei de greutate a turistului la deplasarea acestuia de la Rânca la
Novaci.

Se consideră energia potenţială gravitaţională nulă la nivelul mării şi acceleraţia


gravitaţională g = 10 m/s2. 10p
Test de evaluare iniţială

Disciplina Fizică

Clasa a X-a, profil uman

Barem de evaluare şi notare

Oficiu (10 puncte)

Partea I ( 45 de puncte)

Nr. Soluţie, rezolvare Punctaj


item
1. Pentru încercuirea corectă a răspunsului corespunzător fiecărei 5x2p=10p
afirmaţii se acorda 2p
2. Pentru plasarea corectă a fiecarui termen se acorda 0,5p 24x0,5p=12p
3. Pentru asocierea corectă a fiecărei unităţi de măsură mărimii fizice 5x2p=10p
corespunzătoare se acordă 2p
4. Pentru alegerea răspunsului corect se acordă 4p 4p
5. Pentru alegerea raspunsului corect pentru fiecare stare se acordă 3p 2x3 p=6p
6. Pentru alegerea raspunsului corect se acordă 3p 3p

Total partea I 45 puncte

Partea a II-a ( 45 de puncte)

Nr. Soluţie, rezolvare Punctaj


item
1. Pentru completarea corectă a caracteristicilor imaginii pentru fiecare 5x3p=15p
situaţie se acordă 3p
2. Pentru argumentarea corectă a fiecăreia dintre situaţiile 4x3p=12p
exemplificate se acordă 3p
3. Pentru precizarea situaţiei mai avantajoase se acordă 2p 8p
Pentru argumentarea corecta a răspunsului se acordă 3p
Pentru reprezentarea corectă şi completă a forţelor care intervin se
acordă 3p
4. a) hmax= hUrdele=2145m, Epmax=mg hmax=1287 kJ 3p 10p
b) hHorezu=270m, Ep=mg(hH-hU) = - 1125 kJ 4p
c) hRânca=1545m, hNovaci= 575m, L= mg(hR-hN)=582 kJ 3p

Total partea a II-a 45 puncte