Sunteți pe pagina 1din 3

1. Scrie toate numerele pare de 1.

Andrei a economisit cu 87 de lei mai mult decât Radu și


trei cifre diferite, de forma 26a, cu 69 de lei mai pușin decât Teodor. Știind că Radu a
apoi află suma lor. economisit 147 lei, Aflați câți lei a economisit fiecare băiat.
2. Scrie toate numerele impare Aflați câți lei au impreună cei trei copii.
de trei cifre diferite, de forma 15b, 2. După ce s-au vândut 185 de mingi de handbal, 274 de
apo află suma lor. mingi de tenis și 99 de mingi de volei, la magazin au rămas
3. Se dau numerele 187, 236, 79 de mingi de handbal, 167de mingi de tenis și 145 de
293, 309, 192, 378. Calculează: mingi de volei. Câte mingi au fost la început în magazin?
a) Suma numerelor pare; 3. După ce în două zile consecutive s-au vândut câte 198
b) Suma numerelor impare. Kilograme de portocale, la un magazin au mai rămas cu 154
kilograme mai mult decât în cele două zile la un loc. Câte
kg.s-au mai adus, daca acum în magazin sunt 880kg de
1. Primul număr este 176, al portocale.
doilea este cu 89 mai mare, iar al
treilea cu 169 mai mare decât suma
primelor două numere. Aflați al 1. Andrei a economisit cu 87 de lei mai mult decât Radu
treilea număr. și cu 69 de lei mai pușin decât Teodor. Știind că Radu a
2. Suma a trei numere este 695. economisit 147 lei, Aflați câți lei a economisit fiecare băiat.
Primul număr este 157, iar al Aflați câți lei au impreună cei trei copii.
doilea este cu 167 mai mare decât 2. După ce s-au vândut 185 de mingi de handbal, 274 de
primul. Care este al treilea număr? mingi de tenis și 99 de mingi de volei, la magazin au rămas
3. Află suma a trei numere pare 79 de mingi de handbal, 167de mingi de tenis și 145 de
cuprinse între 282 și 292. mingi de volei. Câte mingi au fost la început în magazin?
Descoperă toate soluțiile. 3. După ce în două zile consecutive s-au vândut câte 198
Kilograme de portocale, la un magazin au mai rămas cu 154
kilograme mai mult decât în cele două zile la un loc. Câte
1. Scrie toate numerele pare de kg.s-au mai adus, daca acum în magazin sunt 880kg de
trei cifre diferite, de forma 26a, portocale.
apoi află suma lor.
2. Scrie toate numerele impare 1. Primul număr este 176, al
de trei cifre diferite, de forma 15b, doilea este cu 89 mai mare, iar al
apo află suma lor. treilea cu 169 mai mare decât suma
3. Se dau numerele 187, 236, primelor două numere. Aflați al
293, 309, 192, 378. Calculează: treilea număr.
a) Suma numerelor pare; 2 Suma a trei numere este 695.
b) Suma numerelor impare. Primul număr este 157, iar al
doilea este cu 167 mai mare decât
primul. Care este al treilea număr?
3. Află suma a trei numere
pare cuprinse între 282 și 292.
Descoperă toate soluțiile.