Sunteți pe pagina 1din 1

TEZĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

Clasa a V-a
Semestrul I

I. Într-o compunere de minim 25 de rânduri, argumentați faptul că opera ,,Vizită...!


de I.L.Caragiale este o creație narativă.
(30 de puncte)
II. Precizați numărul de litere și de sunete din cuvintele: ceainic, ghindă, chibzuință,
ger, margine. (10 puncte)
III. Identificați diftongul, triftongul sau vocalele în hiat din cuvintele: și-au, mi-am,
teatru, iau, foișor, lighioană, fiecare, licee, ele, ei. (10 puncte)
IV. Precizați antonimele cuvintelor: bogăție, dărnicie, bunătate, imens, niciodată
(10 puncte)
V. Dați sinonimele următoarelor cuvinte: reușită, nefericire, aspru, iscusit,
învățătură. (5 puncte)
VI. Citiți cu atenție versurile și rezolvați cerințele:
,,Ți-aduc omătul liniștit ce-apasă
Cu fulg ușure, ca o piatră grea
Pe țarină, pe suflet și pe casă,
Ți-l las pe geamuri preschimbat în stea.” (Ion Pillat – Iarnă)
a. Precizați ce sunt ca părți de vorbire cuvintele scrise îngroșat în textul dat
(5 puncte)
b. Identificați și numiți două figuri de stil diferite în textul dat. (5 puncte)
VII. Precizați timpul la care se află verbele în enunțurile următoare:
1. Citise deja lecția când profesorul l-a întrebat despre ea.
2. Va merge la bunici vara viitoare.
3. Mergea agale când a zărit o veveriță roșcată. (5 puncte)
VIII. Precizați modul la care se află verbele subliniate din enunțurile următoare:
a. Copilul ar vrea multe daruri de ziua sa.
b. Vino repede!
c. Copiii aveau multe cărți pe care să le citească în vacanță.
d. Vom petrece sărbătorile la bunici. (10 puncte)
Notă!
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUCCES!!!

S-ar putea să vă placă și