Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

al lecţiei de matematică în clasa a II-a


Gimnaziul Cenac, r. Cimişlia
Învăţătoare Irina Revenco, gr. did. II
Data: 15.11.2017
Modulul 3 Înmulţirea şi împărţirea tabelară
Subiectul lecţiei: Înmulţirea cu 2
Tipul lecţiei: lecţie de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
Tipul evaluării: înstrumentală, interactivă
Instrumente de evaluare: fişă de autoevaluare

Subcompetenţe Obiective operaţionale Produsul Criterii de evaluare


lecţiei
2.1. Utilizarea elementelor La sfârşitul lecţiei, elevul va C1- Înţelege condiţia şi
de limbaj matematic fi capabil: întrebarea problemei.
aferent conceptelor de O1- Să opereze cu noţiuni
înmulţire, împărţire. matematice ca: înmulţire, C2- Scrie schema
factor, produs. Rezolvarea problemei.
2.2. Aplicarea înmulţirii,
problemelor
împărţirii şi a propie- O2- Să efectueze în timp util C3- Alege operaţia
tăţilor acestora pentru simple (de aflare
operaţiile de înmulţire cu 2. potrivită şi scrie
aflarea unor numere a produsului)
rezolvarea.
necunoscute în exer- O3-Să aplice operaţia de
ciţii. înmulţire în rezolvarea de C4- Scrie răspunsul
probleme. problemei
2.3. Rezolvarea proble-
melor, justificînd în O4- Să formuleze probleme,
cuvinte proprii etapele pornind de la schemă.
rezolvării.
O5- Să manifeste interes şi
2.4. Formularea de proble- bună înţelegere în realizarea
me pornind de la: sarcinilor propuse.
enunţ incomplet;
schemă; operaţii
aritmetice; tematică.

Resurse necesare: leptop, proiector, fişe de evaluare, fişe de lucru, criterii de succes, caietul
de matematică.
Forme de activitate: frontală, individuală, în perechi.
Metode şi procedee: explicaţia, observaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul
didactic ş.a.
Etapele Ob. Conţinutul lecţiei Forme de Evaluare
lecţiei organizare
Evocare 1. Organizarea clasei de elevi
2. Salutare, dragii mei elevi:
Îndrăzneţi, nerăbdători, minunaţi, unici, Slaid Observarea
liberi, toleranţi, ingenioşi, responsabili, Frontal sistematică
energici, atenţi!
Şi dacă citiţi doar iniţialele acestor cuvinte
veţi descoperi subiectul lecţiei de astăzi.
(Înmulţirea)
3. Aşa dar subiectul lecţiei este:
Înmulţirea cu 2.
Ce credţi că vom face azi la matematică? Aprecieri
Răspunsuri posibile- obiectivele lecţiei: vom Frontal verbale
efectua exerciţii de înmulţire, vom completa
exerciţii cu factorii lipsă, vom formula
probleme după un indiciu dat, vom rezolva
probleme de aflare a produsului etc.

4. Dar voi vreţi să ascultaţi o poveste?


Vă povestesc foarte pe scurt. Fiţi atenţi!

Trăiau odată un împărat şi o împărăteasă


care aveau o fetiţă drăgălaşă, înţeleaptă şi
foarte frumoasă, pe nume Ileana Cosânzeana.
În curînd fata a crescut mare şi se făcu atât
de frumoasă încât îi merse vestea în toate
împără-ţiile din jur. Într-o zi, pe cînd se plim-
ba prin grădină, o răpi un zmeu fioros.
Împăratul dădu veste că cine o va găsi şi o va
aduce pe Ileana Cosânzeana i-o va da de
mireasă, dar şi jumă-tate din împărăţie. Mulţi
feciori de împăraţi au încercat să găsească
palatul zmeului, dar n-au izbutit. Iată că por-
neşte în căutarea fetei un voinic cu numele
Făt-Frumos. A găsit palatul zmeului într-o
pădure neagră, deasă şi bătrână. A avut noroc
că zmeul nu era acasă, dar fata era încuiată
într-una din odăile palatului.
Voinicul trebuia să descuie toate uşile
pentru a o găsi pe fată. Fiecare uşă se va Slaid
descuia doar dacă Făt-Frumos va îndeplini
însărcinarea scrisă pe ea. Iar pentru ca mai
repede să le deschidă până a veni zmeul, el
vă cere ajutorul vostru. Vreţi să-l ajutăm pe
Făt-Frumos s-o salveze pe Ileana-
Cosânzeana?
Realizarea Uşa 1. Calcul oral.
sensului O1  Ce operaţii aritmetice am învăţat? Cuvinte de
 Cum se numesc numerele care se Frontal încurajare
adună?
 Cum se numeşte rezultatul scăderii?
 Dar numărul din care scădem?
 Cum se numesc numerele care se
înmulţesc?
O2
 Rezultatul înmulţirii este...
 Cît fac 2x2, 5x0, 2x9, 7x1, 2x8....

