Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal

Încheiat azi ........................... cu ocazia instruirii elevilor participanţi la etapa naţională a Olimpiadei
de Matematică 2013, referitor la respectarea normelor de educaţie şi circulaţie rutieră/feroviară, protecţia
muncii, PSI, situaţii de urgenţă, comportament civilizat, educaţie pentru sănătate şi de acordare a primului
ajutor în caz de accident.
I. Prelucrarea normelor şi regulilor de circulaţie rutieră/feroviară
Elevii, în calitate de pietoni, participanţi la traficul rutier, trebuie să respecte următoarele reguli de
circulaţie :
 Să traverseze strada doar pe trecerea de pietoni, dacă aceasta există, sau prin locuri cu vizibilitate,
asigurându-se în ambele părţi;
 Să nu traverseze prin faţa sau prin spatele autovehiculelor oprite sau staţionate;
 Să meargă doar pe partea stângă a direcţiei de mers;
 Să nu alerge sau să strige pe stradă sau în tren;
 Să respecte regulile de mers în grup atunci când merg cu trenul;
II. Prelucrarea normelor de protecţie şi pază împotriva incendiilor
Pe durata prezenţei lor în şcoală, elevii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli :
 Să nu folosească substanţe sau obiecte inflamabile;
 Să nu folosească obiecte care pot cauza incendii (chibrituri, brichete etc.);
 Să nu umble la prize sau întrerupătoare;
 Să nu folosească aparate electrice fără permisiunea şi supravegherea cadrului didactic;
În cazul producerii unui incendiu în şcoală sau a unui cutremur, elevii şi cadrele didactice trebuie să
respecte măsurile prevăzute în planul de evacuare afişat pe holurile şcolii (după caz).
III. Prelucrării normelor igienico-sanitare
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte următoarele reguli igienico-sanitare:
 să respecte regulile de igienă personală;
 să utilizeze în mod corect sursa de apă şi cabinele de toaletă;
 spălarea pe mâini după folosirea toaletei sau înainte de servirea gustării;
 utilizarea ştergătorului înainte de intrarea pe coridorul scolii;
 păstrarea curăţeniei în sala de clasă, pe coridor şi în curtea şcolii;
 aruncarea ambalajelor şi a resturilor la locul amenajat;
Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1. MATIOC COSMINA
2. SZÉP MÁRTON
3. HENDRE LAURA
4. POP VALENTINA
5. DRIMUȘ JANET
6. BALEA CLAUDIA
7. BERECZ GABRIEL
8. MOLDOVAN ANCA
9. BAKOS TAMÁS
10. ERDEI DOROTTYA HANNELORE
11. TOMA CĂLINA
12. VELE GINA
13. HRIOR ANIŞOARA VIORICA
14. DĂRĂBAN CRISTIAN
15. BOBEANU ADRIAN
16. ŢOMPA ROMINA
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii participanţi la etapa
naţională a Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”.
Profesor însoţitor,
Kerekes Antal