Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” – SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DRPET
CENTRUL TUTORIAL MIERCUREA CIUC

TEMĂ DE CONTROL LA DISCIPLINA:


DREPT FINANCIAR I

Titlul temei:
Ordonatorii de credite

Profesor de disciplina:
Conf. univ. Dr. Cristina Oneț

STUDENT/A:
Sandu Alexandra-Julia
Anul: II

Anul universitar 2019-2020


Semestrul I