Sunteți pe pagina 1din 1

Stilurile funcţionale ale limbii

Emiţătorul/ Receptorul/ Canalul de Codul de Scopul Texte-tip


/Autorul /Destinatarul comunicare comunicare emiterii
Stilul
mesajului
Oficial Statul şi Instituţiile Text scris Limba Informare CV,Cerere,Proces-
instituţiile statului literara in Reglementare Verbal,Lege
statului Cetaţeni structure
specifice
Publicistic Angajaţi ai Masele largi Presa scrisă Limba Informare Articol Interviu
mijloacelor ale Radioul literara Alte Convingere Reportaj
de populaţiei TV,internetul sisteme de Persuasiune
informare în semne
mass-med.
Ştiinţific Cercetători Persoane Text Limba Informare Articol
ştiinţifici implicate în scris,însoţit literara,cu Instruire Monografie
Savanţi cercetare de imagini si utilizarea enciclopedie
Elevi,student, mediat terminologiei
tehnic Prele. de specialita.
Artistic Scriitori Cititori Text scris Toate Comunicarea Roman drama
(carte) variantele sentimentelor Poezie
limbii
nationale