Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru - scrierea cu m înainte de p sau b

1. Citeşte cuvintele următoare apoi subliniază grupurile mb, mp:


îmbrăcăminte, compunere, umbrelă, temperatură, împărat, îmblănit, simplu, lampă, timp;

2. Desparte în silabe cuvintele următoare:


împreună - _____________________ cumpără - ____________________
împachetează -__________________ bomboane - ___________________
scump - _______________________ sâmbătă - _____________________

3. Grupează în coloane diferite cuvintele scrise cu mp şi mb:


umbră, şampon, împărţire, zâmbet, compune, îmbogăţit, combină, ambiţie, simplu, câmp;
mb mp
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________
______________________________ _____________________________

4. Completează cu una din literele b, p sau m:


za__bilă, ca__pion, schim__ă, va__pir, tum__ă, î__prăştie, câm__ie, î__potrivă, sim__atic,

tro__pă, dece__brie, am__ulanţă, î__prejur, trom__etă, am__alaj, com__inaţie, u__bră;

5. Adaugă silaba îm înaintea cuvintelor de mai jos. Scrie cuvintele pe care le obţii:
boboc - _______________________ pachet - ______________________

prieten - ______________________ piatră - _______________________

pădure - ______________________ blând - _______________________

bujor - _______________________ bolnav - _______________________

piedică - ______________________ bogat - ________________________

6. Taie cu o linie forma greşită:


conpot / compot schimbător / schinbător unple / umple
împăiat / înpăiat dunbravă / dumbravă plinbare / plimbare
octonbrie / octombrie împreună / înpreună important / inportant
7. Ordonează cuvintele în următoarele enunţuri:

umbla, cu, împăratul, îmbrăcat, îmblănite, haine.

_________________________________________________________________________
face, circ, la , tumbe, elefantul, Trompişor.

_________________________________________________________________________