Sunteți pe pagina 1din 24

MOTTO :

„Copilăria e inima tuturor vârstelor. Lucian Blaga”

1
PROIECT DE LECŢIE
Data: 28.05.2014
Clasa: Pregătitoare E
Şcoala: Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”-Cluj-Napoca
Propunător: prof. învăţământ primar Fodor Camelia
Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Unitatea tematică: „Copilăria”
Subtema: „Copilăria-vârsta cea mai frumoasă”
Subiectul: -„Copilăria pe Glob”
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul activităţii: Fixare şi consolidare
Competenţe generale:
Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare
Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
Competenţe specifice:

1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.4 Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate
2.3 Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute
3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universal apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar
3.2 Desprinderea semnificației globale din imagini/suită de imagini care prezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare

Obiective operaţionale:
 Cognitiv-informationale:
CLR
OC1 să identifice sunetele cuvintelor şi poziţia sunetului j;
OC2 să găsească forma corectă a pluralului unor substantive simple;

2
OC3 să completeze corect cu litere mari de tipar, rebusul tematic;
OC4 să recunoască literele de pe vertical, cu care s-a alcătuit rebusul tematic;
OC5 să formeze un cuvânt, având silabele acestuia;
OC6 să recunoască data din calendar, care semnifică o zi deosebită şi evenimentul asociat acestei zile;
OC7 să formeze mulţimi de elemente corespunzătoare numărului precizat;

MEM

OC8 să recunoască ora exactă de pe ceas;


OC9 să identifice ziua săptămânii, în care va cadea data de întai iunie a anului curent;
OC10 să identifice continentele de apartenenţă ale copiilor lumii, în funcţie de cifra scrisă pe spatele desenului;

AVAP

OC11 să coloreze corespunzător copiii lumii

 Afectiv-atitudinale:
OA1 să aprecieze prin aplauze răspunsurile corecte şi ingenioase;
OA2 să se ofere voluntar in realizarea sarcinilor de învăţare propuse;
 Psiho-motorii:
OP1 să scrie corect literele, respectând elementele grafice componente ;
OP2 să formeze mulţimi folosind imagini date.
Strategii didactice:
 Resurse procedurale: conversaţia euristica, explicaţia, demonstraţia, exercitiul, instructajul, jocul didactic
 Resurse materiale: planşă, jetoane, fişe de lucru, ceas, imagini, tabla, creioane colorate
 Resurse temporale: 45 minute
 Organizarea clasei: frontal, în perechi, individual
 Evaluare: formativă, orală, scrisă
Bibliografie:
1. Panţuru, S. (2006), Ghid metodologic pentru activitatea de practica pedagogică, Braşov, pag. 7-8
2. Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S. , 2012 .

