Sunteți pe pagina 1din 2

Cum să scapi de durerea nervului sciatic și de dureri de spate doar cu o minge de tenis

Durerea nervului sciatic, sau „Sciatica”, afectează aproximativ 40% din oameni cel puțin o dată în viață. Durerea poate varia
de la ușor la sever. Sciatica afectează regiunea care decurge din partea inferioară a spatelui, prin fesă și în partea din spate a
oricărui picior. Este mai mult un simptom al problemelor de bază, apoi o boală propriu-zisă. (1) Sciatica poate veni și pleca
sau poate deveni cronică. În funcție de nivelul de durere pe care îl resimți, găsirea unor modalități de a calma sciatica poate
fi o provocare. Cu toate acestea, multe persoane descoperă eficiența umilei mingi de tenis pt a scuti sciatica. (1, 2)
Terapia cu minge de tenis este o formă de eliberare auto-miofascială. Această tehnică aplică presiune continuă pe o zonă a
țesutului miofascial pt a ameliora durerile de spate și restricțiile, etanșeitatea și inflexibilitatea. Ca urmare, puteți ajuta la
returnarea funcției și mișcării corespunzătoare. (3) Conform unui studiu din 2015 publicat în Jurnalul Internațional de Sport
Fizioterapie, atât rularea cu spumă, cât și masajul cu role (minge de tenis) oferă avantaje pe termen scurt. Crește așezarea și
atingerea scorurilor și intervalul de mișcare la șold, genunchi și gleznă. Beneficiile pe termen scurt pot îmbunătăți, de
asemenea, flexibilitatea articulațiilor, ceea ce o face o opțiune bună pt o metodă de încălzire și răcire înainte de exercițiu. (4)
Care sunt punctele de declanșare pt Sciatica? Punctele de declanșare sunt zone sensibile ale țesuturilor moi. Sciatica este
adesea un efect al piriformisului sau al altor dureri musculare gluteale, spre deosebire de iritarea nervului sciatic. Drept
urmare, nu este neobișnuit ca punctele declanșatoare să fie confundate cu probleme nervoase și invers. (5) În multe cazuri,
cauza specifică a sciaticii poate fi greu de confirmat. Cu toate acestea, un disc herniat este vinovat aproximativ 90% din
timp. Alte cauze pot include îngustarea zonei măduvei spinării inferioare, tumorilor, infecției și vătămării. (1)
Este Sciatica? Adesea, oamenii confundă dureri de spate mai mici pt sciatică. Prin urmare, recunoașterea simptomelor
distincte ale sciaticii poate ajuta la identificarea cauzei durerii, inclusiv:
• Durere la nivelul coloanei lombare (inferioară)
• Durere unilaterală (afectează doar o parte sau un picior)
• senzație de arsură sau durere adâncă în fese
• Ace și ace
• Slăbiciunea piciorului sau greutatea piciorului
• Sensibilitate când piciorul este ridicat drept (6)
Desigur, atunci când suferiți de durere, ar trebui să confirmați cauza cu o vizită la medic.
Cum să aplici terapia -Mingea de tenis folosește gravitația pt a apăsa pe punctele de declanșare, în special în mușchiul
piriformis. Drept urmare, reduceți tensiunea musculară, îmbunătățind în același timp mobilitatea și circulația sângelui. Acest
lucru poate ameliora durerile de spate și sciatica. (2) Pt a aplica terapia cu mingi de tenis:
• Așezați-vă sau stați-vă pe podea cu mingea de tenis în contact cu zona care provoacă durere.
• Schimbați-vă greutatea pt a declanșa durere în zonele tandre. Aceste zone sunt punctele tale de declanșare.
• Apăsați pe fiecare dintre punctele de declanșare pt aproximativ 15 secunde.
• Utilizați o mișcare blândă pt a permite mingea să se rostogolească înainte și înapoi.
• Puteți utiliza mai mult de o minge dacă simțiți dureri intense. Aceasta va elibera presiunea directă asupra anumitor puncte.
• Opriți-vă dacă durerea devine ascuțită, deoarece puteți provoca leziuni musculare sau nervoase. (7)
Terapia cu mingi de tenis este destinată sciaticii temporare și calmării durerilor de spate. Dacă durerea este continuă sau
dacă masajul agravează durerea, adresați-vă medicului dumneavoastră sau vizitați un chiropractor. Acestea pot oferi un
diagnostic și informații despre relieful de sciatică disponibil.

How To Relieve Sciatic Nerve Pain And Back Pain With Just a Tennis Ball
Sciatic nerve pain, or “Sciatica,” affects an estimated 40% of people at least once in their lifetime. The pain can vary
from mild to severe. Sciatica affects the region stemming from your lower back, through the buttock, and down the
back of either leg. It is more a symptom of underlying issues, then an actual disease itself. (1) Sciatica can come and go
or become chronic. Depending on the level of pain you experience, finding ways to relieve sciatica can be a challenge.
However, many people are discovering the effectiveness of the humble tennis ball to relieve sciatica. (1, 2)
Tennis Ball Therapy is a form of Self-Myofascial Release. This technique applies continued pressure to an area of
myofascial tissue to relieve back pain and restrictions, tightness and inflexibility. As a result, you can help return
proper function and movement. (3) According to a 2015 study published in the International Journal of Sports Physical
Therapy, both foam rolling and the roller massage (tennis ball) offer short‐term benefits. It increases sit and reach
scores and range of motion at the hip, knee, and ankle. The short-term benefits can also enhance joint flexibility making it a good option for a pre‐exercise warm-up and
cool-down method. (4)
What are Trigger Points for Sciatica? Trigger points are sensitive areas of soft tissue. Sciatica is often an effect of piriformis or other gluteal muscle pain as opposed to
irritation in the sciatic nerve itself. As a result, it is not uncommon for trigger points to be mistaken for nerve problems and vice versa. (5)
In many cases, the specific cause of sciatica might be hard to confirm. However, a herniated disk is the culprit about 90% of the time. Other causes can include a narrowing
of the lower spinal cord area, tumors, infection, and injury. (1)
Is It Sciatica? Often people mistake lower back pain for sciatica. Therefore recognizing the distinct symptoms of sciatica can help pinpoint the cause of your pain including:
 Pain in the lumbar (lower) spine
 Unilateral pain (affects just one side or leg)
 Burning sensation or pain deep in the buttocks
 Pins and needles
 Leg weakness or heaviness of the leg
 Sensitivity when the leg is raised straight out (6)
Of course, when suffering from pain, you should confirm the cause with a visit to your doctor.
How To Apply Tennis Ball Therapy
The tennis ball uses gravity to press on trigger points, especially in the piriformis muscle. As a result, you reduce muscle tension while improving mobility and blood
circulation. This can relieve back pain and sciatica. (2)
To apply tennis ball therapy:
 Sit or lie on the floor with the tennis ball in contact with the area causing pain.
 Shift your weight to trigger pain in areas that are tender. These areas are your trigger points.
 Press down on each of your trigger points for about 15 seconds.
 Use gentle movement to allow the ball to roll back and forth.
 You can use more than one ball if you are feeling intense pain. This will release direct pressure on specific points.
 Stop if the pain becomes sharp as you could cause muscle or nerve damage. (7)
Tennis ball therapy is intended for temporary sciatica and back pain relief. If pain is ongoing, or the massage aggravates the pain, speak to your doctor or visit a
chiropractor. They can provide a diagnosis and information about the sciatica relief available.