Sunteți pe pagina 1din 4

A.

Utilizarea Pedagogică a Tehnologiilor Informatice 
(http://66.249.93.104/search?
q=cache:ydVRlwGsDSAJ:www.image.ntua.gr/spero/translations/quest_ro.pdf+Predarea+cu+internetul&hl=ro&gl=r
o&ct=clnk&cd=2 )
A.1. Schimbări în activitatea zilnică a personalului didactic datorită folosirii TCI 
A.1.1. Folosirea pe scară largă, în cadrul şcolii, a TCI ca instrument didactic va 
conduce la o schimbare în anumite aspecte ale predării zilnice. Indicaţi care din 
următoarele afirmaţii sunt adevarate sau false în opinia dvs: 
Adevărat Fals 
Va fi necesară o schimbare de atitudine a personalului didactic. 
Vor trebui gândite şi aplicate noi tipuri de activităţi pentru elevi. 
Nu va afecta celelalte activităţi. 
Va produce o creştere a muncii de echipă şi a cooperării între 
profesori. 
Va fi o competiţie personală pentru fecare cadru didactic în a 
acumula noi cunoştinţe şi deprinderi necesare domeniului TCI. 
Altele (specificaţi): 
A.2. Schimbări în procesul de predare – învăţare datorită folosirii TCI 
A.2.1. Folosirea pe scară largă, în cadrul şcolii, a TCI ca instrument didactic, va duce 
la apariţia în sala de curs, a unor situaţii noi, inedite, atât pentru profesori cât şi 
pentru elevi. Indicaţi care dintre următoarele afirmaţii sunt adevarate sau false in 
opinia dvs: 
Adevărat False 
Învăţarea unui concept folosind TCI îi va motiva în plus pe elevi. 
Învăţarea unei teme are un impact mai mare dacă este prezentată 
folosind TCI. 
Elevii vor înţelege mai bine conceptele, dacă este folosit TCI. 
Altele, vă rugăm specificaţi: 

A.3. Shimbări în lucrul cu o mare varietate de elevi, inclusiv cei cu NES, schimbări 
datorate folosirii TCI 
A.3.1 Folosirea pe scară largă în cadrul şcolii, a TCI ca un instrument didactic va 
schimba modul de lucru la clasă, având în vedere diversitatea elevilor. Indicaţi care 
dintre următoarele afirmaţii sunt adevarate sau false în opinia dvs: 
Adevărat Fals 
TCI va permite elevilor să lucreze în ritm propriu diferit unii de 
alţii, şi va ajuta la integrarea elevilor cu NES. 
TCI ar putea fi folosit de elev pentru a repeta (în scopul 
accentuării cunoştinţelor), economisind astfel timpul 
profesorului. 
TCI va permite elevilor foarte talentaţi să­şi lărgească orizontul 
de cunoştinţe. 
TCI poate fi folosit pentru a încuraja comunicarea între elevi. 
TCI nu oferă avantaje semnificative pentru elevii cu NES. 
Altele, 
A.3.2. Care este opinia dvs. despre Internet, ca instrument de predare? 
Foarte folositor. 
Folositor. 
Nefolositor. 
A.3.3. În opinia dvs. e probabil ca utilizarea Internetului sa conducă la schimbări 
semnificative în modul dvs. de predare ? 
Este deja cazul. 
Va fi cazul probabil în următorii 3 ani. 
Va dura probabil mai mult de 3 ani. 
Probabil nu va fi niciodată cazul
B.2. Experienţă personală in domeniul TCI 
B.2.1. 
Da Nu 
Aveţi un calculator acasă? 
Aveţi acces la Internet de acasă? 
B.2.2. Cât de des folosiţi dvs. personal, conectarea de acasă, la Internet? 
Zilnic. 
Săptămânal. 
Rar. 
Niciodată. 
B.2.3. Conectarea dvs. de acasa la Internet este subventionată: 
de către guvern. 
de către o întreprindere industrială 
de către şcoala în care lucraţi 
de către alte organizaţii 
nu este subvenţionată 
Nu ştiu 
B.2.4. Pentru care din următoarele activităţi aţi utilizat cel putin o dată calculatorul în 
ultima lună? 
Acesul Internetului. 
Primirea/trimiterea de e­mail. 
Jocuri. 
Editare de documente (texte) . 
Programe educaţionale. 
Altele, 
B.2.5. Care din următoarele activităţi le­aţi efectuat cel puţin o dată, fără ajutorul 
altcuiva? 
Instalarea unui program. 
Instalarea unei imprimante. 
Generarea unui salvari de siguranţă a datelor. 
Instalarea unei aplicaţii (exemplu: MS Ofice). 
Rezolvarea unei probleme, legate de software. 
Rezolvarea unei probleme, legate de imprimantă sau 
de conexiunea la Internet. 
Nici una din cele enumerate mai sus. 
Altele, vă rog să le enumeraţi dacă este cazul 

B3. Predarea folosind TCI 
B.3.1. Există vreun calculator la locul dvs. de muncă? 
Da. 
Nu. 
B.3.2. Cât de des aţi folosit calculatorul în ultima săptămână, la şcoală? 
În general Pentru copii cu NES 
Zilnic. 
La 3­4 zile. 
La 1­2 zile. 
Deloc. 
B.3.3. Aveţi acces la Internet de la locul dvs. de muncă? 
În general Pentru copii cu NES 
Da. 
Nu. 
B.3.4. Câte ore pe săptămână folosiţi în medie Internetul cu elevii dvs., in procesul de 
predare? 
În general Pentru copii cu NES 
Da. 
Nu 
B.3.5. Folosiţi Internetul pentru a căuta şi extrage informaţii legate de nevoile şi 
problemele elevilor cu NES? 
În general Pentru copii cu NES 
Da. 
Nu. 
B.3.6. Folosiţi Internetul în scopul găsirii de surse adiţionale de material educaţional? 
În general Pentru copii cu NES 
Da. 
Nu. 
B.3.7. Unde accesează elevii dvs. Internetul, în scopuri legate de învăţământ? 
În general Pentru copii cu NES 
În clasă. 
În laboratorul de informatică (de calculatoare). 
În biblioteca şcolii. 
Acasă. 
Nu­l accesează. 
Altele. 
B.3.8. Folosiţi Internetul pentru a vă conecta cu alte şcoli? 
În general Pentru copii cu NES 
Da, cu şcoli din regiune 
Da, cu şcoli din ţară 
Da, cu şcoli din UE 
Da, cu şcoli din afara UE 
Nu 
B.3.9. Opinia legată de cantitatea de programe educaţionale pe calculator, disponibile 
la clasa dvs, spre a fi folosite de elevi: 
În general Pentru copii cu NES 
Absolut insuficient 
Insuficient 
Suficient 
Mai mult decât necesar 
B.3.10. Opinia legată de calitatea tehnică a programelor educaţionale pe calculator, 
disponibile la clasa dvs: 
În general Pentru copii cu NES 
Toate sunt învechite 
Multe sunt învechite 
Multe sunt adecvate sau bune 
Toate sunt adecvate sau bune 
B.3.11. Opinia legată de utilitatea pedagogică a programelor educaţionale pe 
calculator, disponibile la clasa dvs: 
În general Pentru copii cu NES 
Toate sunt nefolositoare 
Cele mai multe sunt nefolositoare 
Cele mai multe sunt folositoare 
Toate sunt folositoare