Sunteți pe pagina 1din 1

inspectori de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava au fost

eliberați din funcții, în cursul zilei de miercuri, dat fiind faptul că aceștia nu îndeplineau
condițiile de ocupare a postului pe care erau încadrați.
Toader Mihai Piticar, inspector de istorie, și Luminița Corbu, inspector pe proiecte
educaționale, părăsesc echipa de inspectori. Aceștia nu erau membri în Corpul Naţional de
Experţi în Managementul Educaţional.
Potrivit legii, profesorii din sistemul preuniversitar care vor să preia funcţii de conducere în
învăţământ, precum și inspectorii şcolari, trebuie să facă parte din Corpul Naţional de Experţi
în Managementul Educaţional.
La nivelul județului, peste 1100 de cadre didactice au fost acceptate în Corpul Național de
Experți, în urma concursurilor de selecție organizate de Ministerul Educației.
Cei doi inspectori în cauză fac parte din echipa IȘJ Suceava din luna august a acestui an, fiind
numiți prin detașare în interesul învățământului.
În cadrul IȘJ, Luminița Corbu