3
Etapele OB Conţinutul instructiv - educativ al lecţiei Strategia didactică
lecţiei OP Activitatea învǎţǎtoarei Activitatea elevilor metode/ resurse Evaluare
forme de org materiale
1. Întâlnirea Dirijez o conversaţie cu elevii pe temele: Aşezaţi în cerc pe conversaţia panou lauda
de dimineaţă Salutul perne, participă la explicaţia agenda
(3 min) OMEM Prezenţa discuţii, dând frontal zilei
Repere temporale (anotimpul, ziua din răspunsuri complete. individual
săptămână, data, luna, anul)
Agenda zilei
1. Captarea OC Prezint ceasul şi anunţ elevii că vom Identifică de pe ceas, observaţia Ceas şi aprecierea
atenţiei 8 lucra la exerciţii în funcţie de ora la care vor fi conversaţia jetoane cu verbală
(3 min) corespondenţa între ora mea şi ora lor solicitaţi să răspundă frontal cesuri gata
în aşa fel încât ei vor răspunde pe rând, fixate la o
fiecare atunci când ceasul meu va anumită
indica ora sa . oră
2. Anunţarea 1.1 Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele Recepţioneazǎ expunerea
subiectului operaţionale urmǎrite: “Astǎzi la oră informaţiile transmise. frontal
şi a vom descoperi fiecare cum putem să
obiectivelor asezăm corect, copiii de pe toate
(3 min) continentele, cum putem să descoperim
ce joc este preferat de către copiii din
lumea-ntreagă şi cum arată copii din
diferite rase: asiatici, caucazieni,
africani şi eschimoşi”.
3. Dirijarea 1.4 -pe fişe va avea fiecare de observat şi Ascultă cu atenţie conversaţia Fişa de
învăţării O1 colorat poziţia sunetului j, în interiorul cerinţa, lucrează la explicaţia lucru
(7 min) unei silabe dintr-un cuvânt reprezentat sarcina de lucru şi lauda
de imagine.(ex.1 din anexa) răspund când sunt
O2 -cer elevilor să formeze, pe rând solicitaţi. exerciţiul aprecierea
pluralul unor substantive simple, care Participă activ la frontal verbală
conţin sunetul j.(ex. 2 din anexa) discuţii formulând individual
răspunsuri complete..
4
4.Consolidare O3 -la tablă, unde în prealabil va fi scris un Rezolvă corect sarcinile explicaţia Fişa de evaluare
a O4 rebus tematic, elevii vor scrie cu litere de pe fişa de lucru jocul didactic lucru reciprocă
cunoştinţelor mari de tipar, cuvintele care denumesc conversaţia Rebus
(10 min) O4 imaginile. Vor observa şi citi cuvântul explicaţia tematic la
format pe veritical, cel mai indrăgit joc exerciţiul tablă
O5 din lume-şotronul. Jetoane
- vor lucra în perechi pentru a forma cu silabe
din silabele date, cuvântul “co-pi-lă-ri-
e”. Un elev va veni si-l va compune din
jetoane cu silabe la tablă.
5. Evaluarea OC9 -se găseşte de către elevi, ziua Se lucrează cu atenţie Exerciţiul evaluare
cunoştinţelor săptămânii în care se va serba Ziua Conversaţia scrisă
(7min) Intenaţională a Copilului, anul acesta. Observă cu atenţie frontal Fişa de
OC11 -fiecare elev va primeşte câte o imagine fiecare desen şi Individual lucru
de colorat cu un copil din diferite părţi formulează aprecieri.
ale planetei noastre, fiecare imagine Receptează aprecierile explicaţia Fişa de
având pe spate numărul corespunzător formulate de exerciţiul lucru
continentului pe care traieşte copilul învăţătoare frontal evaluare
reprezentat de ea. In funcţie de acest reciprocă
număr, elevii işi vor repartiza imaginile
cu copii pe diferite continente, pe
planşa din fata clasei, unde fiecare turul galeriei
continent va ave cate un număr. în echipă
6.Încheierea Fac aprecieri cu privire la modul de Recepteazǎ concluziile aprecierea apreciere
lecţiei comportare a elevilor în timpul orei. şi aprecierile formulate verbal verbală
(1 min) de învǎţǎtoare. frontal
individual

5
7.Activitate O9 Propun elevilor executarea unor mişcări execută mişcări observaţia diplome Aprecieri
recreativă din dansul medieval pe care-l învătăm sugerate. exerciţiul verbale
(4 min) la clasă. Se vor da diplome pentru frontal
ajutorul acordat Regelui Timp în individual
pregătirea pentru sărbătoarea de 1
Iunie.
.

6
7
8
9
10
11
12
Diplomă Diplomă

Se acordă elevei/elevului………………………… Se acordă elevei/elevului…………………………

din clasa pregătitoare E, PENTRU AJUTORUL din clasa pregătitoare E, PENTRU AJUTORUL

OFERIT REGELUI TIMP. OFERIT REGELUI TIMP.

13
14
15
1. Stabileşte sunetele cuvântului. Colorează cercul corespunzător sunetului j.

                                                             

2. Una/unul – multe/mulţi:
joc ­ _________________        
jeton-________________
bujor-________________
prăjitură-______________
cojoc-________________
stejar-________________
coajă-________________
etaj- ________________
garaj-________________
peisaj-________________
3. Completând rebusul de mai jos vom descoperi numele unui joc iubit de
către toţi copiii din lumea-ntreagă:

NU E SUS, E…
J
J
J
J
J
J
J
J

16
4. Uneşte silabele de pe jetoane pentru a forma un cuvânt:

co lă

pi e
ri
5. Încercuieşte din calendar Ziua Internaţională a tuturor copiilor şi observă în
care zi a săptămânii va fi în anul acesta:

Iunie 2014

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică


1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

17
18
19
20
21
22
23
24