Sunteți pe pagina 1din 2

Adresa: Str. Clujului nr.

Telefon: 0745 581 380

e-mail: office@gsar.ro

Raport monitorizare internă a utilizării cărților din biblioteca


Grădiniței ”Crinul” Oradea pentru perioada
11. 09. 2017 - 22. 06. 2018

Conform instrumentelor de monitorizare a utilizării cărților din biblioteca Grădiniței ”Crinul”


Oradea în perioada 11. 09. 2017 - 22. 06. 2018 cărțile bibliotecii s-au utilizat confrom regulamentului
bibliotecii astfel:

- 2 educatoare folosesc săptămânal 2-3 cărți pentru studiu individual și pregătirea


lecțiilor, cele mai mule în grădiniță, unele cu împrumut pentru o săptămână, ceea ce
înseamnă că în această perioadă educatoarele au folosit 15 cărți
- 2 părinți au împrumutat 2 cărți

Întocmit, 22. 06. 2018

Responsabil bibliotecă, Prof.

Aprobat,

Director,