Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul II – Întrebări despre adevăr

Adevărul este o expresie, o afirmație care corespunde obiectului sau


referentului său. O afirmație despre realitate este adevărată dacă aceasta
corespunde realității.

Atunci când ni se oferă o diversitate de răspunsuri la aceleași întrebări


fundamentale avem de-a face cu o poziție filosofică numită pluralism. Perspectiva
pluralistă asupra realității subminează creștinismul care ne învață că nu e posibil
ca toate concepțiile despre lume să fie adevărate. Astfel o singură perspectivă este
adevărată iar cele care i se opun sunt false. Pluralismul susține că adevărul este o
chestiune relativă și astfel este logic ca aceleași întrebări fundamentale să aibă mai
multe răspunsuri, în funcție de felul în care o persoană privește lumea.

Agnosticismul care înseamnă fără cunoaștere reprezintă poziția filosofică și


religioasă care susține că ideile metafizice nu pot fi nici confirmate nici infirmate.
Conform lui Kant rațiunea umana știe că realitatea există dar nu poate ști ce este
ea. Este imposibil să afirmi că un lucru există fără să spui și ceva despre ceea ce
există.

Relativismul susține că toate concepțiile despre lume descriu aceeași realitate


deoarece dacă privești un obiect din mai multe perspective il percepi diferit. Dacă
toate afirmațiile exprimă adevărul , atunci nimic nu exprimă adevărul iar lucrul
acesta se numește nonsens.

Epistemologia este o altă ramură a filosofiei care studiază metodele prin care
putem discerne adevărul, folosind logica drept test negativ. Adler susține că
adevărul este un tot unitar , că toate părțile sferei adevărului trebuie să fie
compatibile una cu alta indiferent de diversitatea căilor prin care sunt descoperite.

Fiind ființe limitate nu putem percepe realitatea în întregul ei. Cu toate acestea
omul poate cunoaște realitatea suficient de bine încât să poată găsi răspunsuri la
unele dintre cele mai importante întrebări ale vieții. Astfel adevărul este prin natura
lui noncontradictoriu, absolut, descoperit, descriptiv, inevitabil și imuabil.