Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie obligatorie:

(texte de discuție pentru seminar )

1. Paul, Ricœur, Conflictul interpretărilor.1, Ed. Echinox, Cluj, 1999, Hermeneutica


simbolurilor şi reflecţia filosofică ( I );Hermeneutica simbolurilor şi reflecţia filosofică (II)
(pp. 264-305). Vezi şi Paul, Ricœur, Fenomenologie şi teologie, Ed. Polirom, Iaşi , 1996,
„Experienţă şi limbaj în discursul religios”, pp. 12-36. Vezi şi - Rosenzweig, Franz,
Cărticică despre mintea omenească sănătoasă şi bolnavă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995.
2. Rudolf, Otto, Sacrul, Ed. Dacia, Cluj, 2002, Raţional şi iraţional; Numinosul;Elementele
numinosului (pp. 9-68) Sacrul – categorie a priori. Prima parte (pp.141-146) A Priori-ul
religios şi istoria (pp.203-206). A se vedea şi - J-J Wunenburger, Sacrul, Ed. Dacia, Cluj,
2000.
3. Mircea, Eliade, Sacrul şi profanul, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, Cap. I. - Spaţiul sacru
şi sacralizarea Lumii (pp. 21-61) Cap. IV. – Existenţa umană şi viaţa sanctificată (pp.140-
187). Vezi şi Ioan, Petru, Culianu, Religie şi putere, Ed. Nemira, Bucureşti, 1996 Religia şi
creşterea puterii (pp. 161-230),(a se vedea şi I.P. Culianu, Eros şi magie în Renaştere.1484,
Ed. Polirom, Iaşi, 2003, Partea a II-a, Marele Manipulator, (pp.127-222), şi I.P.Culianu,
Omul şi Opera, studiul Filozoful (religiilor) ca magician, de Aurel Codoban, Polirom,
Iaşi,2003) Vezi şi - Mircea, Eliade, Imagini şi simboluri, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994,
Cuvânt înainte (pp.11-33) Cap. I. – Simbolismul centrului (pp.33-70) Cap. V. – Simbolism şi
istorie (pp.187-222), a se vedea şi - A. Marino, Hermeneutica lui Mircea Eliade, Ed.Dacia,
1980 şi I. P. Culianu, Mircea Eliade, Ed. Polirom, Iaşi, 2004
4. Rene, Girard, Violenţa şi sacrul, Ed. Nemira, Bucuresti, 1999, Sacrificiul, Criza
sacrificială, Oedip şi victima ispăşitoare, Geneza miturilor şi a ritualurilor, (pp.7-129). A se
vedea şi - Georges, Gusdorf, Mit şi metafizică, Ed. Amacord, Timişoara, 1996, Emanciparea
regnului uman, pp.89-94, Descoperirea universalităţii: revoluţia socratică (pp.114-122), Mit
şi filosofie, pp.246-259). A se vedea şi - Marcel Detiene, Inventarea mitologiei, Ed.
Symposion, Bucureşti, 1997, Iluzia mitică, Surîsuri ale primei interpretări, pp.90-163.
5. Immanuel, Kant, Religia în limitele raţiunii pure, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, Despre
inerenţa principiului Răului alături de cel al Binelui sau despre Răul radical din natura
umană, pp. 25-74 (a se vedea şi Immanuel, Kant, Religia în limitele raţiunii pure Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2004, Despre lupta dintre principiul Binelui şi cel al Răului pentru
dominaţia asupra omului, pp. 77- 125)
6. G.W. Hegel, Viaţa lui Isus, Paidea, Bucureşti, 1994, pp.11-158. A se vedea şi - G.W.
Hegel, Prelegeri de filozofia religiei, Humanitas, Bucureşti, 1995, Introducere în Filozofia
Religiei, pp. 9-40.
7. Friedrich Nietzsche, Despre genealogia moralei, Echinox, Cluj, 1993, Disertaţia a doua,
Vina, conştiinţa încărcată şi altele asemenea lor, pp. 49-98.
8. Sigmund, Freud, Opere I, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, Angoasă în civilizaţie, pp 289-
365, Viitorul unei iluzii, pp.365-410 ( a se vedea şi Freud Sigmund, Opere 4, Studii despre
societate şi religie, Ed.Trei, Bucureşti, 2000, Moise şi religia monoteistă, pp.418-448). Vezi
şi Carl, Gustav, Jung, În lumea arhetipurilor, Ed. Jurnal Literal, Bucureşti, 1994 Conceptul
de inconştient colectiv; Despre arhetipurile inconştientului colectiv (pp. 21-88). A se vedea şi
C.G.Jung Puterea sufletului, Vol IV, Ed. Anima, Bucureşti, 1993, şi I.P. Culianu, Jocurile
minţii, Ed.Polirom, Iaşi, 2002, capitolul Freud – Jung , Wittgenstein ( pp.83-103)
9. Henri, Bergson, Cele două surse ale moralei şi religiei, Ed. Institutul European, Iaşi, 1998,
Obligaţia morală, pp.31-121.
10. Jacques, Derrida Credinţa şi cunoaştere, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003, Credinţă şi
cunoaştere, Cele două surse ale „religiei” în limitele simplei raţiuni, pp.7-31.
11.Sloterdijk, Peter, Critica raţiunii cinice Ed. Polirom, Iaşi, 2000 (vol I), 2003 (vol II), Vol I,
Critica iluziei religioase, pp.47- 56, Vol II, Cinismul religios, pp.73-85.
12. Gianni, Vattimo, Dincolo de interpretare, Ed. Pontica, Constanţa, 2003, Religie, pp.63-
83.

Bibliografie generală:

Alain Badiou, Sfântul Pavel. Întemeierea universalismului, Tact, Cluj, 2008.


Aurel Codoban, Sacru şi Ontofanie, Iaşi, Polirom, 1998.
Etienne Gilson, Dumnezeu şi filosofia, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2005.
Friedrich Nietzsche, Amurgul idolilor, Humanitas, București, 2012
Friedrich Nietzsche, Despre genealogia moralei, Echinox, Cluj, 1993.
G.W.F. Hegel, Prelegeri de filozofie a religiei, Humanitas, Bucureşti, 1995.
G.W.F. Hegel, Spiritul creştinismului şi destinul său, Paideia, Bucureşti,2002.
Georges Gusdorf, Mit şi metafizică, Amarcord, Timişoara, 1996.
Immanuel Kant, Religia în limitele raţiunii pure, Humanitas, Bucureşi, 2004.
Jacob Taubes, Escatologie occidentală, Tact, Cluj, 2008.
Jacob Taubes, Teologia după revoluţia copernicană, Tact, Cluj, 2009.
Jacques Derrida Credinţa şi cunoaştere, Paralela 45, Piteşti, 2003.
John D. Caputo, Gianni Vattimo, După moartea lui Dumnezeu, Curtea Veche, Bucureşti,
2008
Karl Barth, Cunoașterea lui Dumnezeu, Herald, Bucureşti, 2011.
Karl Lowith, Istorie şi mântuire, Tact, Cluj, 2010.
Martin Heidegger, Introducere în metafizică, Humanitas, Bucureşti, 2011.
Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Humanitas, Bucureşti, 2003.
Paul Ricoeur, Conflictul interpretărilor, Echinox, Cluj, 1999.
Paul Tillich, Dinamica credinţei, Herald, Bucureşti, 2007.
Sigmund Freud, Opere I, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991