 Ghicitori:
 Câţi ochişori au 3 puişori? 6 Aprecieri
 8 răţuşte merg la baltă, Individual verbale
Câte picioruşe saltă? 16
O5
 6 gîşte stau la soare,
În total câte-aripioare? 12
 Două rîme mititele
Şi-alte 3 mai măricele
Sub un bulgăre de lut.
Câte picioruşe sunt? 0
 3 fetiţe şi-o păpuşă
Împreună cu-o mătuşă,
Câte mîini au ele toate
Să răspundă, cine poate? 10
 În grădina cu curechi
Se zăresc 4 urechi,
2 mici şi 2 mari
Cine sunt aceşti tâlhari?
(2 iepuri-1 mare şi 1 mic)

O2 Uşa 2. Scrie exerciţii de înmulţire şi Slaid Reciprocă


produsele acestora Fişa Nouraşul Individual Strîngeri
Lucrul în caiete Anexa 1 de mîini

O2 Uşa 3. Completează factorii lipsă (fişe de Slaid Autoeva-


lucru) Individual luare
x2=8 x10=0 7x =7
2x =12 2x = 20 x2=18
Evaluarea lucrului Anexa 2

Uşa 4. Care dintre numerele scrise pe Slaid Aprecieri


O1
balon pot fi produse ale înmulţirii cu 2? Frontal verbale
Evaluarea lucrului
Anexa 3
O2 Uşa 5. Efectuează şi compară. Ce semne Slaid Autoeva-
ascund perele? (pe caiet) Anexa 4 Individual luare
Evaluarea lucrului
O4 Uşa 6. Formulează o problemă după Slaid Cuvinte de
schema dată. Anexa 5 Individual încurajare

O2 Uşa 7. Trasează corespondenţe. Anexa 6 Reciprocă


Lucrul la tablă. Evaluarea lucrului. Slaid
Individual
Cu ajutorul vostru s-a deschis şi ultima uşă,
astfel a fost salvată Ileana Cosânzeana. Iar
Făt- frumos vă mulţumeşte pentru ajutor şi
drept răsplată v-a lăsat nişte dulciuri. Vă
apropiaţi la sfârşitul lecţiei şi veţi lua fiecare
cîte o bomboană, culoarea o s-o alegeţi după
cum consideraţi că aţi lucrat la acestă
activitate.

Reflecţie O3 1. Acum vom rezolva o problemă (de Autoeva-


aflare a produsului). Anexa 8 Slaid luare după
Ne amintim care sunt etapele de model
rezolvare cu succes a unei probleme. Individual
Criteriile de succes pentru produsul:
Rezolvarea problemei simple Anexa 7

O5 2. Şi acum un joc-concurs: Cooperează Autoeva-


în pereche lucrând pe fişa de lucru. luare după
O2
Colorează imaginea conform legendei. model
Anexa 9
Autoevaluarea perechei după modelul
învăţătoarei.

3. Temă pentru acasă Anexa 10


Leagă fiecare balon de suportul pe care este
scris produsul corespunzător înmulţirii scrise
pe el. Dacă vei termina, colorează baloanele.

4. Bilanţul lecţiei:

La sfârşitul lecţiei mă simt_____________,


deoarece ____________________________.
Am înţeles __________________________.
Mi-a plăcut __________________________. Individual
Trebuie să mai exersez _________________.

Extensie Dați exemple: În mediul social când și unde


aţi observat că se folosesc numere şi
înmulţirea lor?
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT GENERAL CIMIȘLIA
GIMNAZIUL CENAC

Proiect didactic
al lecţiei de matematică

în clasa a II-a

Subiectul lecţiei:
Înmulţirea cu 2

Învăţătoare: Irina Revenco


grad didactic II

Gimnaziul Cenac
15 noiembrie 2017